Spree 2 (totalt oreviderat)

systemet dekapiterar och man förlitar på det, som det inte !har råd att hjälpa, bidra, tillgodose människors behov, så kanske de ska tillåtas förlita på sig själva, beskattningen och kontrollen lyfter av deras lokalsinne och de naturliga formationer, uppgifter, positioner, lösningar, tillvägagångsätt som skulle varit uppenbara för människor som tillåts vara och förmår att vara fria; att interagera med verkligheten varje individuellt medvetande. Men strukturen gör att om saker fattas så får de vara utan, de låses in, impotenta, förpassade, förslavade, till en fantasm. Legitim byrokratisk BORG fast utan aktörer/sant medvetande

m´änniskan i det här tillståndet är inte intresserad av kunskap eller förmögen att använda den rätt

läraren/lögnaren har ordet
den som talar är antingen eller

ordet formar handling
icke-ifrågasättande är pjäser, ting, bestar, trälar,

systemet har ingen rätt
över mig
den baseras inte på att vara till gagn
den baseras på att kontrollera först
människors beteende prioriteras och handling, köttet binds till det döda ordet
det lånar instruktionens legitimitet
det lånar ansvarets handlingskraft; tar sig friheter som inga vettiga människor anser sig ha; våld, hallucinationer, fantasifulla åsikter, bristande pålitlighet när det gäller förhållande i verkligheten vars ifrågasättande leder till känsloutspel utan faktamässig basis; psykotiskt tillstånd
tvång i sin natur och mot andra
symtom på irrationalitet som korrumperar medvetandets förmåga att handla rätt och vettigt i förhållandet till vad som är fördelaktigt, tillbörligt, behövs; instruktioner från livet om att behålla livet, kärlek, det blir en sjukdom på mänskliga befolkningen i sin konsumption av den, eftersom den

—–

vanliga människor startar inte krig, det är ledarna, de som konkurrerar om makt, som inte kan komma överens, som inte kan se vettiga förfaranden som alternativ. de tror bara på fysisk makt och saknar tillit. ledare/makthavare/befäl/systemets representanter, som ska vara våra representanter, vallar, beordrar, formar, utnyttjar oss och våran kreativa energi i sina system. vi utgör mekanismen som de kapar. om vi förstår att systemen är gjorda av språk och identifierar anledningarna så kan vi frigöra oss och koncentrera oss på det som händer och vad som behöver kan och skall göras. vi kan ha en fri marknad, ett tillstånd av civilisation, men vi måste förstå vad vem var när varför och hur. vi måste ställa relevanta frågor, undra på riktigt, kunna härleda saker, såsom vi gör med vilka problem som helst. om våra underliggande dogmer och antaganden får styra oss så interagerar vi inte direkt med verkligheten, utan vi är infekterade i hjärnan och filtrerar verkligheten, förvränger, lägger till, tar bort så att den passar det vi vill tro på.

vi värderar pengar, men det sanna värdet ligger i integritet med verkligheten, att göra vettiga saker, att göra nytta, vara kompetent, kunna tänka, kunna bidra, etc etc
om vi förväxlar detta med pengar, och ser köpkraft och således materiell rikedom som sann makt i meningen vad som gagnar Livet, vår gemensamma nämnare, så ser man tydligt vanvettet manifesterat.
att inte ifrågasätta är att avsäga sig sin mänsklighet. det som suveräna individer har gemensamt är medvetandet i livet. att tvinga är att vara i opposition till frihet,

