Vänster höger. Fot.

Problemet med att vi i princip har två läger, vänster och höger, två konstgjorda och helt i onödan motsatta begränsningar av medvetande formulerade inom en ännu värre våldtäckt av medvetandet som är den politiska lådan; inhängnaden vi hålls inom och vallas runt i för att diskutera, argumentera och hitta våran “färg” och parti som bäst representerar oss och våra åsikter som vi sedan ska rösta på i vad som kanske har haft goda avsikter (men alltid varit en härskarmekanism med inbyggda förgörande konsekvenser för mental mognad, individuell och således kulturell upplysning och sann problemlösning) men målat in oss i handlingsförlamande och mentalt handikappade hörn där vi varken har förmåga, råd eller möjlighet att bilda en uppfattning om vad som händer och varför. Vad som EGENTLIGEN händer PÅ RIKTIGT I VERKLIGHETEN och varför, tack vare de språkliga och begreppsmässiga begränsningar som systemen tvingar oss igenom. Det är en mental frisering och harmonisering som skalar bort kopplingen till verkligheten och ger en känsla av seriositet och legitimitet som  åsidosätter incitament likväl som förmågan till och döljer det livsavgörande i att ställa grundläggande frågor om existensen, vilkas svar återger kunskap som kan ligga till fog för vettiga handlingar för att gagna livet.

Alltså, ett (av många ) problem med pol. lådan oavsett vilket läger du tillhör är att de legitimerar och uppmanar till konflikt. Till identifiering med en viss ideologi, eller leder dig in till en ideologi baserat på att den gör beslag på en viss värdering som en person kanske håller kär. Sanningen ligger långt ifrån någon av dessa läger, dessa styggelser och hån mot medvetandet.

Om alla förstod det jag med all min förmåga försöker kommunicera och påminna om (för det är den objektiva sanningen som definerar alla subjekt) så skulle det inte spela någon roll som det var total sk fri marknad eller ren kommunism. Handlingar skulle vara grundade på en objektiv värdegrund: de förhållanden i universum (vars lagar vi kan upptäcka genom frågeställning och agera förnuftigt utefter) som ger upphov till vad vi kallar Liv, går att upptäcka, och är de som definierar Värde. Detta ger resten av språk och handlingar ett förhållande (ratio). Kort sagt; respekt för orsak o konsekvens, kunskap, förstånd, visdom och att vi är subjekt i universum i form av individer som vill leva. (Jag skiter här i alla som inte vill leva. Omän psykopater må falla i den kategorin och måste adresseras lämpligt – det kommer.)

Detta skulle såklart lösa upp alla former av tidigare nämnda ideologier, vilka alla är bråk i sandlådan och ett symptom av ett omoget samhälle, dvs omogna individer, dvs vi blir fostrade i vanvett och hjärntvättade i en kompott av missformulerad välvilja, cynisk exploatering, dumma traditioner och allmänt ytliga och själsligt och mentalt inkompetenta institutioner. Helt enkelt retarderade och efterblivna, satta på dödsmaskinens rullband in i farsen vi kallar existens i mänsklig form.

Sen har vi folk som snackar om människans natur och den starkes överlevnad och hänvisar till djurriket och försöker påminna om att vi är djur och härleda någon sorts rationalisering av en eller annan form av psykopatiskt och/eller exploaterande beteende. Men ni glömmer att vi har ett medvetande som är ett “nästa steg”. Det är inte bävrar som byggt allting som vi har byggt. Städer, teknologi etc etc. Det är människor, vars förvirrade, indoktrinerade handlingar ibland ger en skymt av den storslagna och episka, feta och vackra potential som medvetandet besitter. Som alla individer föds med. Men som krossas in dumma normer och påtvingade former. Så detta inkluderar ett krossande av argument som “om människans natur inte var blabla så varför ser historien ut som den gör?”. Jag kan basera min frihet på andras slaveri, det fungerar. Men som system är det mer begränsande än möjliggörande. Sedan det faktum att jag blir beroende av “svaga” individer, gör mig själv enfaldig och inkompetent samt riskerar att bli störtad etc utöver att jag inte ser att en annan männsiska är kosmos i individform, likt mig. Samt att jag i andan (tankevärlden som manifesteras i handling) skapar ett livföraktande klimat som inte resonerar med liv i förhållande till medvetandets potential.

Det är därför jag hatar och vägrar -ismer och ideologier. Visst, det kan vara smidigt att sammanfatta saker i begrepp och ha shorthand när man ska kommunicera stora begreppsvärldar och relationer, företeelser, etc. Men jag kan inte köpa att man behöver dem för att definiera vad som är rätt eller fel eller vad som behöver göras. Det blir snarare omöjligt att göra det för det försätter medvetandet i ett låst läge, bäddar för trångsynthet, polarisering, konflikt dvs ingen sann problemlösning. För vad problemet egentligen är ligger utanför ideologernas förmåga att formulera. En ism är en reducering av verkligheten. Om du behöver citroner för att göra lemonad kan du inte skriva ut en bild av citroner och använda den, eller måla “CITRONER!” på ett plakat och demonstrera som lösning. Ni har demonstrerat hur bristande medvetande ser ut.

