Spontan reaktion

Vi är här “för att” kemiskt förändra planeten. Vi utvinner, använder, förenar, konsumerar, sätter i omlopp kemiska ämnen/kemikalier i all produktion och konsumtion som förorenar flora och fauna. Halter stiger. System rubbas; ekosystem, hormonsystem, nervsystem, m.fl. Alla moderna handlingar, inklusive krig är i slutändan i förändringens tecken; den spontana reaktionens bana för ökad oordning; den kemiska graven som bliva vår dödens vagga skall.

Våra medier är upptagna med förströelser, avledningar, hemskheter; all mänsklighetens oupplysta och självupptagna missförnuft i verket; underhållning, politik, ekonomi, religion, krig. Det gemensamma epitetet kultur; repetition av beteende. Beteende; tankemönster i handling utgör och befäster en maskin av söndra och härska, producera konsumera.

Den sanna slutsatsen, den slutgiltiga förorenade och förenande förenade summan är att vi underhugger underminerar saboterar förutsättningarna för vårt våra liv och Livet här på jorden, som är våran livsmiljö.

Om informationen/media som riktades mot individer=massan bestod av relevant information gällande detta, och våra hjärnor var funtade att behandla, begripa detta vad när var vem varför och hur i förnuft med vett så skulle vi förtjäna våran existens, men nu tjänar vi andra syften, vars alla bäckar rinner ut i förintelsen.

Tänk på varenda bajskorv, varenda tvättmaskin, skurhink, sminksörja, bekämpningsmedel, målarfärg, etc etc etc från varenda toa i varenda bostadshus i varenda bostadsområde i varenda ort i varenda stad i varenda land i varenda världsdel på hela planeten, och alla dessas förlopp från start till slut/omlopp.
Varenda industri, varenda bil, varenda fabrik, varenda sorts kemikalie i konsumtion, produktion i alla kommersens kategorier, alla människans användningsområden som är inbakade och i princip oifrågasatta i vårat monstruösa ekorrhjul som är våra samhällen, ekonomier, virtuella maskiner av all sammantagen handling och gör en kontrast till de förutsättningar vi och Livet beror på; finner du en dissonans, något som inte klingar rent?

Förstår ni hur kultur, identitet, tillhörighet, underhållning, kommers, förlegade och korrumperade system (våra sammantagna hjänors frukt=handlingar) blir drivmedel och agendor, förströelser, skenmanövrar, avledningar, besvärjelser?

Vad kan vara viktigare än att förstå detta och sammantaget hålla ihop gällande livsviljan? Dela information, dela börda, dela ansvar. Förkasta förgänglighet, förkasta trams, förkasta fötrollningen, förkasta giftets träldom (slavar till vår egen filosofiska korruption – kulturen).

Detta kan ske med goda seder, mångfaldens uttryck och gemenskap; alla olika alla lika = vill leva = vill ha en fungerande kemisk förutsättning för Livet = behöver relevant kunskap och förfarande/handling. Inte irrelevant systematiskt kaos. Inte godtyckligt skenbart heligt/duktigt livshäleri/belöningsjagande/idoldyrkande (hela skalan; ideniteter – profit – etc)

Är det nån som är med eller?

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>