———

de ekonomiska kriserna, alla lån som alla tar
fattigdomen i världen, världsbanken, imf, all tro på dessa system
naturresurser, cynism, konkurrens, starkes rätt, döda för att äta,
tvång våld korruption irrationellt förfarande, misstolkning av utgångsläget som medvetande på jorden.
vidskepelse, indoktrinering, propaganda, kontroll, auktoritet, lydnad, foglighet,
militärindustrin
kemikalieindustrin
oljeindustrin
underhållningsindustrin
industriekonomier, revolution, borgare, köpare, entrepenörer, koncerner, policy, landägande, papperlappar och elektroniska formuleringar av makt och vansklig rätt
verkligheten består av ord
vi har inloppet sinnena och utloppet handling
däremellan skall tänkandet ske, medvetenheten
förstånd, insikt,
dödssynder ger död, kommunicerar inte liv i ord och handling
energitjuvar parasiter reklam
producering av onödiga gods och tjänster påvisar en fundamental, principiell, grundläggande felaktighet i maskinens motor, maskinen som är vårat förfarande, vårat filosofiska nav
vallningen uppkopplingen av medvetanden, formning till och inför maskinen, det döda ordet som driver kött, den lobotimerade mänskligheten, den avtrubbade, missledda, vilseledda, vallade, skrämda, motade, piskade, neddummade, förslavade, förhäxade, förtrollade, lurade, indoktrinerade, stimulerade, bortskämda, etc
vi är ansvariga inför oss själva och världen, livet att inte agera irrationellt..

————–

om grundinställningen för att åstadkomma välstånd är att tjäna pengar på produktion och konsumtion, där pengar ersatt värde, från att ha varit en symbol för värde. System, organisation, problemlösning, kreativitet, arbete, handlingar, etc är inte dåliga saker. Men grundinställningen måste vara att vilja förstå för att det är det enda som kan ge insikt om vad när varför hur var ang vem ärrätt, ge vilja att handla rätt, ge rätt. Och om välstånd inte är införstått att stämma från livet, så har misstag begåtts. Livet ger liv och att bibehålla, tjäna, uppmuntra, försvara, ansvara för liv fastställer ens överlevnad absolut; då blir man fri att leva och skapar frihet med sin vilja, kött, ande, språk etc.
Så indoktrinerade system, alla sorts fabriceringar och förväxlande av åsikt med fakta, med fantasi och verklighet, detta foglösa, som påtvingas med våld via propaganda, skolan, media, regeringar etc. Under skenlegitimitet.

anledning, ideer, individ söndra härska ohälsosam förhållning till och manifestering av begreppet kollektiv, grupp, etc. antingen maxim conforma alla eller hata att dela med sig. båda är orimliga.
allt faller på observationer av verkligheten. naturens lag. om någon tycker någonting betyder inte det att åsikten är likvärdig fakta.

—-

när man inser att man är en människa på jorden, dvs ett medvetande i en kropp i livet. Som får liv av Livet, kan skilja liv och icke-levande. Ser saker och ser att solen är en stark förutsättning för liv, så kan man vara närvarande i nuet, man står mellan inloppet och utloppet; vaken, undrande, det oundvikliga beslutsfattandet som sker i form av handling, som föregås av valet, som är i proportion till verkligheten baserat på observation, identifikation och organisation och sedan satt i bruk till gagn för liv, det vettiga, det som är logiskt, som är bibehållande, grundprinciperna baserat på det mest fundamentala och sanna. Att se en annan människa och veta att denna också har medvetande, sinnen, sinne, tankar, en anda, en själ/skäl, syn, är i samma utgångspunkt i tidigare sorts grundläggande observationer; det iaktagande av naturlagar, det som inte vi hittat på. Utan stött på, lever i, som, av, med, efter, under, etc
Att tänka att man ska bestjäla den andre, lura den andre, hota, misshandla, suga ut, tvinga, snylta, etc så sviker man Medvetandets potential att uppfylla meningsfullt värde i livet. Man stänger ute relevant information eller förvrider eller tar bort (/skiter i). Att strunta i eller förneka eller förändra är alla av osund art i förhållande till vettigt förfarande i verkligheten; det som är, det som händer, det som finns, det som orsakar, det som utgör sammanhanget, Livet, detta ögonblick av närvarande, medvetande, man skulle säga närvarvadvemvvarförhurvetAnde. Så vi vet vad en ande, anda är en själ, aura anspelar, etc närvaro, karaktär, karisma, energi, utstrålning, personlighet, känsla, estetik, etik, moral, visdom, insikt/förstånd, kunskap, vetskap, kännedom, innehåll, erfarenhet, händelser, sammanhang, anledning, skäl, identifiering, likställande med ord, symboler, representationer, hänvisningar, anledning, sammanhang, förhållande, färg, form, struktur, interna samband, värdering, begrundande, åtagande av att förstå, inse, kunna placera, kunna utgå ifrån, kunna agera vettigt utifrån, kunna hantera, kunna