Back to state worship. Synd att staten ska representera folkets samarbete och “den fria marknaden” folks interaktioner. Båda är fel (om man vill lösa problem, vilket föregås av förståelse av vad som orsakar problem). Om människor vill samarbeta organiserat så är det jättebra och upp till dem. Att ha en stat som man föds in som medborgare av och skol- och skatteplikt gentemot påvisar att den formen av “samarbete” är ett symptom på individers inkompetens att greppa grundläggande filosofiska (kärlek till KUNSKAP) sanningar (om man inte äter dör man, existensen existerar, vi är här, våra system återspeglar nödvändigtvis inte vad som egentligen behövs för att gagna liv vilket ligger i allas intresse, etc). Det statsbundenhet har en tendens att göra är att befria människor från kritiskt tänkande och erfarenhet för att kunna mogna som vettiga individer med förmåga att ta ansvar för sin frihet som medvetande i kött på jorden och handla till gagn för liv genom att kunna observera, identifiera, organisera och kommunicera; kunskap, förstånd visdom – sk vett – vad som händer och varför. Det låser in och berövar oss från att utvecklas till moraliskt riktiga individer. Vi blir snuvade på vår förmåga. Men eftersom staten ofta representerar folkets samarbete, samhället, så blir det en kletig process att extrahera vad som är vad, och att förbanna staten blir som att förespråka inbördeskrig. DET visar på ett samhälle bestående av individer som blivit blåsta på sitt förstånd via fostring (skola, media, politik, dumma traditioner, etc etc) Eller så representerar staten förtryck, men vänstermänniskorna vill ändå göra anspråk på en obligatorisk kollektivism utan att förstå de djupare (mer basic – egentligen enklare) underliggande beståndsdelarna av vad de snackar om. Kollektivism som begrepp påminner oss om att vi alla är här och vill leva. Det obligatoriska momentet understryker faktumet att vi har gemensamt en påverkan på omgivningen, miljön, naturen etc whatever omkring oss. Våra handlingar som individer med relation till varandra har en gemensam konsekvens och det finns ett värde att finna i det perspektivet: vi alla är förmyndare av jorden och bär ett ansvar för vår individ i egen form men även i sammanhangsform; systemen, organiseringar, normer, etc allt.

Den andra sidan som snackar om fri marknad är det likväl synd om. En tanke som infaller är just att ordet marknad är sönderanvänt sönderpolariserat och därför riskerar missfärga och förskjuta betydelsen av vad som skulle kunna vara helt vettigt till något korrupt och idiotiskt, mentalt begränsat. För att komma åt problemet måste begreppet pengar analyseras. Pengar är problematiskt men egentligen, om människor var vettiga (inte konstant bombarderade med propaganda i och av alla former), så skulle det kunna vara ett livstjänande verktyg. Det är exvis via girighet (som är ett tillstånd av nästintill fullkomlig irrationalitet, tack vare undermåligt förstånd) som pengar får negativa konsekvenser. Eller exvis när ett system av förfarande blir en norm satt i sten och en hel planets befolkning agerar i bristfällig medvetenhet och låser in varandra i ett exploaterande av allt därför att de hallicunerar att siffror de hittat på faktiskt har ett värde och genom indoktrinering och ritualer manifesterar ett produktions- och konsumtionssystem som utgör ett fängelse i form av dödsmaskin och sätter kurs mot lidande, förstörelse, förgiftning, etc. Materialismens (här: den irrationella formen av uppskattning av materiell existens och påföljande ovisa/korrumperade handlingar) konsekvens.

Asså, det som pajjar allt, oavsett fri marknad eller kollektivism är att i de former som är mest populära så finns det vanvett inbyggt. Det är bristande förståelse och respekt för livet och avsaknad av en sann värdegrund. Det föder individer (som samhällen består av) med korrupta filosofier, alltså som inte överensstämmer med vad som egentligen händer i verkligheten på riktigt och därför underminerar lösning på problem. Att jobba eller tjäna pengar eller lyckas att skapa profit eller tillväxt är inte nödvändigtvis samma sak som att göra vad som behöver göras för att tjäna liv. Låter det tråkigt? Din fantasi blev våldtagen från dag 1. Att betala skatt och vara medborgare kan inte ha monopol på att bry sig om sina medmänniskor, eller definiera hur samarbete och organisering ska se ut. Klingar anarki (“utan ledare”) dåligt? Ditt förnuft blev våldtaget från dag 1.

Jag kan tänka mig att många (av mina 0 followers) blir illamående av min användning av ord som livstjänande o dyl och får associationer till religion eller nyfrälst eller whateverthefuck, men sorry, det är bara så att om man vill leva är det som tillåter och ger upphov till liv av Högsta värde och det är ngt som jag observerat inte är aktivt i samhället i form av konversation eller handling. Det har inget med ditt eventuella missförstånd av mig att göra.

Det är inte bara han i kostym som är kriminell. Det är alla som kränker en annan persons integritet; lögn, tvång, våld, etc. Sen är orsakerna något som tar mer än 3 minuter att med självgodhet förklara med stolt offerkofta. Men beståndsdelarna av orsakerna är enkla. Bristande koncentrationsförmåga och polariserande självrättfärdiga förklaringar är inte värdefulla utan ett personligt ansvar att bättra.

Vi är medvetanden i kött på jorden. Det är vad vi MEST är. Sen är man en person av en kultur eller sammanhang i en tid i en situation. Vi vill leva. Om våra handlingar är formulerade att gagna Liv, som ledande tecken, så säkerställer vi våran överlevnad i infinitiv. Detta uppnås genom att ställa frågor, medvetandets definierande verktyg, och komma till insikt och förstånd. Om individer kommunicerar detta till varandra förändras samhället till ett paradis. Det är ingen utopi, det är en förklaring.

Sunt förnuft är bortblåst, på sin höjd reducerat till produktionssammanhang i kalkyler tjänandes i den ekononiska dödsmaskinen vi dyrkar i tillväxt.

*jag förstår mitt privilegium i att ens kunna betänka sådant här. Och försöker hedra detta privilegium genom att formulera och kommunicera vad jag finner är Vett till gagn för Liv.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>