Spontan reaktion

Vi är här “för att” kemiskt förändra planeten. Vi utvinner, använder, förenar, konsumerar, sätter i omlopp kemiska ämnen/kemikalier i all produktion och konsumtion som förorenar flora och fauna. Halter stiger. System rubbas; ekosystem, hormonsystem, nervsystem, m.fl. Alla moderna handlingar, inklusive krig är i slutändan i förändringens tecken; den spontana reaktionens bana för ökad oordning; den kemiska graven som bliva vår dödens vagga skall.

Våra medier är upptagna med förströelser, avledningar, hemskheter; all mänsklighetens oupplysta och självupptagna missförnuft i verket; underhållning, politik, ekonomi, religion, krig. Det gemensamma epitetet kultur; repetition av beteende. Beteende; tankemönster i handling utgör och befäster en maskin av söndra och härska, producera konsumera.

Den sanna slutsatsen, den slutgiltiga förorenade och förenande förenade summan är att vi underhugger underminerar saboterar förutsättningarna för vårt våra liv och Livet här på jorden, som är våran livsmiljö.

Om informationen/media som riktades mot individer=massan bestod av relevant information gällande detta, och våra hjärnor var funtade att behandla, begripa detta vad när var vem varför och hur i förnuft med vett så skulle vi förtjäna våran existens, men nu tjänar vi andra syften, vars alla bäckar rinner ut i förintelsen.

Tänk på varenda bajskorv, varenda tvättmaskin, skurhink, sminksörja, bekämpningsmedel, målarfärg, etc etc etc från varenda toa i varenda bostadshus i varenda bostadsområde i varenda ort i varenda stad i varenda land i varenda världsdel på hela planeten, och alla dessas förlopp från start till slut/omlopp.
Varenda industri, varenda bil, varenda fabrik, varenda sorts kemikalie i konsumtion, produktion i alla kommersens kategorier, alla människans användningsområden som är inbakade och i princip oifrågasatta i vårat monstruösa ekorrhjul som är våra samhällen, ekonomier, virtuella maskiner av all sammantagen handling och gör en kontrast till de förutsättningar vi och Livet beror på; finner du en dissonans, något som inte klingar rent?

Förstår ni hur kultur, identitet, tillhörighet, underhållning, kommers, förlegade och korrumperade system (våra sammantagna hjänors frukt=handlingar) blir drivmedel och agendor, förströelser, skenmanövrar, avledningar, besvärjelser?

Vad kan vara viktigare än att förstå detta och sammantaget hålla ihop gällande livsviljan? Dela information, dela börda, dela ansvar. Förkasta förgänglighet, förkasta trams, förkasta fötrollningen, förkasta giftets träldom (slavar till vår egen filosofiska korruption – kulturen).

Detta kan ske med goda seder, mångfaldens uttryck och gemenskap; alla olika alla lika = vill leva = vill ha en fungerande kemisk förutsättning för Livet = behöver relevant kunskap och förfarande/handling. Inte irrelevant systematiskt kaos. Inte godtyckligt skenbart heligt/duktigt livshäleri/belöningsjagande/idoldyrkande (hela skalan; ideniteter – profit – etc)

Är det nån som är med eller?

face the ****

Beteende är kontextuellt, det formas ur ett sammanhang, ur upplevelser. Man härmas och reagerar på saker som händer, på andra människors beteenden. Man tar till sig det som känns bra, verkar vettigt, begärs av vad man uppfattar som legitima auktoriteter (skolan, gängledare, politiker, rockband, whatever). Saker som människor gör och säger har en unik betydelse för varje individ. När man, som jag, försöker mind-stretcha, alltså expandera sitt sinne för att förstå allting; för att rymma så mycket av universums eviga kosmos; Sanningen; det som händer och alla synvinklar, företeelser, förhållanden man kan förmå att få plats, ja då skönjar man en större överblick och ens ego och persona blir förändrade. Jag som individ bereder plats i den fullaste mån jag kan för ny information och vett, förstånd. Nu när jag ser ungar (“vuxen” ålder) springa omkring och uppleva självhajpad och självrefererande så kallad konst, musik, mode, subkulturer, spelningar, klubbar, fester, happenings, whatever så ser jag hur detta förvisso livsdefinerande och i målgruppen utbredda, men ändå begränsade, begränsande, förföriska, avledande och inbillande, inbillska beteende; repetition av självhype och uttryck som ska betyda någonting. Men jag kan ju inte skriva just nu. lite för lat just nu…. men iaf: Eftersom jag hållt på med denna sinnesexpansion på allvar väldigt länge så har jag mitt perspektiv; jag uppfattar allt detta som det står i relation till den sammanfattade idevärlden omkring oss från media och andra institutioner och i allt från individer till massor, filosofi, religion, politik, konst, språk, tugg, whatever. Jag har kämpat och gör det fortfarande varje dag att fatta vafan det är som händer i denna masspsykotiska och uppsplittrade världen av medvetanden som kallas mänskligheten. Jag kan respektera en individ och jag har vördnad för ens öde, ens orsaker och verkan. Men jag predikar för kritiskt tänkande, alltså att FAKTISKT tänka: att efter observation och identifikation rationellt etablera förhållandet mellan informationen (“varför?”) och sedan formulera det i språk. Alla som drar ut och dricker öl ofta och snackar om sig själva eller en kändis eller skit ingår i västvärldens (och världens) skräpkultur som mentala avfallstunnor i en själlös/skällös värld av vad som vill kalla sig rationellt, men är det endast i det att ratio används, inte ration används i förstånd, i vett, i relation, proportion till vad som är till gagn för LIV (vår allas gemensamma tillhandahållare av upplevelser). Vad det handlar om är att uppgradera sitt tänkande så att man är kapabel, kompetent och kompatibel med Sanningen på ett högre plan; då måste man uppoffra egot en smula, alltså låta det omslutas av större sammanhang inom en själv, då växer man från liten människa mot gudomlighet. Det är ingenting skamligt, eller skändande, hädande; det är ett ögonblick närmre paradiset, på jorden; alltså när alla fattar allt och gör det som behöver göras i vett: civilisation. Vadom ska vi ta oss till? Jag är inte den att bestämma åt andra, men jag kan säga så mycket som att sviker man Livet sviker man sig själv och allting. Vi har en värld där många människor är slavar, demoner, vålnader, lögner, dumma i huvet och fattiga. Vi borde verkligen ta och göra nånting vettigt. Avsluta vårat prenumererande, våran acceptans av en representativ demokrati, på fiatpengar, på morallöshet, på yta över substans, på konsumtion och tillväxt och ränta och alla dessa jävla lögnaktiga mekanismer för masskontroll och maktsammanstrålning för eliten på bekostnad av planeten och livets resurser i alla hänseenden. Politiska, ekonomiska, kulturella system av bajs ger bajs. Det är inte så svårt att hajja. Det är inte alls svårt att se omkring sig. Men det handlar inte om människans natur eller nånting konstigt krusidulligt teori teori bla bla bla, det handlar om att ha ett faktiskt språk och en metod att lära sig. Vi har ansvaret och med det kommer friheten, att agera med Sann Vilja, alltså göra det som är Rätt, i vett och förstånd. Det låter kanske torrt, men du är isåfall programmerad med en massa självpsykotisk smörja, du är lättuttråkad alltså understimulerad av näring och överstimulerad av minitrauman (lögner/falskt behovsmättande), som bara du kan inventera och städa ur dig själv, precis som jag och många andra hålller på med varje dag. Det är ansvaret vi har gentemot oss själva och varandra i tid och rum (nu/för evigt på jorden/i upplevelsen).
Snälla var med och sprid Civilisationen. Stå upp för sanning, även om den svider dig, avslöjar dig, lämnar dig blottat som en lögn, fars, ett skämt eller whatever. Man ska aldrig ta åt sig! Man föddes ur sin mammas fitta och sen bombarderades man med intryck och ideer. Så skuld är inte riktigt nånting mer än information om kopplingspunkter i ett informationsflöde. Fucking egon är upptrissade, överstimulerade, trakasserade och allergiska. Muterade och förvridna. Vi super som fan. Vi knarkar en del. Vi skiter i. Vi tar för oss och vi dyrkar satan (lögnen). Världen bombas, utarmas, förorenas och folk förslavas i en maskin/system som utan våra allas individuella kritiska tänkande bara kommer att skena, kommer att forma oss och sammantaget väcka/manifestera/utgöra en egen ande som härskar på jorden. En ande i kött och materia, stål och sörjor, plutonium och elektromagnetiska vågor, som utförs, underhålls och byggs, kopplas ihop av individer utan kritiskt alltså aktivt vettigt faktiskt tänkande; det bådar inte gott. En vettlös, hjärtlös megarobot som vallar sina beståndsdelar i en vettlös spiral av kaos och antilivsvärderingar, alltså agendan/policyn/manifestet/drivrutinerna/schemat/etc är utan vett och därför blir det en förgörare. Vi måste ta kontroll; genom kritiskt tänkande. Det är antivirus för hjärnan och därmed kommunikation och genom arbete härigenom kan man förstå vikten av ord och språkvård och det avgörande i att tala och agera enligt Sanningen. Begrepp som dygd och synd och Rätt och fel blir tydliga och får reell innebörd. Det är inte så komplicerat. Det svåra för mig är att samla min skalle så jag kan uttrycka det begripligt, eller, jag tycker att det är det, men det är inte vanligt medborgares syntax. Det verkar som jag kanske är förvirrad, eller att det jag skriver får inte den vikt den förtjänar. Det jag snackar om är sånt som behövs i mänsklig standardrepertoar. Allstå att kunna tänka. Kritikst tänkande. Trivium. Det kan inte bli civilisation annars typ. Alla handlingar föregås av ett tankesystem eller brist på det. Det kan oavsett uttryckas som att dumma ideer ligger bakom allt dåligt som människan, människor, en människa handlar här på jorden. Krig, tortyr, förtryck, utpressning, whatever ALLT. Det är korrupta tankesystem bakom. Vi har blandat ihop saker, blivit indoktrinerade, experimenterade med, utnyttjade, programmerade, testade, påprackade, bombarderade, etc etc så nu måste vi fan ta tag i detta och titta vafan vi har hållt på med och varför. Vad som faktiskt har hänt, tänkts och sagts och varför och hur. Så vi kan fatta. Så vi kan sprida den Heliga Anden, alltså den rättfärdiga kulturen (kultur=repetition av beteende), alltså den vettiga seden, alltså filisofi (“kärlek till kunskap”) alltså Sanning formulerad i ord satt i Handling via köttet. Det är inte konstigt, det är inte komplicerat, men ni ba “aaa….ok? va?” eller? Läs, tänk kritiskt (aktivt, faktiskt). Och öva på att koppla bort dig själv från alla kulturella associationer och såna grejer.

Fuck: världsledare, vapen, kärnvapen, etc. Nattlig text nummer 23940233

Ok. Så nu har vi (jag) ett vettigt ramverk för att se vad människor håller på med.
Konsumtion, produktion, ekonomin, politik, rasism, ismer, underhållning, dödsmaskinen, etc.
Och verktygen som vi har till vårat förfogande, från det mest grundläggande, förnuftet, till
explicita metoder för att kunna ta oss framåt i förstånd. Detta parat med en objektiv definition
av värde som kan vägleda oss. Allt detta är en uppmaning att tjäna livet och rannsaka oss själva
som individer och som samhällen så att vi kan manifestera en Sann civilisation, eller vad man ska
kalla det.

Men inom alla delområden så finns såklart behov av fördjupning, förtydling, etc.

Inom politiksfären, den politiska delen av dödsmaskinen, har vi demagoger, ledare. De är laddade med
ngn sorts officiell status och ska representera och bestämma över oss för vårat eget bästa. Vi är fanimej huvudlösa vettlösa slavar som springer omkring och följer kommandokedjorna. Vi utgör
dödspyramiden här. Vilka är dessa jävla demoner till ledare i politik och industri? Vapenindustri, krigs-
industri, media, etc etc. Våran betingade och patetiska identifiering med nationer och annat eggas och
används i propagandaspel, i psykologisk krigsföring i samspel med den falska konkurrensnormen och
“naturens/djungelns lag”, om dominans och allmän acceptans av ett grundläggande psykopatiskt och krigshärjande
drag hos människan, tillskrivet oss med hänvisning till historien och taget som bevis för desinformation att
vi skulle vara förprogrammerade att slåss med varandra. Det är att reducera oss till pjäser i krigsspelet.
När jag snackar om demonerna den här gången är det i frustrationen över det jävla kärnvapenspektaklet
vi ser breda ut sig nu. DET ÄR FUCKT MED KRIG DET ÄR FUCKT MED KÄRNVAPEN. Punkt jävla slut. Det finns ingen
anledning att vi ska kriga med varandra och det finns ingen anledning till massförstörelsevapen.
Men det är lång väg till alla kan hajja det. Säger en vit typ medelklass 30 årig man från Sverige. AA, fuck you.