om folk tar sig rätt över någon annan ska det endast ske i försvar men vanl människor kan förstå att sanning, det som finns, ger värde och vill lära sig, resonera, kunna första förklara inse gagna va värdig

Syn går för sägn . . (dvs.) Ögnasynen troos altijdh mehr än sagor
saga: i fråga om redogörelse för uppkomst av rättighet l. rättsinnehav o. d.: med stöd av l. under åberopande av sannfärdig l. tillförlitlig uppgift.

opinion
[?’p?nj?n]
substantiv
mening, åsikt, uppfattning, omdöme ,

[sakkunnigt] betänkande (yttrande), [expert]utlåtande

Vi tilldelas och utsätts för propaganda av andra tidsutgångspunkter, andra cykler, andra incitament, anledningar,
platos grotta
att

misskötseln, misshandeln, sveket, förtrycket, mot barn, snackar inte om att man ska dadda
jag menar att våldför man sig på dem istället för att hjälpa dem att lära sig sanna anledningar och ställa relevanta frågor utveckla det som gör dem mänskliga, förståndet, medvetandet, förmågan, som ger självförtroende och självkänsla, kraft, ansvarsfullhet och frihet, kreativitet, värde i livet.
vi är inkompetenta och maler dem med våra auktoriteter, planer, skolor, godtyckliga regler, censurering, stigmatisering, fördomar, klassificering, våld, begränsningar, tvång,
sysslor är lärande
men tvånget, våldet, inkompetensen hos vuxna att närvara och tillhandahålla, nära, värna, tillgodose, barns utveckling (medvetandes utveckling), vi lägger på, påtvingar, förelägger, designerar, formar, utnyttjar, sviker, etc
då skickas de ut utan reson, utan medvetet språk, utan egna mångfaldiga insikter, utan språket att formulera, utan att kunna respektera liv, kunna värna, kunna känna, kunna älska, de blir som oss och tvingar andra, etc
etc
trauma, extremism, depravation, lie, neglect, tidsförvrängning, annorlunda interna cykler och förhållanden,

BARNEN, vi är alla barn från början med naturlig nyfikenhet, det vet ni alla, och den hanteras dåligt på många olika sätt och vi blir inkompetenta vuxna individer med trauman, skador, vanföreställningar, självrättfärdigande retorik, illusioner, vantro, övertygelser, begränsade, förvridna, uppfattningar, felaktigt förhållande till information, förstoppade, oupplysta, dogmatiska, indoktrinerade förslavade, och vi fortsätter synden, som ges i arv, som ett ok. Det är befängt och destruktivt och onödigt. etc

den här fri principen individ ger klarhet när den implementeras, leder till samförstånd och härledning, ansvar, förnuft. när man har system som har våldsmonopol kallat legitimt och tvingar, där de inte kan redogöras för vem vad när var varför och hur mina faktiska pengar tex har bidragit till, så är det uppenbart att de inte vet vad de pratar om, det är fantasi, det är lögn, det är förklädd tyranni och vanvett, det är ogrundat… etc
i kontrast till fria, frivilligt samarbete, kontrakt, utbyte, personligt ansvar, förmåga, tillit, värde, ord betyder det de ska för att fakta är fakta, etc etc, det går att härleda, det går att förstå, hänvisa till verkligheten specifikt och så vidare, mycket bättre
men systemen fördummar, passificerar, förslavar, fördunklar, trubbar av, förslavar,
ett symtom på bristande närvaro, oupplyst medvetande, etc irrationela

