unrevised stream of consciousness, vem orkar läsa en ffff ormulering haha UPPGRADERA

det är när din hjärna kan se klart, när individen inser, förstår att det går att kommunicera först då kan han försöka nå ut till andra på ett sammanhängande sätt
och det gör man via språket
(därför visades det inte brutet i ett humorprogram denna gång)
saker finns och vi har ord för dem
vad vi gör kan beskrivas
anledningar kan skönjas
vi kan formulera dem
vi kan ta steg framåt utifrån situationen vi befinner oss i i relation till det som existerar omkring oss
(via sinnen (har funkat bra; mat är gott, krig är fel, luras är fel, stjäla liv är fel, ljuga är fel för sanningen ligger i att om vi alla resonerade, alltså hade som anledning, som att vi ska ämna att förstå, att ställa relevanta frågor för att lära oss förstå mer till vår fördel och andra individers fördel via det gemensamma; kommunikationen, de basala behoven, kärlek till livet, etc etfc etfc
då måste vi värna om språket och det som formulerar språket är du
vad var när vem varför hur
om fri vilja finns
finns kontroll; val; beslut; handling; innan det ligger insikt, innan det ligger organisation; innan det ligger skönjande; åtskillning; jämförelse; ration; förhållanden, bestående av individuella delar som har varsin specifik identitet fastställd via observation (genom kontrast)
rörelse, tid, etc
jag vet inte men asså
om vi går runt och hänvisar till dogmer, ismer, nationaliteter, bullshit, morallöshet, lögn som godis, konkurrera armbåga tävla klättra hierarkiskt
det är inte optimalt för individen
om du säger kommunist säger jag vi alla lever på planeten och jag formulerar saker med relevans.

Jag Vill sätta saker i objektivt perspektiv; det är min tro. Min tilltro på att saker finns och händer gör att jag vet att det går att imitera Livet, det vackraste som finns och att kalla det för en avundsjuk eller sjuk gud är vanvettigt iaf

ni som lever slav indoktrineringslögnen/ekonmiska lögnhjulet/materiell konsumption plast olje cp/för fina för att rädda liv, lära sig värna om liv, får inte släppas lös in till livet förutom genom påtvingade institutioner, regler och förordningar och sen blir man mot lydig eller avig tänket måste inse att vi

har tillräckligt med plats för alla
har tillräckligt med mat för alla
har tillräckligt med kunskap, förstånd, förmåga och Livets kärlek
att kunna lära oss handla riktigt, att verkligen besitta Viljan att tjäna Livet
betongbetoningar där ni vill infinnes

COUCH FORCE

så vi kan bara skylla på oss själva, att vi inte väljer att kämpa för livet
men det är ingen anklagalse, det är en iaktagelse
jag kommer inte och leker mannen
haha
jag leker fria individen i det Sanna Välstånd av Civilisationen
ohippt med fina visioner / utopier / självklarheter om man verkligen vill försöka ta reda på nånting värt, som allting kan vägas mot: DET SOM EXISTERAR, HÄNDER
VAD VI GÖR HÄNDER
och av våra händer, våra tankar
våra munnar våra tankar
våra seder mönster, antaganden, oifrågasatta tankesystem, vidskepelser, lättjor
det är hänvisning till att man inte vet
och hur kan man försvara det?
man behöver inte
man gör det
man tänker inte
man har inget svar på frågan varför redo
man har inte tänkt
inte fått lära sig tänka
inte blivit uppmuntrad att tänka
fritt
enligt metoden att ställa relevanta frågor
sammanhanget är skevt för att kommunikationerna är baserade på att hänvisa till ej observerade, ej vittnade för, ej pålitliga, etc vanvettiga företeelser som legitima, påvisande, instruerande, auktoritära, primära, bästa, enda rätta, deterministiska, lojala hallshugger för att kontrollera sanningen; stjäla från sin omgivning, vinna gagn i klarsikt om situationen SEGWAY TILL KONSPIRATIONER
det är just konspirationer som är planer, agendasättandet av att kontrollera, dominera, äga, härska, totalt styra, bestiga, regera, det tänket i sig bär med sig en anda av självuppfattad oifrågasättbär förutfattad självklar legitim rättmätighet till att va en psykopat. förshtånivajamenar

ignorera dessa människor och avskaffa detta beteende om ni ålagt er det, viljes ni sanningen, livet tjäna

men vem är jag att säga att man tjänar livet bäst genom denna metod, att hänvisa till sanningen, integritet som ett mått på värde

annars lockar mekanismerna som vi svär att följa plikttroget; sån är lagen, så gör de andra i min grupp som jag lämnar över min suveränitet som individ till och således också inbjuder dem till att se dig som en resurs för deras ändamål; du avsäger dig fri vilja, du har slutat tänka
du kan inte lära dig ur det sociala fängelset
nu du säger att jag snackar skit, men jag menar på allvar asså att du kan fortfarande
hålla på och äta av människor, jag försöker bara göra de som är intresserade uppmärksamma på att
om man tjänar livet så tjänar man det som ger en själv liv och det gör man inte genom utplånande eller domination av det, man gör det genom att lära sig av det om det för att leva med det och bidra till det
man säkerställer sin överlevnad i infinitiv
men ni som skiter i detta, era självupptagna på ett mycket sorgligt sätt
asså ni river ner jorden
och vi som inte vill det bör inte göra det och nu vet vi att vi har viljan på grund av incitamentet; att leva
inte det EKONOMISKA incitatmentet, det grundläggande filosofiska förståelsen och grundinsikten att livet ger livet livet och det är våran omgivning, vår natur och våran inre natur: den naturliga häpnadsväckande, det gamla goda MEDVETANDET varseblivningen, att vara online med vad som händer, inte centrum av det (du bor på en PLANET), inte i konstiga burkar av språkliga uttryck i form, färg, ton och handling TRANs
ok ok ok
du vill ha en bil och ta en öl
du vill tjäna gud och ledsaga din flock, ditt folk
ni behöver inte lyssna på mig, men jag har rätt
annars skulle ni kunna peka ut det

så iallafall

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>