YTA/Utseende/form/SKenet ÖVER Innehåll/Substans

Haha t.e.x. Siffran över vad den representerar och andra falluckor… GRATTIS


Vad är värde? Vad vill vi ha? Varför har det värde? Hur kommer det sig? Vem bestämmer det? Vad behövs? Hur kan ett kollektiv av individer leva harmoniskt med Livet i Verkligheten? PENGAR ÄR MANIFESTATION AV ETT VERKTYG SOM BESTÅR AV EN IDÉ I FORMEN AV NÅGONTING SOM GÅR ATT HÄNVISA TILL. Om nånting har värde så är det Livet och därför mat och därför respekt, förståelse, samklang för/med naturen. Om detta inte reflekteras i människans interaktion med sig själv och sin planet så skapas GRAVEN.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>