om jag delegerar min rätt min röst till representanter, och deras makt utgår från folket, hur kan de ha rätt att tvinga mig att ge dem pengar och kunna låsa in mig om jag inte har den rätten att delegera?
var kommer den övermänskliga rätten ifrån om inte från deras egna huvuden bara?
det finns inget kontrakt, ingen fakta, det är bara tvång och vanföreställningen att det är nånting annat är just det. antingen är man oförmögen att förstå, att tänka, eller så förnekar man pga rädsla eller liknande.
vi rånas på våran rätt till fri vilja, till att själva kunna ta ansvar
vi anses inte kunna lära oss, vi som är människor, det som gör oss till människor, medvetandet
ifrågasättandet, jämförandet, kontrasterandet, tänkandet
vi tas ifrån den rätten, den chansen, det som gör oss till människor, och vi blir handikappade, förlorade, förslavade, avtrubbade
det är misshandel, det är missförstånd, det är orättvisa
det är synd
det är inte frivilligt samarbete, kooperation, samfund, ett tillstånd av civilisation
det är inte samordning, det är inte rättfärdigt
det är inte rätt
det är dominans, det är tvång, våld
och medgörligheten är förrådande
om vi stödjer detta stöder vi omöjliggörandet av frihet
det som systemet hävdar som plikt att säkerställa tar de från oss
byrokrater, användbara idioter, auktoritet, lydiga mannar
expertutlåtanden, påhittade titlar, etc
myndigheter
skenlegitimitet
skenrättfärdighet

det är en konstgjord struktur som begränsar, formar oss att tjäna strukturen som hävdar att den tjänar oss, att den är oss, för det är den också, när vi går med på det, luras in i det, indoktrineras
skräms att lyda auktoritet, följa strömmen, inte får lära oss tänka kritiskt själva, lösa problem, avgöra värde ta ansvar uppnå frihet att tjäna livet, göra rätt, handla vettigt
det som systemet påtvingar oss står i vägen för oss att lösa problem själva och avlar bort våran förmåga att göra det, vi blir beroende av den, tama
dominans
den får oss att relatera, ingå i, interagera, gå via, etc, lägger sig i
stjäl tid och energi,
det är en abstraktion som hävdar att den är oss när vi löser problem som bäst, när vi samarbetar som bäst, när vi tänker som klarast, att den är oss när vi gör som man ska, det bästa sättet, det enda sättet som är rätt och legitimt. Alla lagar och förordningar, regler och rutiner, byrokratiskt resonerande/anledningar, åsikter som består av antaganden projicerade som fakta
det är en parasitisk formation
det är organiserad brottslighet rent ordaggrant
och det stjäl från produktiva individer
det stjäl frihet
och hävdar att göra gott
det är kollektivism
antingen är det frivilligt och legitimt, eller så är det tvång och ej försvarbart
och ofta är de inte förmögna eller ens intresserade att försvara
det är som det är
starkes rätt
pragmatik
minsta motståndets lag
lathet
självgodhet
själviskhet (bristande individuell filosofisk insikt om sann frihet)
en naturlig motpol till våran medgörlighet, foglighet, avskärmade medvetande, beskuren sanning
skev verklighetsuppfattning
bristfällig, förvriden, överdriven, påbyggd
falskt fel
hur kan man hävda rätt när man inte har fakta som grund utan tro övertygelse abstraktioner figment
hur kan man hävda att göra gott när medlen är förskaffade med våld, tvång, indoktrinering, ej kritiskt tänkande fri vilja ansvar och samarbete?
hur kan man hävda göra kollektivet gott när man misshandlar individerna som utgör det?
de sitter ovanpå oss och vi tycker det är rätt
vi måste lära oss hur man gör rätt
det är förvridet, felproportionerat etc
vi ska inte äta varandra, tvinga varandra
vi måste försvara oss själva och varandra
vi som värnar om liv
som värderar sanning, kunskap, frihet, etc
organisation
plikt mot sanning, liv
ordet kommunicerar vad vem var när varför hur