Det första som måste hända är att vi vaknar upp ur vanföreställningarna, ur psykosen, ur fucking matrix om den termen funkar bättre för dig. Det handlar inte om en lögn eller två, det handlar om en grundläggande, inbetingad, inskolad, invand, inprogrammerad inkomptetens hos individer att bruka sitt förnuft och se vad det är som händer inuti och utanför sig själva. Det är den formade och formande världbilden från media och institutioner, från medmänniskor som rapar duktigt etc etc. Det är alla avledningar.

Men just att vi för det första fortfarande lyssnar på de här fucking främlingarna och låter dem influera oss. Vilka är de? Var kommer de ifrån? Varför har de den position de har? Vad är detta ramverk (konstgjort) i vilket de har en position? Var kommer det ifrån? Vilka syften tjänar det? Hur kan människor organisera sig? Vad behöver vi organisera oss kring (kärna)? Vad händer när miljontals människor i olika ekonomiska sfärer, industrier, jobb, etc är sammanlänkade och påverkas av bl.a. sådana här opinionsbildare, sådana här demagoger? Vilkas intressen tjänar de? Ett urval av frågor.

Asså, det spelar ingen roll riktigt om de är “onda”, “falska”, “konspiratörer” eller whatever, det är fortfarande principen att vi ska hålla på och rösta i ett förlegat dinosauriesystem av hierarkisk makt med en underliggande idé om att alla medborgare ska konkurrera men nationellt samarbeta att konkurrera med andra nationer där medborgarna inbördes också blir söndrade och härskade över, i en global industri av VAD? TILL VAD FÖR VAD? Var är de underliggande principerna, var är de underliggande värderingarna? Var är förankringen i verkligheten? Etc.

Det är så jävla mycket elände och problem, så jävla mycket kaos, likgiltighet, lögn, avledning, misinformation, desinformation, propaganda, missförstånd, antaganden, polarisering, uppvigling, grupperingar, fraktioner, faktioner

Så många begränsade blickomfång, begränsade synsätt. Dogmer, ismer, tillhörigheter, rationaliseringar, fucking bullshit. Det som krävs av oss är mer. Och det börjar med det mest grundläggande; vårat förnuft, vårt förstånd, vårat vett. Våran gåva som människor; att kunna tänka. Så att vi kan rannsaka oss själva och observera våran omvärld. Så att vi kan se var värde kommer ifrån, universums påbud, och att att vi vill leva förenar våra intressen; grundläggande. Sedan kan vi avbetinga, avprogrammera, avinstallera bullshitkulturer av olika slag, när vi kan inse att sanningen är det som är, det som kan kommunicera värde; kunskap. Den sanna valutan.

Asså vid första glimt i detta rannsakande så vill man dö eller döda, men det lägger sig i det att ju mer man förstår, metodiskt, desto mer kan man göra, man kan formulera upplyst, relevant, konstruktiv, meningsfull handling som individ med och ibland andra.

Poängen just i detta texthop skulle vara att hela krigstänket är närvarande, och idiotiskt i sin kärna, och en emotionell och intellektuell utskällning av det är på sin plats.

Jag är trött på att se dessa presidenter och ledare tala. Vilka fan är dom? Jag vet inte, visst, vi kanske kan använda oss av nuvarande ramverk och instiutioner för att handla gott, men då måste vi först hajja grundläggande saker. Olika typer av konstgjorda saker, inklusive organisationer är en form av teknologi som kan användas för olika syften. Men om de är förlegade och eller om vi är för insmetade i konnotationer och associationer så måste vi formulera nya sätt. Vi kan inte bara bränna riksdagen och skrika fuck you och sen löser sig allt. Revolutionen, eller evolutionen snarare kanske, måste ske i var individs medvetande, att vakna upp till det man är: ett medvetande i kött på jorden, med ett förnuft, man kan tänka och man vill leva, i universums lagar. Vi börjar med att kommunciera om vad som händer på GRUND-FUCKING-LÄGGANDE NIVÅ, det verkar vara det som krävs, så ok.

Men iaf: jävligt trött på presidenter och ledare, trött på att folk följer dem, trött på att folk snackar om dem, trött på att folk grupperar ihop sig och bankar bröstet, trött på att folk formar sina psyken efter psykopater och lögnare, efter härskare och krigare, efter mördare och idioter. Vi är här för att LEVA. Vi bör ägna oss åt att förstå vad som ger upphov till LIV och tjäna det. Vi bör främja förnuftet och möjligheter att samarbeta i grundläggande frågor. T.ex. MAT. Perma/biodynamiskt. Annars: monokultur som upprätthåller industrisamhällen (med tillhörande propaganda om “levnadsstandard och frihet”) och dödsmaskinen lever igen.

Alltså vi kanske inte kan ännu ignorera dem, men ska vi verkligen dissidera och slåss? Jag tror vi ska främja förnuft, förstånd, kärlek (om ni fattar vad det betyder), liv, samarbete, grundläggande grejer och organisera oss kring det. Inte eftersträva profit i sig, inte hålla på med den sekulära materialistiska lögnen, inte avleda oss, inte beskära vårat medvetande, etc. Alltså manifestera en vettig kultur som inte baseras på (objektivt) korrupta principer (vilket oundikligen leder till kiss).

Men den där jävla bilden man har av ledare och EU och USA och Ryssland och en massa andra världsledare, politiker, byråkrater, generaler, en massa jävla människor investerade i en viss sektor av dödsmaskinen, lögnvärlden, den falska principens motor; så jävla högt uppe på pyramiden av vad? Av våra inkompetenta små indoktrinerade och avledda medvetanden. Vi glor och vanföreställningarna sipprar nedåt och blir en del av våran världsbild och vi handlar utifrån den. Våra medvetanden blir upptagna i den tiden, i den rörelsen, i den PR-bilden och vi blir pjäser. Inte som robotar, helt bortkopplade, men som ROBOTAR, HELT BORTKOPPLADE hajjaru?

ex: Varför behöver vi 600 000 lagar för att kunna samarbeta kring handel med varor? Varför? Asså någonting är principiellt och grundläggande fel med alla samhällen om vi accepterar saker som de är på en grunläggande nivå. Är praxis att vi ska blåsa? Vad är ett jobb? Vad är profit? Vad är pengar? Vad är värde?

Alltså vad är det geopolitiska spelet och vem spelar det? Vem sätter reglerna? Vem influerar dig och påbjuder din identitet? Vem säger att gamla trauman spelar in i vem du är och vem snackar om lojalitet? Till vem och vad och varför och hur? Vem influerar dig? Vilka konsumtionsvanor hos individer blir sammantaget enorma krafter som kanske influerar det geopolitiska spelet? Hur opererar stora företag, storbolag, och industrier och konglomerat och finansvärlden och banker och centralbanker och politiker och NGOer och stiftelser och superrika familjer och vad är dödsmaskinen egentligen? Är ni med lite grann?

Fuck allt och alla förutfattade meningar, antaganden, påståenden och oprövade sanningar inom och utom dig.

Alla med lite fritid, kom loss. Det gäller liksom inte bara “politiskt intresserade”, det gäller alla. Det är vi alla som upprätthåller en knasvärld genom att låta vanvettiga agendor sätta reglerna. HEJ DÅ.

Key points

ALLT STÅR UNDER FANAN KRITISKT TÄNKANDE OCH DEFINITION AV VÄRDE HÄRLEDD FRÅN VERKLIGHETEN/DET SOM ÄR/EXISTENSEN/SANNING/KUNSKAP INSIKT FÖRSTÅND VETT VISDOM/UNIVERSUMS LAGAR

INDOKTRINERING/FOSTRAN/SKOLNING/BETINGNING/KULTURSTANSNING
Hemma, skolan, TV, media, själva “vuxenvärldens” förfarande och system; politiken, ekonomiska systemet, underhållningsindustrin, reklam, propagandaMASKINEN(armen), nationalism, alla ismer, identifiering/identifikation; <<<begränsning av medvetandet genom låsning till personan som har fast förankring i godtycklig kultur (de vettiga beståndsdelarna av en kultur handlar om när värde kommuniceras; liv tjänas – – – – bring it down. Man kan ha den kakan om man fattar att det är en kaka….)>>>, profit/tillväxt, hierarki, status på godtyckliga definitioner av värde, dvs filosofisk korruption av verkligheten. Lådorna, verktygen begränsar och är begränsade; formulering och verklighetsuppfattning blir otillräcklig, skadlig, vanföreställningar.

Polarisation, avledning, hets, eggande, etc etc. Söndra och härska. Så JAG VILL att i det första återuppliva Sant kritiskt tänkande: ATT KUNNA TÄNKA. (trivium) och förstå vikten av det; som ger underhållningens och andra systematiska etablerade förfaranden (kultur) ett förhållande till naturen/verkligheten/det som definierar värde. Förnuft.

För att motverka ignorans, polarisation, eskapism, cynism, självisk/s.k. “individualism”
(vill rentvå INDIVIDEN – om den nu är smutskastad. Så gemenskapen kan uppfattas för vad den är – potential och de facto ALLT hänger ihop; möjligheter. Ej kollektivistiskt tvång; vilken -ism det än är. <ismer är bara bra shorthand>

Att vi blir media; individer tänker själva, dvs observerar relevanta saker i sin omvärld, identifierar, organiserar begreppen och händelserna, förhållandena/relationerna, attributen och formulerar det; kommunicerar det. Steg till att manifestera en Sann civilisation, istället för DÖDSMASKINEN som är resultatet av kugghjulsandan (friserat, korrumperat, vanställt medvetande; nyfikenhet våldtas, betinging till norm, etc).

Detta ingår i tanken att levla individerna (som utgör konstruktionen samhället) i kompetensen att föra konversationen om verkligheten. <hela makten ligger hos folket grejen och så vidare elitens makt jajaja)

(Kanske?) manar jag till ngt som är en för ENORM skillnad mot hur det ser ut idag, så pass enorm att det blir svårt att ens rendera; om man är för indok eller hård skeptisk eller investerad i ngn identifiering, status quo eller liknande mind-controlled states (av delvisegen orsak eller yttre whatevz) så låter det flummigt eller abstrakt, men det är av vikt anser jag att vi definierar saker i den vad jag tar tillbaks och kallar filosofiska dimensionen, så att vi kan komplettera våra medvetanden och börja prata om verkligheten (problem, saker) på ett tillbörligt sätt. Det är nog en lång process, men antingen har man en värld av sk upplysta individer eller så har man en maskin som mer eller mindre styrs av en elit för deras parasitiska överlevnadsagenda, där massan är söndrad och krigar, konkurrerar, avleds, etc. Revolution is in the mind. Men visst – aktion och självförsvar är av vikt. Men det är på det mentala planet. (andliga – red ut begreppen, religis/teologisk terminologi/fackspråk kan vara till nytta) SPRÅKET!!!!! överlag

Det har gått så långt. Vi sprutar plast och sponsrar krig på alla nivåer. Vi gör saker pga av värdegrunder som de facto är vanföreställningar; tillväxt, utveckling (tekno, etc). Massan av individer (“hela världen”) utgör en enorm energi som exploaterar och gör saker pga….antaganden och acceptans av (återigen) godtyckliga normer/system. Rättfärdigar att man “måste”, “ska” etc. Det är ett sorgligt (de facto syndfullt) tillstånd för “miraklet” medvetande i kött på jorden (universum som upplever sig självt); potentialen…. Så back to basics, hyvla, sök sök sök…. RANNSAKAN

DÖDA ORD BINDER KÖTTET (korrumperar medvetandet, ruinerar intellektet; bebor besitter ersätter den levande anden, formar andan i maskinens tecken)

NÄR vi frigör oss så slutar vi sponsra vettlös handling och börjar organisera oss genom att kommunicera värde. Vi behöver inte delegera ut våran vilja vart 4:e år till främlingar som bestämmer hur köttskeppet ska navigeras i exploateringshavet.

