vi är inte passerade än

Tankar kring banker, centralbanker, ekonomer, ekonomisk politik. En hel kommandokedja, en soppa som vi alla leker/lever skeppsbrott i.

Kontrollerar de pengarna; mängden, värdet, vad som får användas som legitimt betalningsmedel kontrollerar de vårat finansiella språk, retoriken, ramen som vi kan handla inom. Varför ska vi ta definitionen av värde från främlingar och ankra den till en fiat-valuta som de har total kontroll över, samt en ekonomisk ideologi som går ut på att maximera genereringen av vinst i detta system, som de har formulerat och bestämt att vi ska förhålla oss till, agera inom och definera värde på?

det är ett enomt bindenät som väver in oss i deras kontroll, även om de inte har direkt kontroll över alla dina individuella handlingar, så agerar du i deras sammanhang av denna ekomiska begreppsvärld…

i slutändan driver detta mänskligt förfarande, förehanvande, beteende här på planeten, och denna maskin, detta system sprider sig över allt land och befäster sig via deklarationer och motioner etc etc,

parat med politiken, som erbjuder ett visst förhållningssätt till att förehava sig i världen; ett förutbestämt gränssnitt för hur vi ska organisera oss för att lösa problem och uppnå välstånd. en metod att hypnotisera massan i en kulturell ritual av legitima sken och hänviningar. Tjafs inom satta ramar av hur man kan tänka; vad som går att se, alltså vad som erkänns existera, vad som är tillåtet att hänvisa till, sedan hur man kan förhålla sig till detta för att vara relevant/av värde/med och således hur man ska förfara inom cirkeln som är den politiska, massmediala, ekonomiska; “samhälleliga” världen.

de ger oss vokabuläret, ordförrådet, begreppsvärlden, således det nödvändiga språket, förhållningsättet, anledningarna, etc via de sk.k. officiella sammanhangen.

och vi går med på det; de flesta av oss inte givna nyckeln till sant lärande: ifrågasättandet, alltså att ställa relevanta frågor. Matats in vad som får kallas relevant. Motade, vallade av rädsla för misär i olika former; fattigdom, uteslutning, låg status; hunger; krig; guds vrede; våld; hån; misslyckande etc etc
reklam, media, propaganda, underhållning, politik, skolning.

sen när OUNDVIKLIGEN problem uppstår av vårat förfarande, som inte är baserat på sanning och vett, fri vilja och personligt ansvar (omöjligtgjort av dessa faktum), ja då erbjuder de lösningen med sina evigt lobbande politik, skräddarsydd att tjäna kontroll, ett väsen som hänvisar till sig själv och bygger bo i varje människas sinne på detta vis; en parasit som är en extern entitet uppbyggd av våra individuella handlingar i dess tecken. PROFIT, KONTROLL, DOMINANS, KONKURRENS

det vettlösa förehavandet passar psykopaten
stöpandet av människor till drönare passar psykopaten
när kärnan i en civilisation inte är den kritiskt tänkande individen; den som söker sanning, den som vill tjäna livet, den som vill lära sig och göra gott; när kärnan är utan levande moral i linje med naturens lagar…

Det tar mer än korta blogginlägg eller läsning av korta blogginlägg, men vi alla kan vara med och formulera en sann civilisation; att försöka prata om relevanta saker och göra det som är rätt. Jag formulerar det jag efterlyser i medmänniskan från min synvinkel.

Tack

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>