vad arbete är
vad jobb är
vad industri, anledning, rikedom, pengar, produktion, konsumtion, anledning, miljö, naturen, livkälla, värde värde värdegrund, uppfattning, anledning, insikter
vad pengar representerar
vad en sann fri marknad är
utbyte till gagn för liv
förstånd
ifrågasättande
föregås av observationer intryck
medvetande
handlingar, förfarande, anledningar, uppfattningar, fakta, förhållande, sanning, värde,
kulturer seder kaskader manifestation av vettlös huvudlös mänsklighet, alltså inte mänsklig mänsklighet, zombies, parasiter, självdestruktiva, demoner, onda andar, vålnade, gastar, monster, styggelser, syndare, lögnare, vettlösa,

vi kan härma djuren, lära oss, men vi skiljer oss, vi ser skillnaden så vi kan veta. vi är jordens förmyndare som medvetande
samvete samhörighet hör till oss med oss
etc

jaget, skruvad individualism, hyperaktiverad överstimulerad känslor ego identifiering med grupper status stilar yta stimulus respons, otänkande, ej medvetna, ointresserade, oförståndiga
människor är fina
om vi uttrycker oss vettigt så blir det bra
alla typer av saker som vi gör
kreativt
alla konster
med det finns styggelse
fel
förstörande, gift,
kortslutning, att äta handen som kan föda
att inte lära sina händer föda
äta upp förutsättningarna
roten till ondska kan formuleras vettigt endast som irrationalitet
om liv är i åtanke

ang kontanter börjar försvinna
dumt, begränsar spontan mänsklig frivilligt utbyte till fördel
nu elektroniskt vi är uppkopplade till feta systemet, bankerna etc DWWOOOOO enormt utanför vår kontroll i systemets domän och under de som kontrollerar dets kontroll
slöseri med tid, tanke, energi, material, resurser etc att alla ska ha kortapparat
vi kan skapa våra egna ekonomier som är vettigare, lokalare, bättre, renare, sundare, värdefullare, hälsosammare, friare, mer frigörande, hjälpsamma, etc
vi lobotomeras/lobotomerar oss själva, går med på lobotomi av våra system när vi tillåter att de begränsar oss och målar in oss i hörn baserade på sed, abstraktion, falsk retorik, sofism, fantasier, press, tvång, propaganda, lögn, faktamässigt ogrundade åsikter etc
och det är symboliskt, det är att gå från liv till död, lixom
avaxla ansvaret, friheten medvetandet, tänkandet mänskligheten
en mänsklighet som inte är mänsklig, när individer inte är medvetande blir en styggelse som fallerar, krossas av sin egen dödvikt
luftslott som kollapsar
korrupt rutten faller sönder
etc

anledningar till jordnära
annars förlorar perspektiv och får skev uppfattningar, korrumperad tolkning av begreppet frihet
och handlingar blir galna
leder till förstörelse

vi är hänförda av skinande saker och drömmar om äventyr i det vanvettiga matrixet som är våran indoktrinerade begränsade världsbild. vi förstår inte så vi tror vi är fria
tror vi kan handla rätt i dessa modaliteter

man skrattar åt rättvisa för fusk lur bedrägeri tvång våld intellektujell bankrupt vettlös oförstånd funkar men vi som har förstånd kan se att det är ett fantasilöst irrationellt självutplånande förfarande, utan filosofi eller förstånd. ingen merit, inget värde. muterad konsument, värdelös och tärande, urkramande, utsugande, parasit, ej bärande etc

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>