Det handlar om frihet och ansvar; kompetens/förmåga och förstånd; potential och kärlek till livet; vett i sammanhanget (det yttersta ned till individ). Mmm välstånd och pensionsystem; skatt och statförslavandet (avsägningen av mänsklighet)

Personligen ser jag lokalisering av organisation, matprodukton, material, flyktingar/arblösa/etc (människor) och så vidare i en levande vettig symbios/resonans/förhållande till förutsättningarna. Men definitionen av värde:s filosofiska skiftning är så fundamental att man kan ha svårt att se hur det skulle funka: maskinens våldtäckts- och plundrarpsykos skulle inte vara inneboende; “jobb” och “pengar” och “ismer” och “konkurrens” och så vidare begränsade verktygslådor; begrepp skulle sättas i proportion så nyfikenheten och självdriften tillvaratogs/vårdades/främjades och kulturen (om jag kan använda det begreppet nu) är öppen; civilisation/upplyst. Respekt för livet (självklarhet eftersom ingen avledning, korruption av medvet, hets, polarisering, söndring, falsk indentifiering, etc) och framsteg/utforskning/forskning/uttryck/konst/att ha kul whatever blir en del av hyllning till livet

(-_-_poäng: vi behöver inte tävla om att hitta på snabbare avledningsapparater av plast för motivera nyfikenhet och bevisa för oss själva att vi kan hitta på saker. Det är FRÅGAN som är vårat yttersta verktyg. Motiveringen är muterad nu… ATT exvis teknologisk framgång/utveckling blir irrationell nu eftersom sammanhanget är skevt; VAD VARFÖR ska vi ha dem.

Nu har vi teknologin (och ANSVAR) att ta reda på själva, göra research, informera oss, dvs ställa frågor, dvs tänka, dvs vara det som definierar oss som männikor (skilt från djuren; krossa föreställningen) och medel att kommunicera sinsemellan så vi kan kringgå  DÖDSMASKINENS kanaler och manifestera egna lösningar. (inget fel på sys eller organisation i sig…)

Denna text/sändning: jag fattar att det finns folk som gör nytta. Jag fattar att många fattar och problemet ligger hos en annan del av massan som är helt försjunken bortom synligt hopp i rasism, konsumerism, whatever mentalt fängelse/språklig konstruktion, tankeskapelse, föreställning, åsikt. Men det känns liksom relevant, meningsfullt och i viss mån konkret/gediget/sakligt att med sin stämma föra denna talan: att uppmana, påminna om och påvisa vikten av ATT KUNNA TÄNKA SJÄLVA OCH DEFINIERA VÄRDE FRÅN VERKLIGHETEN PÅ ETT OBJEKTIV D.V.S. UNIVERSELLT SÄTT SOM gäller alla individer som vill leva (hållbaraste ish sättet) OCH således att vi måste höja nivån och ha en Sann konversation i samhället till gagn för Liv, dvs alla, dvs oss själva. Det står utanför en dogm (förutom kanske då antagandet att man vill leva och ha sunt förnuft).

Prägling sys/nuvarande omvärld kanske gett oss dålig fantasi? Ja. Nyfikenhet. Ja kunna se värde. Ja att vi ska ha “status” att vi ska producera att teknologi och sk välstånd (som nu definierat) är “bra” att sekulärt avskärmar sk andlighet (förklara anda och själ. ande. formen på tankevärlden; som informerar (ordagrannt: präglar, grnomsyrar, BESJÄLAR <ord.se>) handling! Alltså gemensam nämnare: begränsat medvetande och inkompetens som individer att tjäna livet/pachamama.

Flyktingar. Återvinningsverket.

Reklam/propaganda/norm/sys/etc = tidbesvärjelse (ord är magi – formel). Det besjälar/präglar vår handling, alltså rörelse <TID = RÖRELSE(?)> Vi ska ha tillgång till friläget, det eviga, tidlösheten, stillheten. så man kan se proportion, förhållanden, ration,…. Så man ska kunna se och bli, förstå, inse andra former och så vidare: kunskap är makt; betyder att om du kan nånting (i verkligheten) så kan du göra ngt vettigt i verkligheten i förhållande till din värdegrund…..

 

Så frigöra oss från sysnorm, konkurrens, åsiktskorridor (inkompetens att hålla idéer, rädsla, kollektivism, godtycklig rättfärdighet, nationalism, whatever-ism, stigma, allt. För att kunna utröna och lära känna verkligheten; för att ta informerade beslut. Hur det ser ut är för varje individ att komma fram till, själv och tillsammans med sin omgiving; jag vill “bara” uppmana till levlingen genom påvisningen häri….

VAD KAN MAN GÖRA? Varning. möjligtvis lång och ibland otrevlig/läskig/smärtsam/svår process
Observera vad, när, var, hur och varför du tänker och samma med handlingar/icke-handlingar. Rannsaka dig själv för att kunna ta ansvar för dig själv (fördomar, indok, prägling, normer, hitta basisen). Fasa ut godtyckliga/irrelevanta/skadliga former genom aktion, övning. Stillhet. Försök se helheten ända ut till konceptet att vi är universum, alltså i det yttersta, energi som upplever sig själv.

sdfg.txt

ere så att vi inte kan tänka längre?
saker måste blänka bling
för att vi ska skänka dem en tanke
köphysterin bankas in
statusfilosofin frodas i vår dödsmaskin
dessa system av ord som blir normer regler lagar som begränsar värde
formar individer och i längden samhället varje dag vafan äre?
spräng den låda som fängslar in
ängslig själ köper skit och knarkar tv-serier
distrahera propagandera skandera manipulera indoktrinera
samhällsplanera kapitulera din förlorade vilja
oförmögen att skilja fakta från rykte eller ens bry sig varför
man hör vad nån tyckte som gör man låter smart

vad gör det med en, en sakta krypand
fastnaglad på näthinnan förhindrade att finna en vettig tanke
lösgjord från
folk på rullbanden till jobbet
morgontrafiken

grund förståelse, ingen grundförståelse

noll insikt om plikt gentemot livet
ingen aning om den vikt

själakur

fika

klasskrig fattiga mot rika
javisst men det finns en djupare kärna där det kommer till kritan
om vi ska bita oss fast i ismer och ideologier så kan vi skapa nya hierarkier och fortsätta
kriga i alla tider

asså kan du fatta, kan du lära dig uppskatta och

dagisaktiga melodier i reklamspråket

vet du ens vad sälja sin själ är?
att låta ens skäl komma från

Life kind

from the small; in me
the introverted
that universe explored within
cosmos mind space
to the outer
the manifestation
the wonder; creation
now in that unequivocal sin of man
the mistake woven into constitutions
by traditions by omission by persuation by coercion by force by extortion
tragedy and hope
for the elements are the same
only light gives a shine
and the night marries time
if your mind is alive
and your self will strive
for knowledge
for truth is all
and it should us befall
to will what is right
and sound
resound
with nature
eternal bound
let go and let her embrace surround
with clear vision and reason
move with the seasons
this romantic idea
contains all that is needed
let the seed sprout in mind
and act as kind, mankind, being kind
organism kind
life kind

Spree 2 (totalt oreviderat)

systemet dekapiterar och man förlitar på det, som det inte !har råd att hjälpa, bidra, tillgodose människors behov, så kanske de ska tillåtas förlita på sig själva, beskattningen och kontrollen lyfter av deras lokalsinne och de naturliga formationer, uppgifter, positioner, lösningar, tillvägagångsätt som skulle varit uppenbara för människor som tillåts vara och förmår att vara fria; att interagera med verkligheten varje individuellt medvetande. Men strukturen gör att om saker fattas så får de vara utan, de låses in, impotenta, förpassade, förslavade, till en fantasm. Legitim byrokratisk BORG fast utan aktörer/sant medvetande

m´änniskan i det här tillståndet är inte intresserad av kunskap eller förmögen att använda den rätt

läraren/lögnaren har ordet
den som talar är antingen eller

ordet formar handling
icke-ifrågasättande är pjäser, ting, bestar, trälar,

systemet har ingen rätt
över mig
den baseras inte på att vara till gagn
den baseras på att kontrollera först
människors beteende prioriteras och handling, köttet binds till det döda ordet
det lånar instruktionens legitimitet
det lånar ansvarets handlingskraft; tar sig friheter som inga vettiga människor anser sig ha; våld, hallucinationer, fantasifulla åsikter, bristande pålitlighet när det gäller förhållande i verkligheten vars ifrågasättande leder till känsloutspel utan faktamässig basis; psykotiskt tillstånd
tvång i sin natur och mot andra
symtom på irrationalitet som korrumperar medvetandets förmåga att handla rätt och vettigt i förhållandet till vad som är fördelaktigt, tillbörligt, behövs; instruktioner från livet om att behålla livet, kärlek, det blir en sjukdom på mänskliga befolkningen i sin konsumption av den, eftersom den

—–

vanliga människor startar inte krig, det är ledarna, de som konkurrerar om makt, som inte kan komma överens, som inte kan se vettiga förfaranden som alternativ. de tror bara på fysisk makt och saknar tillit. ledare/makthavare/befäl/systemets representanter, som ska vara våra representanter, vallar, beordrar, formar, utnyttjar oss och våran kreativa energi i sina system. vi utgör mekanismen som de kapar. om vi förstår att systemen är gjorda av språk och identifierar anledningarna så kan vi frigöra oss och koncentrera oss på det som händer och vad som behöver kan och skall göras. vi kan ha en fri marknad, ett tillstånd av civilisation, men vi måste förstå vad vem var när varför och hur. vi måste ställa relevanta frågor, undra på riktigt, kunna härleda saker, såsom vi gör med vilka problem som helst. om våra underliggande dogmer och antaganden får styra oss så interagerar vi inte direkt med verkligheten, utan vi är infekterade i hjärnan och filtrerar verkligheten, förvränger, lägger till, tar bort så att den passar det vi vill tro på.

vi värderar pengar, men det sanna värdet ligger i integritet med verkligheten, att göra vettiga saker, att göra nytta, vara kompetent, kunna tänka, kunna bidra, etc etc
om vi förväxlar detta med pengar, och ser köpkraft och således materiell rikedom som sann makt i meningen vad som gagnar Livet, vår gemensamma nämnare, så ser man tydligt vanvettet manifesterat.
att inte ifrågasätta är att avsäga sig sin mänsklighet. det som suveräna individer har gemensamt är medvetandet i livet. att tvinga är att vara i opposition till frihet,

———

de ekonomiska kriserna, alla lån som alla tar
fattigdomen i världen, världsbanken, imf, all tro på dessa system
naturresurser, cynism, konkurrens, starkes rätt, döda för att äta,
tvång våld korruption irrationellt förfarande, misstolkning av utgångsläget som medvetande på jorden.
vidskepelse, indoktrinering, propaganda, kontroll, auktoritet, lydnad, foglighet,
militärindustrin
kemikalieindustrin
oljeindustrin
underhållningsindustrin
industriekonomier, revolution, borgare, köpare, entrepenörer, koncerner, policy, landägande, papperlappar och elektroniska formuleringar av makt och vansklig rätt
verkligheten består av ord
vi har inloppet sinnena och utloppet handling
däremellan skall tänkandet ske, medvetenheten
förstånd, insikt,
dödssynder ger död, kommunicerar inte liv i ord och handling
energitjuvar parasiter reklam
producering av onödiga gods och tjänster påvisar en fundamental, principiell, grundläggande felaktighet i maskinens motor, maskinen som är vårat förfarande, vårat filosofiska nav
vallningen uppkopplingen av medvetanden, formning till och inför maskinen, det döda ordet som driver kött, den lobotimerade mänskligheten, den avtrubbade, missledda, vilseledda, vallade, skrämda, motade, piskade, neddummade, förslavade, förhäxade, förtrollade, lurade, indoktrinerade, stimulerade, bortskämda, etc
vi är ansvariga inför oss själva och världen, livet att inte agera irrationellt..

————–

om grundinställningen för att åstadkomma välstånd är att tjäna pengar på produktion och konsumtion, där pengar ersatt värde, från att ha varit en symbol för värde. System, organisation, problemlösning, kreativitet, arbete, handlingar, etc är inte dåliga saker. Men grundinställningen måste vara att vilja förstå för att det är det enda som kan ge insikt om vad när varför hur var ang vem ärrätt, ge vilja att handla rätt, ge rätt. Och om välstånd inte är införstått att stämma från livet, så har misstag begåtts. Livet ger liv och att bibehålla, tjäna, uppmuntra, försvara, ansvara för liv fastställer ens överlevnad absolut; då blir man fri att leva och skapar frihet med sin vilja, kött, ande, språk etc.
Så indoktrinerade system, alla sorts fabriceringar och förväxlande av åsikt med fakta, med fantasi och verklighet, detta foglösa, som påtvingas med våld via propaganda, skolan, media, regeringar etc. Under skenlegitimitet.

anledning, ideer, individ söndra härska ohälsosam förhållning till och manifestering av begreppet kollektiv, grupp, etc. antingen maxim conforma alla eller hata att dela med sig. båda är orimliga.
allt faller på observationer av verkligheten. naturens lag. om någon tycker någonting betyder inte det att åsikten är likvärdig fakta.

