Segregation utkast

Om vi, alla medborgare som utgör nationen Sverige, som tillskrivs ett visst fysiskt territorium* enligt kartor**, genom ritualen representativ demokrati i längden accepterar nödställda flyktingar från kaos i utlandet och sedan inte beter oss, individuellt och därmed kollektivt, som om vi personligen avser att hysa dem, så har vi i princip i detta tomrum lämnat plats för segregation att slå rot och frodas duktigt.

Om ett samhälle inte hålls samman av det personliga elementet; av att utrycka sin frihet som människa genom att ta ansvaret för sitt liv och uppehälle; genom att interagera med naturen och samarbeta med andra individer, som är relevanta, för att tjäna sitt liv i rationell proportion till verkligheten, så är det inte ett samhälle. Då blir det som vi har det nu: Det är en konstgjord massa, ett virrvarr av uppdelade individer som fötts in ett slutet system och indoktrinerats att de är fria; att man ska respektera och lyda statens lagar; att de är där så vi inte ska falla tillbaks till att vara “vildar” och att vi måste konkurrera med varandra på marknaden, som går ut på att få folk att konsumera så mycket som möjligt, så att tillväxten blir så stor som möjligt, så vår välfärd/rikedom/lycka maximeras. Det kallas för “civilisation”, men är så långt från det man kan komma. En sann civilisation består av människor som kan tänka kritiskt och därmed skilja på verklighet från idéer; omvandlar sinnesintryck (information) till koncept/faktum (man tillskriver språk/symboler)[GRAMMATIK], ordnar dessa så de inte motstrider varandra eller sig själva [LOGIK/DIALEKTIK], och sedan formulera detta för praktiskt bruk [RETORIK]. Tänkande människor är de som vill leva och därmed lösa problem; handla med integritet. Då blir sanningen av högsta värde och tro någonting som bara är att ge upp halvvägs till vetande.

Att lägga sin röst i vallådan är att avsäga sig ansvaret för sin egen frihet. Det kan på så sätt utmålas att vara ett uttryck för vår frihet; vi uttrycker den genom att förkasta den. Våran personliga frihet och vårt ansvar delegeras ut till representanter som är främlingar. Det skulle kunna funka, men det gör inte det nu.

Visst är det skönt att skylla på regeringen och rösta?! Gnälla och tycka. ”Bra liv” brukade vi säga i Bergshamra apropå sånt.

 

*: naturens verk
**: människans verk; idérepresentation

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>