REKOMMENDATION

Trivium (triviumeducation.com).

Det är klart att vi är uttråkade, cyniska, perversa, desillusionerade, inbillska, vansinniga och besatta, beslöjade och hallucinerade när vi hackas upp i tillhörigheter (plikter, associationer, klasser, religioner, politiska läger, kön, årskullar, ras, kompetens, etc.) Skolningen i alla dessa betéendemönster ger oss, verkar det som, inte vettigt tänkande, produktiva, handlingskraftiga, rättfärdiga människor. Kanske är det konstigt att dela upp skolan i en massa standardiserade ämnen och programmera dem i korta lektionsformat, och att instifta punktlighet, åtlydnad och förmågan att repetera inrepeterade repetitioner. I kontrast till att istället lära hur man lär för livet genom handledning (sann uppfostran) från början och naturligt ut i livet, via familjen.

Replik till familjemotståndare här.

Till de som inte ser världen, folket, situationen, tillvaron, kontexten, yttringarna, anledningarna, etc: kom med konstruktiv replik gärna. Det finns en stor fattigdom i världen, i Sverige, i Folk, i underhållning, i tankeförmåga, i Dygd, i fundamental rimlighet och reson; d.v.s. vår kultur fungerar inte till gagn för Livet på jorden. Och detta faktum, som jag har erfarit det, är viktigt, intressant, aktuellt, avgörande och stimulerande samt fördelaktigt och givande att beakta, behandla, bemöta, etc. Bemöda sig att Leva, typ. Men grejen är att ni alla, vi alla, måste ta individuellt ansvar och utbilda oss, söka Sanningen, vara öppna, vara starka, vara ärliga, orädda, bestämda i våran kärlek till Livet samt trogna våran förmåga att urskilja, förstå och kommunicera (interagera med) förhållanden som råder (tänka).

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>