—-

när man inser att man är en människa på jorden, dvs ett medvetande i en kropp i livet. Som får liv av Livet, kan skilja liv och icke-levande. Ser saker och ser att solen är en stark förutsättning för liv, så kan man vara närvarande i nuet, man står mellan inloppet och utloppet; vaken, undrande, det oundvikliga beslutsfattandet som sker i form av handling, som föregås av valet, som är i proportion till verkligheten baserat på observation, identifikation och organisation och sedan satt i bruk till gagn för liv, det vettiga, det som är logiskt, som är bibehållande, grundprinciperna baserat på det mest fundamentala och sanna. Att se en annan människa och veta att denna också har medvetande, sinnen, sinne, tankar, en anda, en själ/skäl, syn, är i samma utgångspunkt i tidigare sorts grundläggande observationer; det iaktagande av naturlagar, det som inte vi hittat på. Utan stött på, lever i, som, av, med, efter, under, etc
Att tänka att man ska bestjäla den andre, lura den andre, hota, misshandla, suga ut, tvinga, snylta, etc så sviker man Medvetandets potential att uppfylla meningsfullt värde i livet. Man stänger ute relevant information eller förvrider eller tar bort (/skiter i). Att strunta i eller förneka eller förändra är alla av osund art i förhållande till vettigt förfarande i verkligheten; det som är, det som händer, det som finns, det som orsakar, det som utgör sammanhanget, Livet, detta ögonblick av närvarande, medvetande, man skulle säga närvarvadvemvvarförhurvetAnde. Så vi vet vad en ande, anda är en själ, aura anspelar, etc närvaro, karaktär, karisma, energi, utstrålning, personlighet, känsla, estetik, etik, moral, visdom, insikt/förstånd, kunskap, vetskap, kännedom, innehåll, erfarenhet, händelser, sammanhang, anledning, skäl, identifiering, likställande med ord, symboler, representationer, hänvisningar, anledning, sammanhang, förhållande, färg, form, struktur, interna samband, värdering, begrundande, åtagande av att förstå, inse, kunna placera, kunna utgå ifrån, kunna agera vettigt utifrån, kunna hantera, kunna

om folk tar sig rätt över någon annan ska det endast ske i försvar men vanl människor kan förstå att sanning, det som finns, ger värde och vill lära sig, resonera, kunna första förklara inse gagna va värdig

Syn går för sägn . . (dvs.) Ögnasynen troos altijdh mehr än sagor
saga: i fråga om redogörelse för uppkomst av rättighet l. rättsinnehav o. d.: med stöd av l. under åberopande av sannfärdig l. tillförlitlig uppgift.

opinion
[?’p?nj?n]
substantiv
mening, åsikt, uppfattning, omdöme ,

[sakkunnigt] betänkande (yttrande), [expert]utlåtande

Vi tilldelas och utsätts för propaganda av andra tidsutgångspunkter, andra cykler, andra incitament, anledningar,
platos grotta
att

misskötseln, misshandeln, sveket, förtrycket, mot barn, snackar inte om att man ska dadda
jag menar att våldför man sig på dem istället för att hjälpa dem att lära sig sanna anledningar och ställa relevanta frågor utveckla det som gör dem mänskliga, förståndet, medvetandet, förmågan, som ger självförtroende och självkänsla, kraft, ansvarsfullhet och frihet, kreativitet, värde i livet.
vi är inkompetenta och maler dem med våra auktoriteter, planer, skolor, godtyckliga regler, censurering, stigmatisering, fördomar, klassificering, våld, begränsningar, tvång,
sysslor är lärande
men tvånget, våldet, inkompetensen hos vuxna att närvara och tillhandahålla, nära, värna, tillgodose, barns utveckling (medvetandes utveckling), vi lägger på, påtvingar, förelägger, designerar, formar, utnyttjar, sviker, etc
då skickas de ut utan reson, utan medvetet språk, utan egna mångfaldiga insikter, utan språket att formulera, utan att kunna respektera liv, kunna värna, kunna känna, kunna älska, de blir som oss och tvingar andra, etc
etc
trauma, extremism, depravation, lie, neglect, tidsförvrängning, annorlunda interna cykler och förhållanden,

BARNEN, vi är alla barn från början med naturlig nyfikenhet, det vet ni alla, och den hanteras dåligt på många olika sätt och vi blir inkompetenta vuxna individer med trauman, skador, vanföreställningar, självrättfärdigande retorik, illusioner, vantro, övertygelser, begränsade, förvridna, uppfattningar, felaktigt förhållande till information, förstoppade, oupplysta, dogmatiska, indoktrinerade förslavade, och vi fortsätter synden, som ges i arv, som ett ok. Det är befängt och destruktivt och onödigt. etc

den här fri principen individ ger klarhet när den implementeras, leder till samförstånd och härledning, ansvar, förnuft. när man har system som har våldsmonopol kallat legitimt och tvingar, där de inte kan redogöras för vem vad när var varför och hur mina faktiska pengar tex har bidragit till, så är det uppenbart att de inte vet vad de pratar om, det är fantasi, det är lögn, det är förklädd tyranni och vanvett, det är ogrundat… etc
i kontrast till fria, frivilligt samarbete, kontrakt, utbyte, personligt ansvar, förmåga, tillit, värde, ord betyder det de ska för att fakta är fakta, etc etc, det går att härleda, det går att förstå, hänvisa till verkligheten specifikt och så vidare, mycket bättre
men systemen fördummar, passificerar, förslavar, fördunklar, trubbar av, förslavar,
ett symtom på bristande närvaro, oupplyst medvetande, etc irrationela

om jag delegerar min rätt min röst till representanter, och deras makt utgår från folket, hur kan de ha rätt att tvinga mig att ge dem pengar och kunna låsa in mig om jag inte har den rätten att delegera?
var kommer den övermänskliga rätten ifrån om inte från deras egna huvuden bara?
det finns inget kontrakt, ingen fakta, det är bara tvång och vanföreställningen att det är nånting annat är just det. antingen är man oförmögen att förstå, att tänka, eller så förnekar man pga rädsla eller liknande.
vi rånas på våran rätt till fri vilja, till att själva kunna ta ansvar
vi anses inte kunna lära oss, vi som är människor, det som gör oss till människor, medvetandet
ifrågasättandet, jämförandet, kontrasterandet, tänkandet
vi tas ifrån den rätten, den chansen, det som gör oss till människor, och vi blir handikappade, förlorade, förslavade, avtrubbade
det är misshandel, det är missförstånd, det är orättvisa
det är synd
det är inte frivilligt samarbete, kooperation, samfund, ett tillstånd av civilisation
det är inte samordning, det är inte rättfärdigt
det är inte rätt
det är dominans, det är tvång, våld
och medgörligheten är förrådande
om vi stödjer detta stöder vi omöjliggörandet av frihet
det som systemet hävdar som plikt att säkerställa tar de från oss
byrokrater, användbara idioter, auktoritet, lydiga mannar
expertutlåtanden, påhittade titlar, etc
myndigheter
skenlegitimitet
skenrättfärdighet

det är en konstgjord struktur som begränsar, formar oss att tjäna strukturen som hävdar att den tjänar oss, att den är oss, för det är den också, när vi går med på det, luras in i det, indoktrineras
skräms att lyda auktoritet, följa strömmen, inte får lära oss tänka kritiskt själva, lösa problem, avgöra värde ta ansvar uppnå frihet att tjäna livet, göra rätt, handla vettigt
det som systemet påtvingar oss står i vägen för oss att lösa problem själva och avlar bort våran förmåga att göra det, vi blir beroende av den, tama
dominans
den får oss att relatera, ingå i, interagera, gå via, etc, lägger sig i
stjäl tid och energi,
det är en abstraktion som hävdar att den är oss när vi löser problem som bäst, när vi samarbetar som bäst, när vi tänker som klarast, att den är oss när vi gör som man ska, det bästa sättet, det enda sättet som är rätt och legitimt. Alla lagar och förordningar, regler och rutiner, byrokratiskt resonerande/anledningar, åsikter som består av antaganden projicerade som fakta
det är en parasitisk formation
det är organiserad brottslighet rent ordaggrant
och det stjäl från produktiva individer
det stjäl frihet
och hävdar att göra gott
det är kollektivism
antingen är det frivilligt och legitimt, eller så är det tvång och ej försvarbart
och ofta är de inte förmögna eller ens intresserade att försvara
det är som det är
starkes rätt
pragmatik
minsta motståndets lag
lathet
självgodhet
själviskhet (bristande individuell filosofisk insikt om sann frihet)
en naturlig motpol till våran medgörlighet, foglighet, avskärmade medvetande, beskuren sanning
skev verklighetsuppfattning
bristfällig, förvriden, överdriven, påbyggd
falskt fel
hur kan man hävda rätt när man inte har fakta som grund utan tro övertygelse abstraktioner figment
hur kan man hävda att göra gott när medlen är förskaffade med våld, tvång, indoktrinering, ej kritiskt tänkande fri vilja ansvar och samarbete?
hur kan man hävda göra kollektivet gott när man misshandlar individerna som utgör det?
de sitter ovanpå oss och vi tycker det är rätt
vi måste lära oss hur man gör rätt
det är förvridet, felproportionerat etc
vi ska inte äta varandra, tvinga varandra
vi måste försvara oss själva och varandra
vi som värnar om liv
som värderar sanning, kunskap, frihet, etc
organisation
plikt mot sanning, liv
ordet kommunicerar vad vem var när varför hur

vad arbete är
vad jobb är
vad industri, anledning, rikedom, pengar, produktion, konsumtion, anledning, miljö, naturen, livkälla, värde värde värdegrund, uppfattning, anledning, insikter
vad pengar representerar
vad en sann fri marknad är
utbyte till gagn för liv
förstånd
ifrågasättande
föregås av observationer intryck
medvetande
handlingar, förfarande, anledningar, uppfattningar, fakta, förhållande, sanning, värde,
kulturer seder kaskader manifestation av vettlös huvudlös mänsklighet, alltså inte mänsklig mänsklighet, zombies, parasiter, självdestruktiva, demoner, onda andar, vålnade, gastar, monster, styggelser, syndare, lögnare, vettlösa,

vi kan härma djuren, lära oss, men vi skiljer oss, vi ser skillnaden så vi kan veta. vi är jordens förmyndare som medvetande
samvete samhörighet hör till oss med oss
etc

jaget, skruvad individualism, hyperaktiverad överstimulerad känslor ego identifiering med grupper status stilar yta stimulus respons, otänkande, ej medvetna, ointresserade, oförståndiga
människor är fina
om vi uttrycker oss vettigt så blir det bra
alla typer av saker som vi gör
kreativt
alla konster
med det finns styggelse
fel
förstörande, gift,
kortslutning, att äta handen som kan föda
att inte lära sina händer föda
äta upp förutsättningarna
roten till ondska kan formuleras vettigt endast som irrationalitet
om liv är i åtanke

ang kontanter börjar försvinna
dumt, begränsar spontan mänsklig frivilligt utbyte till fördel
nu elektroniskt vi är uppkopplade till feta systemet, bankerna etc DWWOOOOO enormt utanför vår kontroll i systemets domän och under de som kontrollerar dets kontroll
slöseri med tid, tanke, energi, material, resurser etc att alla ska ha kortapparat
vi kan skapa våra egna ekonomier som är vettigare, lokalare, bättre, renare, sundare, värdefullare, hälsosammare, friare, mer frigörande, hjälpsamma, etc
vi lobotomeras/lobotomerar oss själva, går med på lobotomi av våra system när vi tillåter att de begränsar oss och målar in oss i hörn baserade på sed, abstraktion, falsk retorik, sofism, fantasier, press, tvång, propaganda, lögn, faktamässigt ogrundade åsikter etc
och det är symboliskt, det är att gå från liv till död, lixom
avaxla ansvaret, friheten medvetandet, tänkandet mänskligheten
en mänsklighet som inte är mänsklig, när individer inte är medvetande blir en styggelse som fallerar, krossas av sin egen dödvikt
luftslott som kollapsar
korrupt rutten faller sönder
etc

anledningar till jordnära
annars förlorar perspektiv och får skev uppfattningar, korrumperad tolkning av begreppet frihet
och handlingar blir galna
leder till förstörelse

vi är hänförda av skinande saker och drömmar om äventyr i det vanvettiga matrixet som är våran indoktrinerade begränsade världsbild. vi förstår inte så vi tror vi är fria
tror vi kan handla rätt i dessa modaliteter

man skrattar åt rättvisa för fusk lur bedrägeri tvång våld intellektujell bankrupt vettlös oförstånd funkar men vi som har förstånd kan se att det är ett fantasilöst irrationellt självutplånande förfarande, utan filosofi eller förstånd. ingen merit, inget värde. muterad konsument, värdelös och tärande, urkramande, utsugande, parasit, ej bärande etc

Vardagsfrånvänt

Sen är det jag försöker snacka om till synes långt ifrån vardagen och kanske svårt att översätta till handling. Men den första fasen och den egentliga sk revolutionen sker mellan öronen, att kunna fatta att saker är vad dom är och vi må
kan frigöra en individ och således en “grupp” och samhälle från de inkörda hallucinationerna och bryta destruktiva och lata vanor som underminerar vett. Det kräver att lära känna sig själv, vem man är, vad det är och varför. I vilken tid och sammanhang och i relation till vad som är de universella/lagarna. Alltså lite “filosoferande” eller ordagrant alltså att ha en kärlek till kunskap alltså att fatta att att fatta är viktigt om man ska göra nåt. Det enda jag kan rekommendera utöver det är att kommunicera det med andra och att skapa alternativa lösningar på gemensamma problem och inte vänta på eller skylla på hallucinationen staten. Jobba direkt och så vidare. Jag fyller på här inom kort. Ibland måste man vila tummarna.

Det är så jäkla polariserat och grupperingar med sina reducerade problematiseringar dyker upp. Slakta vanvett med sanning. Problemen och deras orsaker är komplexa men beståndsdelarna är simpla (däeav kraften av frågor och sann vilja till kunskap). Universum har din rygg. Var glad när du har fel, då har du lärt dig ngt. Vi är alla här i soppan av bajs som är historiens arv av dumhet och begränsat förstånd. Kan vi agera vettigt nu? Jag snackar inte den korrumperade, falska versionen med “kall logik” eller whatever utan insikten att vi vill leva så vi borde försöka förstå saker från basen upp. Spy upp den tvångsmatade kulturen om den smakar död, vare sig den ekonomiska politiska religiösa kulturella “etniska” patriarkala eller whatever it’s all shades of shit om du frågar mig. Ovett är just ovett, osanning förklätt till sanning. Det som går att tillämpa vettigt i tjänandet av liv, tillämpa (som jag kan med viss religiös terminologi exempelvis). Jag tänker inte polarisera eller stödja en ism.

Natur. Mat. Samhälle i vett.

Etc

Vänster höger. Fot.

Problemet med att vi i princip har två läger, vänster och höger, två konstgjorda och helt i onödan motsatta begränsningar av medvetande formulerade inom en ännu värre våldtäckt av medvetandet som är den politiska lådan; inhängnaden vi hålls inom och vallas runt i för att diskutera, argumentera och hitta våran “färg” och parti som bäst representerar oss och våra åsikter som vi sedan ska rösta på i vad som kanske har haft goda avsikter (men alltid varit en härskarmekanism med inbyggda förgörande konsekvenser för mental mognad, individuell och således kulturell upplysning och sann problemlösning) men målat in oss i handlingsförlamande och mentalt handikappade hörn där vi varken har förmåga, råd eller möjlighet att bilda en uppfattning om vad som händer och varför. Vad som EGENTLIGEN händer PÅ RIKTIGT I VERKLIGHETEN och varför, tack vare de språkliga och begreppsmässiga begränsningar som systemen tvingar oss igenom. Det är en mental frisering och harmonisering som skalar bort kopplingen till verkligheten och ger en känsla av seriositet och legitimitet som  åsidosätter incitament likväl som förmågan till och döljer det livsavgörande i att ställa grundläggande frågor om existensen, vilkas svar återger kunskap som kan ligga till fog för vettiga handlingar för att gagna livet.

Alltså, ett (av många ) problem med pol. lådan oavsett vilket läger du tillhör är att de legitimerar och uppmanar till konflikt. Till identifiering med en viss ideologi, eller leder dig in till en ideologi baserat på att den gör beslag på en viss värdering som en person kanske håller kär. Sanningen ligger långt ifrån någon av dessa läger, dessa styggelser och hån mot medvetandet.

Om alla förstod det jag med all min förmåga försöker kommunicera och påminna om (för det är den objektiva sanningen som definerar alla subjekt) så skulle det inte spela någon roll som det var total sk fri marknad eller ren kommunism. Handlingar skulle vara grundade på en objektiv värdegrund: de förhållanden i universum (vars lagar vi kan upptäcka genom frågeställning och agera förnuftigt utefter) som ger upphov till vad vi kallar Liv, går att upptäcka, och är de som definierar Värde. Detta ger resten av språk och handlingar ett förhållande (ratio). Kort sagt; respekt för orsak o konsekvens, kunskap, förstånd, visdom och att vi är subjekt i universum i form av individer som vill leva. (Jag skiter här i alla som inte vill leva. Omän psykopater må falla i den kategorin och måste adresseras lämpligt – det kommer.)

Detta skulle såklart lösa upp alla former av tidigare nämnda ideologier, vilka alla är bråk i sandlådan och ett symptom av ett omoget samhälle, dvs omogna individer, dvs vi blir fostrade i vanvett och hjärntvättade i en kompott av missformulerad välvilja, cynisk exploatering, dumma traditioner och allmänt ytliga och själsligt och mentalt inkompetenta institutioner. Helt enkelt retarderade och efterblivna, satta på dödsmaskinens rullband in i farsen vi kallar existens i mänsklig form.

Sen har vi folk som snackar om människans natur och den starkes överlevnad och hänvisar till djurriket och försöker påminna om att vi är djur och härleda någon sorts rationalisering av en eller annan form av psykopatiskt och/eller exploaterande beteende. Men ni glömmer att vi har ett medvetande som är ett “nästa steg”. Det är inte bävrar som byggt allting som vi har byggt. Städer, teknologi etc etc. Det är människor, vars förvirrade, indoktrinerade handlingar ibland ger en skymt av den storslagna och episka, feta och vackra potential som medvetandet besitter. Som alla individer föds med. Men som krossas in dumma normer och påtvingade former. Så detta inkluderar ett krossande av argument som “om människans natur inte var blabla så varför ser historien ut som den gör?”. Jag kan basera min frihet på andras slaveri, det fungerar. Men som system är det mer begränsande än möjliggörande. Sedan det faktum att jag blir beroende av “svaga” individer, gör mig själv enfaldig och inkompetent samt riskerar att bli störtad etc utöver att jag inte ser att en annan männsiska är kosmos i individform, likt mig. Samt att jag i andan (tankevärlden som manifesteras i handling) skapar ett livföraktande klimat som inte resonerar med liv i förhållande till medvetandets potential.

Det är därför jag hatar och vägrar -ismer och ideologier. Visst, det kan vara smidigt att sammanfatta saker i begrepp och ha shorthand när man ska kommunicera stora begreppsvärldar och relationer, företeelser, etc. Men jag kan inte köpa att man behöver dem för att definiera vad som är rätt eller fel eller vad som behöver göras. Det blir snarare omöjligt att göra det för det försätter medvetandet i ett låst läge, bäddar för trångsynthet, polarisering, konflikt dvs ingen sann problemlösning. För vad problemet egentligen är ligger utanför ideologernas förmåga att formulera. En ism är en reducering av verkligheten. Om du behöver citroner för att göra lemonad kan du inte skriva ut en bild av citroner och använda den, eller måla “CITRONER!” på ett plakat och demonstrera som lösning. Ni har demonstrerat hur bristande medvetande ser ut.

Back to state worship. Synd att staten ska representera folkets samarbete och “den fria marknaden” folks interaktioner. Båda är fel (om man vill lösa problem, vilket föregås av förståelse av vad som orsakar problem). Om människor vill samarbeta organiserat så är det jättebra och upp till dem. Att ha en stat som man föds in som medborgare av och skol- och skatteplikt gentemot påvisar att den formen av “samarbete” är ett symptom på individers inkompetens att greppa grundläggande filosofiska (kärlek till KUNSKAP) sanningar (om man inte äter dör man, existensen existerar, vi är här, våra system återspeglar nödvändigtvis inte vad som egentligen behövs för att gagna liv vilket ligger i allas intresse, etc). Det statsbundenhet har en tendens att göra är att befria människor från kritiskt tänkande och erfarenhet för att kunna mogna som vettiga individer med förmåga att ta ansvar för sin frihet som medvetande i kött på jorden och handla till gagn för liv genom att kunna observera, identifiera, organisera och kommunicera; kunskap, förstånd visdom – sk vett – vad som händer och varför. Det låser in och berövar oss från att utvecklas till moraliskt riktiga individer. Vi blir snuvade på vår förmåga. Men eftersom staten ofta representerar folkets samarbete, samhället, så blir det en kletig process att extrahera vad som är vad, och att förbanna staten blir som att förespråka inbördeskrig. DET visar på ett samhälle bestående av individer som blivit blåsta på sitt förstånd via fostring (skola, media, politik, dumma traditioner, etc etc) Eller så representerar staten förtryck, men vänstermänniskorna vill ändå göra anspråk på en obligatorisk kollektivism utan att förstå de djupare (mer basic – egentligen enklare) underliggande beståndsdelarna av vad de snackar om. Kollektivism som begrepp påminner oss om att vi alla är här och vill leva. Det obligatoriska momentet understryker faktumet att vi har gemensamt en påverkan på omgivningen, miljön, naturen etc whatever omkring oss. Våra handlingar som individer med relation till varandra har en gemensam konsekvens och det finns ett värde att finna i det perspektivet: vi alla är förmyndare av jorden och bär ett ansvar för vår individ i egen form men även i sammanhangsform; systemen, organiseringar, normer, etc allt.

Den andra sidan som snackar om fri marknad är det likväl synd om. En tanke som infaller är just att ordet marknad är sönderanvänt sönderpolariserat och därför riskerar missfärga och förskjuta betydelsen av vad som skulle kunna vara helt vettigt till något korrupt och idiotiskt, mentalt begränsat. För att komma åt problemet måste begreppet pengar analyseras. Pengar är problematiskt men egentligen, om människor var vettiga (inte konstant bombarderade med propaganda i och av alla former), så skulle det kunna vara ett livstjänande verktyg. Det är exvis via girighet (som är ett tillstånd av nästintill fullkomlig irrationalitet, tack vare undermåligt förstånd) som pengar får negativa konsekvenser. Eller exvis när ett system av förfarande blir en norm satt i sten och en hel planets befolkning agerar i bristfällig medvetenhet och låser in varandra i ett exploaterande av allt därför att de hallicunerar att siffror de hittat på faktiskt har ett värde och genom indoktrinering och ritualer manifesterar ett produktions- och konsumtionssystem som utgör ett fängelse i form av dödsmaskin och sätter kurs mot lidande, förstörelse, förgiftning, etc. Materialismens (här: den irrationella formen av uppskattning av materiell existens och påföljande ovisa/korrumperade handlingar) konsekvens.

Asså, det som pajjar allt, oavsett fri marknad eller kollektivism är att i de former som är mest populära så finns det vanvett inbyggt. Det är bristande förståelse och respekt för livet och avsaknad av en sann värdegrund. Det föder individer (som samhällen består av) med korrupta filosofier, alltså som inte överensstämmer med vad som egentligen händer i verkligheten på riktigt och därför underminerar lösning på problem. Att jobba eller tjäna pengar eller lyckas att skapa profit eller tillväxt är inte nödvändigtvis samma sak som att göra vad som behöver göras för att tjäna liv. Låter det tråkigt? Din fantasi blev våldtagen från dag 1. Att betala skatt och vara medborgare kan inte ha monopol på att bry sig om sina medmänniskor, eller definiera hur samarbete och organisering ska se ut. Klingar anarki (“utan ledare”) dåligt? Ditt förnuft blev våldtaget från dag 1.

Jag kan tänka mig att många (av mina 0 followers) blir illamående av min användning av ord som livstjänande o dyl och får associationer till religion eller nyfrälst eller whateverthefuck, men sorry, det är bara så att om man vill leva är det som tillåter och ger upphov till liv av Högsta värde och det är ngt som jag observerat inte är aktivt i samhället i form av konversation eller handling. Det har inget med ditt eventuella missförstånd av mig att göra.

Det är inte bara han i kostym som är kriminell. Det är alla som kränker en annan persons integritet; lögn, tvång, våld, etc. Sen är orsakerna något som tar mer än 3 minuter att med självgodhet förklara med stolt offerkofta. Men beståndsdelarna av orsakerna är enkla. Bristande koncentrationsförmåga och polariserande självrättfärdiga förklaringar är inte värdefulla utan ett personligt ansvar att bättra.

Vi är medvetanden i kött på jorden. Det är vad vi MEST är. Sen är man en person av en kultur eller sammanhang i en tid i en situation. Vi vill leva. Om våra handlingar är formulerade att gagna Liv, som ledande tecken, så säkerställer vi våran överlevnad i infinitiv. Detta uppnås genom att ställa frågor, medvetandets definierande verktyg, och komma till insikt och förstånd. Om individer kommunicerar detta till varandra förändras samhället till ett paradis. Det är ingen utopi, det är en förklaring.

Sunt förnuft är bortblåst, på sin höjd reducerat till produktionssammanhang i kalkyler tjänandes i den ekononiska dödsmaskinen vi dyrkar i tillväxt.

*jag förstår mitt privilegium i att ens kunna betänka sådant här. Och försöker hedra detta privilegium genom att formulera och kommunicera vad jag finner är Vett till gagn för Liv.

Avbetinga (utkast, men hajja)

Vill inte ha laglig plundring (statsapparat, byråkratisk parasit, tankevålnad, styggelse)
men vad ska man göra åt arbetsgivarna, kapitalisterna som blir rika på arbetarnas arbete?
jo, ni kanske ska sluta tänka i en sluten overklig låda och inte arbeta för dem
inse att samhällen hålls ihop långsiktigt, hållbart av att människorna utför samarbete kring det som är livsnödvändigt. olika saker som behöver göras,
industriarbeten och etc har egentligen ingenting med det att göra
tillväxt är inte nödvändigtvis nånting bra
regering är alltid våld och tvång
vi måste kunna ta hand om varandra, hjälpa med välgörenhet och personliga relationer,
så att det personliga utvecklandet, ansvaret, förmågan, förståndet, etc växer till så vi får
en duglig människoras.
det är problematiskt med hela tillväxtkulturen och moderna, bekväma, hypnotiserade människan som betingat inte vill eller kan tänka igenom kedjor av orsak och verkan och härleda vad som händer och vad som är rätt och fel och krossa myterna, propaganda, falskhet och vanföreställningar, tro, etc.

så beroende, så nedkörd, så devalverad, dekadent, etc och inkörd att den inte kan tänka utanför antingen socialistisk våldsmaskin eller kapitalistisk krigsmaskin

Det är så långt gånget; präglingen av vad som är värde, vad som är bra, vad som är framgång, rätt, normalt, smart. Makt, status, mening, lycka, kul, etc. Modernt, civilisation, stolthet, identitet. Historia, tillhörighet. Individen är förryckt och institutioner monster som tuggar själar.

vi måste kunna TÄNKA själva. Och bygga samhällen från grunden, gräsrötterna och upp. Att skapa värde för oss själva och varandra, att kunna göra det utan en jävla avart kallad regering/stat ovanpå för att reglera, styra, bestämma. Den äter bara resurser, tid, och får människor att tro att de gör något viktigt men egentligen bara parasiterar och får dem att hallucinera rättfärdighet.

Individer som kan tänka vettigt ser vad som är rätt och fel och de flesta vill leva i frid och i symbios med naturen – allas våran nådgörare. Eftersom det GÅR att tänka moraliskt och handla därefter, behövs ingen institution som kontrollerar, överseer, tvingar, käkar resurser, skapar onödiga jobb. Detta är saker som inte behövs och är ett ok för alla. Det bankruttar intellektuellt och själsligt och slösar energi och resurser av alla sorter. Det är korrumperande och vanvettigt.

likväl att jaga profit i sig, att bedriva handel för att hela tiden utöka vinst och att skapa arbeten och konsumtion som egentligen inte har någonting med behov att göra kan vara en vanvettig och destruktiv vana. När det går utöver vad som är hållbart. Det är farligt när det blir en dogm, en tro, ett slag för friheten när det egentligen har övergått i vansinne, som underminerar Liv och därmed förutsättningarna för sann och evig frihet, med insikter om vad som EGENTLIGEN behöver göras utifrån de SUNDA prioriteringar baserade på nykter observation och kritiskt tänkande. Det blir precis som byråkraternas knarkliknande beroende av sin uppfattade legitimitet och självrättfärdigade makt, kontrollbehov, KORRUPTION!!!! ett beroende av en annan typ av filosofisk korruption av verkligheten, ett beroende av hallucinerat värdeutökande, ett beroende av äventyret och självuppfyllningnen, egot, makten/”friheten”, ägandet, geniet, maktposition, status, hyllning, etc. Men det är lika fåfängt och galet alltihop.

Det är liksom inget fel på uppfinningar, handel, översikt, tänkande, arbetande, producerande etc i sig, men det är när vi etablerar systematiskt vanvettiga applikationer, former och ordningar av sådana begrepp i handling som vi underminerar våran egen existens.

Det gäller att hålla huvudet skarpt. (Rannsaka/Keep it real)

—-

Det går alltså åt helvete men vi kan göra nånting utifrån var vi alla är i systemet idag. Vi kan konsumera mer ansvarsfullt, vi kan ta reda på vad saker är. Allt från vad rengöringsmedel är och varför och vilka som är vad och vad de har för påverkan etc etc etc, kunskap är makt och ignorans är destruktivt för alla.

När vi har en så jävla inkörd, betingad uppfattning om vad underhållning och nyheter är, vad som är normalt, vad som är värt våran uppmärksamhet, så missar vi en massa möjligheter att kreativt lösa problem, skapa en bättre värld, värdigare liv, etc.

Så, att lära sig saker är förknippat med skolan som är förknippat med plikt, tvång, repetition, tristess, torrhet, barndom (ej självbestämmande, ej mogenhet, ej status, etc) så kanske därför låter förslaget att att läsa på om t.ex. what the fuck ett rengöringsmedel eller vafan klädproduktion, kemikalier, färgämnen etc whatevz är och gör och varför, istället för att konsumera en serie eller en film eller KUK-TV (avledning, underhållning, avinspiration) som något absurt, medans det egentligen handlar om sorgligt sönderbetingad och korrumperad hjärna. Så vi måste sprida och återupprätta det kritiska tänkandet som kan skingra dessa destruktiva tankemönster och låta oss återigen formulera värde och handla till livets fördel i verkligheten.

Såklart är även akademiker betingade, och en del väldigt egobenägna, smarta och dryga. Mycket forskning kanske inte är så livsviktig just nu så där råder samma typ av vanföreställning och så vidare.
humaniora en myriad, djungel av teorier. Jag säger visst, läs och whatevz, men tänk kritiskt och kom ihåg tiden det tar. Om man tänker kritiskt som individ behöver man inga ismer. Om en individ kan så har alla förmågan. Vi alla är individer som vill leva (överleva) så vi är i samma situation. Därför är det fucked up med social ingengörskonst och ismer, ideologier, dogmer etc. Det enda som behövs är språkvård och kritiskt tänkande in action så visar sanningen oss vad som gäller. Jag “tror” att tillräckligt många vill leva så att det klargörande som en tankefrigörelse (från betingelse, ismer, propaganda, underhålling; bojor) skulle innebära att mänskligheten skulle återfinna den kreativa livsgnistan, hoppet, kärleken, incitamentet att göra gott i världen. Personligt ansvar och rättfärdighet skulle vara mer självklart och trumfa inprogrammerade fallasier som coolhet och bajskorvsbajs dumma sociala beteenden baserade på skitidiotiskt bajs. Ja, att göra saker som faktiskt är produktiva i den mening att de gagnar och främjar Liv, skulle bara mer attraktivt, värdefullt, eftertraktat, normalt, prefererat, etc whatevz,

Machokultur, populärkultur, irrelevant, avledande, värdemässigt värdemässigt uppskattat och positionerat/prioriterat, etablerat kultur/mass-individbeteende skulle kunna brytas ned lättare för vad det är med språkvård och kritiskt tänkande. Våld, tvång, fallasier köps inte. Human spirit och righteousness är stark och skulle övervinna rädsla. Inget värde kvar i att konstgjort hålla kvar vid traditioner eller bristfälliga ideer/socialt beteende. Ingen skam i att inte veta; vi alla vet inte en massa saker och det finns värde i att lära sig, inte skam i att inte veta! Lättare att överge bullshit, mkt stöd på andra sidan! Så det skulle inte hålla. Självförsvar, förlåtelse (objektivitet i skuld) förstånd!

Folk skulle lära känna varann där det var tillbörligt, och samarbeta till fördel. Ingen skulle sitta och lyssna på politiker som ingen kände som hetsade och skrämdes, lockade med bajssystem. Samhället skulle vara en Sann civilisation, dvs individer tog ansvar.

Det innebär att staten är en avart, det är en styggelse. Det är en avart av individuell insikt som följd av förstånd från kritiskt tänkande, sunt förnuft i metod.

Precis som profitjakt, och handel för handels skull eller profits skull, eller produktion för produktions skull eller konsumtion för konsumtions skull, hela den ekonomiska delen av dödsmaskinen är en avart av samarbete och korrumtion av förstånd om vilka saker som behöver göras, varför och hur.

Avbetinga avundsjuka
avbetinga frihet på annans slaveri
avbetinga makt på annans bekostnad
avbetinga identifikation med grupptillhörighet som är godtycklig och ger värde baserat på hallucination
(införskaffa en sund värdedefinition, värdegrund: vad som gagnar Liv, alltså LIV som värdegivare, handlingar utifrån den. Precis som vissa vill ha guld som standard, har vi istället LIV som standard och vad som gagnar det som värdegrund. Eftersom pengar ska kommunicera värde så kan de, i en avancerad version av civilisation egentligen vara överflödiga, men de kan kommunicera behov (efterfrågan) och förmåga/tillstånd (tillgång) fram och tillbaka i sitt antal i en given kommunikation. Kulturen kunde vara så att det finns en gemensam ovilja att fucka naturen, utan att det blir grått fyrkantigt kommunistiskt, eftersom det inte är centralplanerat vidunder som stöper liv, utan en livsanda och förnuft, kärlek till liv och således visdom som individen besitter (~ordet) att det balanserar sig naturligt. Lögn och andra former av våld förstås hur allvarliga de är, eftersom de bryter livskommunikationen och kommunicerar antiliv, typ. Att leva i harmoni med naturen har slutat vara töntigt/hippieaktigt/tråkigt eller vafan det verkar vara nu.

Coolhetskulturen suger. Det kommer visa sig vara jävligt töntig. Lever just nu bara på propaganda, betingning, grupptillhörighets,statusgrejen och dum macho alltså filosofiskt korrumperad livssyn som förvridit värdebegreppet till något det inte objektivt i relation till livet är.

det är sjukt att/om folk tycker det verkar tråkigt. Dels för att de förkastar att tänka kritiskt, konsekvent, härleda (som de gör alltid när de ska göra något “viktigt” för dem annars) och drar smitningar, fallasier och underminerar sig själva. Men det kanske är en för lång kedja för dem så deras betingning, trasade uppmärksamhets/koncentrationsförmåga inte förmår dem att göra det. Men det är också nånting annat (?). så dels för att de uppenbarligen motsäger sig själva /ljuger /dubbelmoralar, och dels för att de gräver egen grav/fortsätter beteende som är destruktivt.

Mera mera effektivisera (den SANNERLIGEN !oekonomiska! nuvarande verkligheten)

köp skit (gallerior, affärer, mode, etc)
knarka kaffe (lattemaskiner, take-awayz)
ta ett lån (nordea, banker, kreditinstitut)(skapar pengar från inget; skuld+ränta är slaveriet)
bind dig till jobba, jobba 75 75 75 (pensionsålder; jobba av skulden)
producera mera i kedjan av dödsmaskinen
utarma resurser
effektivisera
mera mera

konstgjorda strukturer (artificiella) som vi tar som lag, regler, norm, som man ska bör göra
skapar utanförskap, konkurrens, hets, utarmning, apati, psykopati, för PROFIT

värde är kapat, korrumperat, missförstått, missrepresenterat
galenskap, vanvett

skolan friserar (gör läxan, kom i tid, slösa bort din nyfikenhet och ungdom i förberedelse till implementering i dödsmaskin)

bo här (lån, normer) jobba där (producera skit) handla skit (normer, etc) ålderdomshem
konstgjord segregation
förvrängda, uppochnedvända prioriteringar

koncentrationsförmåga, uppmärksamhetsspann, betingning, social ingengörskonst, propaganda, reklam
känslospel, skenmanöver, avledning,

polarisering och förvirring

krig krig på alla plan och fronter och i alla former
upphör omedelbart när vi återinför reson; kritiskt tänkande
makten kommer till oss och vi kan tjäna livet
verkligheten finns och saker behöver göras

Individ, levla! 2

När individen är kompetent; kan tänka; när individerna i ett samhälle (individer inom samma område/med samröre, i överlevnadssituationen livet) är upplysta, online, kan tänka, så omöjliggörs SÖNDRA OCH HÄRSKA.

Då kan vi inte polariseras, divideras, spelas mot varandra, tjafsa om konstgjord moral, rätt, lag, etc; eftersom alla då kan härleda från existensen livet verkligheten vad som är rätt och vad som är fel och vi är utrustade att kommunicera tillbörligt, effektivt, (konstruktivt).

Då behöver vi inte rösta om vilka ledare som ska fixa “samhället” och våra problem. Då ser vi vad som behöver göras och varför och hur. Då producerar vi inte för att kunna konsumera för att skapa jobb för att kunna tjäna pengar i en vettlös, tanklös, grundlös cykel; samhällets ekonomiska fängelse:

en själslig tomgång sprungen ur okunskapen som följer indoktrineringen från media, politik, “vuxna” (psykopater/zombies/mentala slavar), och SKOLAN!!

Då kan vi tillsammans uppskatta och uppleva frid och förundras över och lära oss av universums praktfulla mystik typ.

Skolan är indoktrinering
Staten är våld och hjärntvätt
Jobb och den nuvarande ekonomiska modaliteten (incitament, BNP, etc) är konstgjorda bojor, begränsningar av verkligheten

Jag tror att många människors tankar är långt ifrån ifrågasättande så djupt, så långt tillbaka i upplevelsen av sina liv; och de som har ställt sådana här grundläggande frågor för att kunna härleda rätt och fel; att kunna förstå vad som händer, har kanske inte fått de mentala verktygen artikulerade att förstå var och hur att börja formulera svaren, och sedan med kulturens sköljande passivitet och upplösande relativistiska konformitet tillslut glömt att de ställt frågan varför från första början och hur livsnödvändig den är.

drafts upon drafts och sen lite lyrik helt ärligt är du ett mentalt lik? är du mentalt likriktad?

tragedy and hope
read it and dispell the smoke screen
it’s not a joke, we’ve been cast a mold,

turn off the game, reset,
the rules are flawed and corrupting
we project the value through our conscioussness onto the artifacts we create and link to life, to survival, to true value; life.
we can turn off the game,
reboot our culture sane
by individual means stop living in collectivist dreams
mass confusion, funded by parasites
illusions and whatever yikes
simply put, the resources and means for survival are on this planet
our conduct is flawed and corrupted, we are drummed up into fevers, fears, self-harming systems and beliefs
authorities and group pressure
sins and abominations
waste and apathy, stimulus response

the financial crises and shackles are illusory
if they hinder true evolution and thrift, then abandon, discard, dismiss as arbitrary and insane
which they are
we can come together and solve problems outside of fiction and corrupted reality
get off the programming and fear, the bullshit and mind control, apathy, false individualism and false collectiveness, false value and virtues
projected on our own artifacts and behaviour
the requirements for understanding life and the problems we face are met when questions are asked; to
ascertain truth, and valid answers. To gain knowledge and build a map of sanity into the future.
the mass movement of corporatism and authoritarianism and mass mind control and falsehoods and beliefs and
dependence on corrupt systems, death machines, artificial intelligence, that is; not really thinking, no critical thinking, no active consciousness, no objectivity, no validity, no bearing in reality, no ability to engage with value, no connection to truth, to life, to the possibility of real prosperity

we are divided and conquered by not being able to formulate coherent sentences based on asking relevant questions, and thus not being able to communicate value in words and actions.
If we are swept up by sophistry, flawed rhetoric, lies, deception, propaganda, mind control, pressure, fear, mass culture; group think, parasitic psychopath’s agendas,
systems put in place to harness our energy as human resources;
if we are swept up by entertainment, sports, consumption, production, egoboost, belongning to groups, false causes, politics
then we have and make no sense pertaining to the situation which defines all individuals in life; that we are living and inherently want to survive, and hence love life, and best meet the requirements by serving and resonating, symbiotically with and within life and the means and limits and laws which are natural and everlasting.
if we consume life then we empty it
Our superpower, if you will, as humans is currently corrupting us; our concepts and language are enslaving us into false realities and screwing up our priorities and mudding our senses and perception. our thinking is flawed if even existant.
the mass apathy, subordinance, self-rightiousness, misunderstanding, belief, conditioning is creating and serving the systems of death; the irrational manifestations in thought, speech, action.
The farther we are removed – from nature and the seasons; life and true value; reality and awakened consciousness; interaction between critically thinking individuals who are capable of observing and identifying that which exists and what of that gives value and how and why that value is preserved and responsibly, rationally, resonably related and responded to – the deeper in trouble we are getting ourselves.

you have no creative power, they/it convince/es you of
or they convince you that that false creativity is creativity; that destructive, in-the-bubble/machine, within the corrupt system of philosophy; false value, false importance – – – the ideas are suggested, etc
subcultures and harnessing human creativity, creating diversions and groups, inspiring to think life is good, or influencing rather, to beliefs and assupmtions, false sense of reality
the controlled opposition and harmless movements
the useless protesting, the social gatherings and confirmations that take place; the false sense of acheivment and productivity, of meaning and value.
skewed, distorted, divided and polarized. what unites us is the individuality and consciousness; our will to survive and hence (if you can think) the love for of with life.
the capability to reason.
the shit’s gone so god damned far that it may seem bleak, or just damage control by now, or to each his own for trying to survive; milk it or run away. But the truth is everlasting, as reality is.
Everything is here and it is the aesthetic, the shape, reason, of our thoughts and communication in action which manifests upon this world. We need to be able to think, so unplug from the mind control grid; the political, the entertainment, the subculture, just enough to start thinking critically; asking questions, questioning and finding answers. dispell the illusion of knowledge and learn.
A civilization of sane critically thinking individuals will last
a society based on corrupting reality within the faculties of the mind for the benefit of irrational parasites in a system who’s founding principles are invalid/untrue/insane will destroy itself.

kriminellt monopol
hjärntvätt propaganda
system
söndra och härska
var en kugge i dödsmaskinen
konsumera producera
filosofisk korruption av verkligheten
tänk inte kritiskt
ställ inga frågor
rapa indoktrinerade fragment
egoboost, narcissism
grupptillhörighet
polarisera
tjafsa om mera
snacka om det här
varsågod nyheter
lyd auktoritet
drick kaffe
lobbymonster
däcka nere på golvet av dödsfabriken
skolning
rullband till slakthuset
kriminellt monopol
lyssna på politiker och andra främlingar som vill tämja mänskliga resurser
centralstyrd och övervakad
subkultur och inbillade bedrifter
tro att pengar har inneboende värde
håll käften
aahh tradition

ok så luftslotten och de invecklade, utvecklade, snåriga,
de spaltljusår av system, teorier, policys, förordningar etc som binder in medvetanden och kött i beteenden och förfaranden, i begreppsvärldar som EGENTLIGEN inte finns
karriärer och barriärer
sätt att se på saken
utbildingar samlingar organisationer kring egenuttalade teorier och etc
hur långt ifrån vett kan man komma?
ska vi acceptera att vi fötts in i en korrupt vanvettigt värld
pandoras ask – industriella revolutionen och all annan historia av konflikt, vanvett, tyranni, krig
konkurrens etc
allt med någon sorts självrättfärdigt självbild av utveckling och värde
av framåtanda
utveckling och framsteg är inte värdefulla i sig
bara för att man kan göra saker mer komplicerade betyder inte att man faktiskt gör nånting vettigt
i verkligheten, i livet, i världen, på jorden
vi bär med oss oket av allt skit som vi fötts in i
detta kan vi inte acceptera och förlika oss med
apati inför det och pragmatism, sveket mot dygd och sanning, moral och rätt
minsta motståndets lag och förlöjligandet av rättskaffenhet
komplicerad retorik och intellektuell, sofism, fallasier och omsvepningar, bortförklaringar
snurr på ord och medias lallighet
begränsande förkunnanden/påståenden åsikter skola politik övertygelser
hänvisningar till eventuell galenskap som standard
vi är gudar som leker bajskorv i sandlådan

bränd officiell standard – bränner officiell standard

ju mer den irrationella och illegitima staten och kontrollmekanismerna och institutionerna och korrupta filosofierna och idéerna, propagandan i media, traditionerna, förfarandena om samhälle, politik, ekonomi, kultur etc etc fortsätter desto mer vidgas gapet och de “kriminella” entiteterna växer, den organiserade brottsligheten.
för den inneboende viljan att vara fri och självförsörjande, att betyda någonting, strävan efter meningsfullt sammanhang, överlevnad, resultat, mening etc fortsätter, den är mänsklig
och följer svennar (av alla “raser”) den officiella retoriken och propagandan, kulturen, sociala ingengörsmodellen och begränsar sitt medvetande och så vidare kan de aldrig vara en del av lösningen vilket är att individer tar reda på vad som händer på plats själva och skapar frivillig organisation och styr upp det som behöver göras.
ja, den sk organiserade brottsligheten blir en naturlig utveckling som speglar ignoransen/förnekelsen/begränsade verklighetsbilden och det begränsade, inskolade, hjärntvättade, indoktrinerade tänket
den kulturen vi får av skola, stat, dagis, föräldrar, media, all standardiserad kultur kan potentiellt stagnera och begränsa medvetanden.
våra förutsättningar avgör vad vi kan göra helt enkelt. får vi inte lära oss att förstå genom att ställa frågor så kommer vi vara beroende av andras åsikter, auktoriteter och att passa in. Vi kommer att bli frustrerade när verkligheten inte passar in på det vi lärt oss. Vi kan inte tänka kritiskt och då kommer känslor att godtyckligt styra våra beslut. Lyckas ni skönja problematiken?
(det kan finnas auktoriteter som är legitima; någon som är kunnig inom ett område, osv)

samtidigt som skenmanövrarna i form av underhållning, sport, mode, alkohol, subkulturer, etc – allt uppkopplat till dödsmaskinens ekonomiska del: att att producera och konsumera i sig är av värde – fortsätter att avleda våran energi och fängsla/förtrolla/förhäxa oss, försätta oss i trans och får oss att operera som kuggar. Vårat medvetande blir fyllt av godtyckligheter och smörja.

Det uppstår stora splittrande krafter i samhället
potentialen att samverka frivilligt till gagn för Liv minskas drastiskt när medvetanden begränsas
skillnader instiftas och klyftor uppstår
vi ställer inte relevanta frågor som suveräna individer bör
vi förmår inte att försöka se alla sambanden utan binds ner av polariseringen och fackuppdelningen.
man vill vara trygg och ha det bra. man vill inte tänka på negativa saker. man hoppas att staten eller någon ska ta hand om allt. man klagar. man förnekar. man bryr sig inte. etc etc etc etc
om vi accepterar läget och institutionerna och systemen etc och köper officiell standard, eller på andra sidan förstör, bränner, skapar kaos, så underminerar vi konstruktivitet, de båda är olika sidor av myntet: att inte ha förmågan att handla rationellt i förhållande till det som finns. Det beror på en begränsad förståelse som i sin tur beror på oförmågan att ställa relevanta frågor för att komma fram till giltiga svar, och att kunna formulera vettiga svar och kommunicera dem via ord och handling av värde; till gagn för liv. Detta pga söndra och härska; pga segregation på alla plan

det går inte att knäppa med fingrarna och trolla fram ett paradis eller en civilisation, men det går att lära sig och att kämpa för att förstå och viga sig till det; att bli en aktivist för förstånd och välja ett område eller en sak och bidra med konstruktiv energi i det sammanhanget. Vi behöver krossa myter och ifrågasätta traditioner. Vi kan inte längre unna oss att leva i bubblor och vidskepelse, i självrättfärdigheter eller apatisk ironi. Om vi begränsar våra medvetanden via skenmanövrar, regler, traditioner, rädsla, etc etc så får vi det öde vi förtjänar. Hur långt borta från att skörda tomater är du?
Rannsakan av strängaste sort är av nödvändighet för att rena sinnet och kunna agera i klang med livet.

Individ, levla.

Utan historien förstår vi inte varken var, vilka, vad, när vi är, varför och hur, eller är på väg att bli.
Ifrågasätter vi inte omvärlden, sammanhanget, kan vi inte förstå vad det är som händer. Nöjer vi oss, struntar vi i det, dömer vi oss själva till att vara pjäser, slaver, utnyttjade, mänskliga resurser i någon annans agenda. Vi frånsäger oss sann vilja till frihet, att kämpa i verkligheten och ta ansvar för situationen. De enorma krafterna som är koordinerat mänskligt förfarande här på jorden agerar nu främst för kontroll över individer. Våra medvetanden är under attack, kan man säga. Och är man apatisk inför detta, kan man inte påstås ha någon självrespekt eller respekt för andra individer eller Livet i allmänhet. Agendorna, kontrollsystemen pågår oavsett om du kan övertyga dig själv om att de inte påverkar eller angår dig eller inte. Idéerna kommer någonstans ifrån. En bra början är att lära sig ställa relevanta frågor, det kallas för att tänka kritiskt. Med kunskap kommer makt, och din okunskap är någon annans makt över dig. Att vilja veta ter sig falla naturligt för någon som vill kunna något, eller hur? Vi alla agerar i omvärlden, och den hänger ihop. Det spelar ingen roll om du skiter i för att du lever i nuet och har din kontrollerade frihet; maktens tillväxt i form av stater och koncerner o dyl. rörelser ökar och gör anspråk på territorium och individer, språk och handling. Medvetenhet är absolut nödvändig för att kunna ta vettiga beslut. Vad, varför och hur vi gör, producerar, konsumerar, tänker, tror och värderar är under inflytande. Om man förnekar intresse av detta påverkar man ingenting; din bortförklaring gör dig inte till mindre slav, luffare. Förråd inte friheten genom att främja ignorans och godtycklig eller antagen information. Tiden är, och har egentligen alltid varit, inne för att ta reda på vad som händer, varför och hur, för att kunna agera till gagn för Liv, kommunicera möjligheter till frihet.

Vi föds och blir medborgare i en stat. Detta är ett ofrivilligt, obligatoriskt kontrakt backat med våld. Man kan inte uppnå rätt med fel. Staten marknadsför sig själv som legitim och representant, ställföreträdare, förmyndare, tjänare till folket. Men den tvingar mig. All fördelaktig organisation och funktion som staten påstår sig och påstås besitta, kan fria individer likväl formulera, med fördelen att inte hallicunera övermänskliga rättigheter och utan att binda köttet till döda ord, byråkrati. Tron på auktoritet leder till grymheter och övergrepp.

Om staten inte kan redovisa exakt vad specifikt mina skattepengar går till, så vet den inte vad den håller på med. Det är en kollektiv och kollektivistisk hallucination som offrar individen. Om individen pga skolning och indoktrinering, vallning, påbud, regler, seder, auktoritet, tyranniska system, inte får tillvarata sin naturliga nyfikenhet, ställa relevanta frågor för att lära sig ta ansvar för att gagna Liv, uppnå frihet så blir samhället en massa av förtryckta, omedvetna, avtrubbade, fogliga personer som varken är kompetena eller blir tillåtna att sköta sina liv med förnuft. Om individerna är korrumperade/bedragna så är massan det. Gruppen är en abstraktion, det som existerar är individer. Som med förnuft och fördel kan samarbeta frivilligt om de tillåts utvecklas naturligt genom att ställa frågor (nyfikenhet). De flesta vill ha det bra, och lösa de grundläggande problemen som vi alla har gemensamt som medvetanden i kropp på planeten; mat, skydd, hälsa, kärlek, etc.

I och med indoktrineringen och fogligheten, lydnaden gentemot den organiserade brottsligheten med hallucinerad legitimitet som kallas för stat, så förkastas vårat kritiska tänkande och vi får inte och kan inte lösa problem själva. Det är som att vi inte kan litas på. Det är bokstavligen synd att vi inte får chans att uppnå vår potential som medvetande här på jorden. De bryter våra ben och beskyller oss för att inte kunna gå. De skolar oss, betingar oss, indoktrinerar oss, tvingar oss, fogar oss och säger att anarki/frivilligt samarbete bara skulle leda till kaos och att plundrare och parasiter skulle härska. Men det är exakt sådana som härskar nu, bara med ett sken av legitimitet bländandes allas ögon. De formar oss och skrämmer oss, ljuger för oss.
Vi röstar och delegerar våran fria vilja till representanter, oftast främlingar som är skickliga retoriker och skiter i oss. Även de som menar väl och har en genuin känsla av plikttrogenhet mot folket agerar i en korrupt arena. De tror fortfarande att tvång kan leda till frihet. De tror fortfarande att individer inte tillsammans frivilligt kan eller vill samarbeta och organisera sig till fördel för alla; samlevnad; civilisation. De tror att vi måste göra på deras sätt, de hänvisar fortfarande till den ekonomiska kulturen som obestridlig och rättmätig.

Parasiterna har hittat sina nischer; våra blinda punkter och våra rädslor.

Bankirer lånar ut pengar som skapas från ingenting till våra stater som med våld/tvång/bedrägeri beskattar sin befolkning. Det är säkerheten för att bankirerna ska få tillbaka sina pengar som hittats på och ränta på det. Alltså lever vi i matematiskt garanterat slaveri i form av skuld. Alla pengar är skuld. Hur fan gick det till?
Du som individ är måltavla för lånerbjudanden i alla former. Av främlingar mot ränta. Pengar skapas från ingenting och skall betalas tillbaka med riktigt förtjänade pengar plus räntepåslag.
När pengar gick från att representera hederligt arbete, dvs handling till gagn för Livet, dvs integritet, dvs värde till att vara en lapp eller binär kod producerad av centralbanker och använd som ett instrument för kontroll över marknader.

När man tappar fotfästet, när man inte stillar sitt sinne, är närvarande, är medveten, och så att säga har fötterna på jorden, ja då kan man lätt förvillas och glömma bort vad värde är, vad välstånd är. Om materiella saker representerar rikedom så kommunicerar våra livsstilar en själsig och intellektuell tomhet. Vi har massor med yta men lite inombords. Motsägelsen i att hela tiden vilja ha nya saker, bättre snabbare, för att mätta ett begär, för att få bekräftelse, att fylla tomrummet, att känna lycka, kalla sig fri och upplyst och samtidigt våldta naturen, förslava andra individer, inte kunna observera identifiera grundläggande felaktigheter och dödliga systemfel i mänskliga institutioner säger mycket om vårat mentala tillstånd.

Om våra ekonomier är baserade på tillväxt, och inte vad som ger sant värde, vilket är Liv, så byggs en dödsmaskin upp, som vi har idag. En kollektiv apparat som utgörs av ej tillbörligt kritiskt tänkande individer med vett, förstånd och moral, som handlar i enlighet med korrupta filosofier, falsk retorik, illusioner, hallucinationer, propaganda, lögner, vanföreställningar, vantro och konstgjord konkurrens.

Söndra och härska.

Det är en myt att man måste konkurrera för att vilja göra någonting bra.

Individer ska tävla, företag ska tävla, storföretag sta konkurrera, länder ska konkurrera, etc. Ekonomiska principer utan samvete/sunt medvetande/förstånd/moral/vett sätts i bruk via policy/företagsstrategi och kod för att maximera profit/tillväxt. Det gör individerna som utgör abstraktionen företaget/koncernen/etc till psykopater, till parasiter på mänskigheten. Det blir de fakto krigsföring i alla former.

Det är farligt med grupptillhörighet och lojalitet när sådana här formationer bildas. Människor, speciellt de som inte fått lära sig tänka fullt ut, förförs gärna i massor. De dras med. De hänförs av starka individer och makt. De förkastar sin egen moral, sitt ansvar inför Livet, sin Sanna frihet för att få tillhöra gruppen. Detta är problematiskt.

En fri marknad, i ordens rätta bemärkelse, är när fria individer, kritiskt tänkande människor med vett och förstånd handlar till gagn för liv, med integritet och erbjuder utbyte av Sant Värde. Inte värdelöst bajs, krams, skit och yta som prackas via propaganda och indoktrinering, förslavning av sinnet till ting och hallucinerat värde.

Det har gått så jävla långt och hållt på så jävla länge med allstäders korruption och galenskap, förtryck, förnekelse och förvanskning av sanningen, verkligheten. Parasiterna och nihilisterna, som förnekar verkligheten och Livets värde (förutsättningen för upplevelse, medvetande), vill godtyckligt bestämma vad som är sant, och har ingen moral. De kan inte kommunicera värde via ord eller handling. Men vi kan utvinna värde genom att studera historien och våran omvärld. Genom att ställa relevanta frågor och lära oss kan vi frigöra oss från det mentala slaveriet och ta oss ur den dunkla och dystra världen som vi har format under förtrollning av tvång, förtryck, plundring och hot.

Börja nysta i
Skolning; påtvingad indoktrinering och betingning. Utvald och begränsad information i selektiva sammanhang. Punktlighet, lydnad till auktoritet, status mot andra elever, vänja sig vid att göra onödiga saker man inte vill göra; foglighet. Formstöpning, gallring, och klassificering. Anpassning till införsel i de 2 stora systemen/sk officiella sammanhangen.
Lösryckning från ens omgivning, berövad sin naturliga nyfikenhet. Det är inte fel på utbildning, rådgivning, instruktioner, förklaringar, lärande, etc i sig, utan det är bara hur och varför och vad som är problemet just nu.

Stort system/sk officiellt sammanhang 1: Politik
Staten är våld. Staten är ställföreträdare för ett område befolkat av individer som skulle kunna tänka kritiskt själva och lösa problem genom förstånd och frivilligt samarbete i samklang med naturen. Om folk vill organisera sig, erbjuda hjälp och tjänster och kalla sig för staten och ta på sig uniformer så är det helt ok, men så fort det blir tvång och övermänsklig makt bortom gemensam moral så är det vansinne och av ondo. Mekanismen lockar till sig dominanta parasiter och plundrare när befolkningen hallucinerar statens legitimitet pga bristande tankeverksamhet/indoktrinering eller rädsla och känner plikt att lyda (typ gå och döda varandra i krig, ge oss pengar, etc). Staten är ett symptom på att individer inte kan eller får tänka kritiskt och ta ansvaret för sina liv och sträva efter kognitiv och kroppslig frihet. Den är där för att vi inte förmår att vara fria, att göra saker själva. Det är ett fängelse. Det finns för övrig ingen rätt i att majoritet beslutar över minoritet, det är bara våld förklätt till rättvisa.

Stort system/sk officiellt sammanhang 2: Ekonomi.
Den antagna vanföreställningen ligger i att det är rättmätigt och moraliskt riktigt att konkurrera. Att att tjäna pengar är viktigare än en annan människas liv. Klimatet premierar psykopati och uppsägning av medkänsla, vilket kan leda till uppluckring av andra livsfrämjande saker som moral, integritet, ärlighet, etc saker som kommunicerar värde till gagn för Liv. Konkurrensen lägger på ett lager problematik och svårigheter ovanpå de redan existerande uppgifter vi ställs inför som människor i vår strävan för överlevnad, frihet, välstånd.
Pengar skapas från ingenting av bankirer. Det är befängt. Definitionen av värde blir irrationell, orimlig, oskälig, godtycklig. Nya marknader skapas för att hitta på sätt att tjäna pengar, istället för att göra saker som behövs för att gagna liv. Ekonomisk tillväxt förväxlas med välstånd, materiella saker förväxlas med rikedom, tekniska innovationer antas alltid vara bra och nödvändiga.

Alla dessa system och förfaranden är kommunikation i ord och handling. De är språk. Om vi värderar livet och vill gagna liv, så kan vi ställa relevanta frågor och komma fram till svar som formulerar handling till gagn för liv. Det kallas att tänka. Att tänka kritiskt, dvs vara närvarande via medvetandet och observera, identifiera, organisera och kommunicera (grammatik, logik/etablering av omotsägelsefulla förhållanden som råder, och retorik)(kunskap/kännedom, försånd/insikt och visdom/klokhet). Poängen är att ifrågasätta för att vinna kunskap; om vi kan förstå vem vad när var, varför och hur, så kan vi ta riktiga beslut och handla fördelaktigt i linje med sanningen. Vi vet att vi lever i en globaliserad värld; en planet. Nu, tack vare internet, kan vanliga människor kommunicera och lära sig saklig, konkret information om sin omvärld; historia, sammansvärjningar, hur saker ligger till helt enkelt (och komplicerat) och samarbeta till fördel på en helt ny skala. Vi kan lära oss ur de betingade, indoktrinerade, förslavande, destruktiva systemen och ta kontroll över våra liv och axla ansvaret att förtjäna friheten, och förändra våra liv och våra medmänniskors liv, våran omvärld till det bättre.

Båda dessa system använder sig av propaganda. Från myndigheter, skolor, instutitioner, auktoriteter, betitlade människor, experter, från reklam, från filmindustri. Budskap, åsikter, attityder, etc vävs in i underhållning. När man aktivt ifrågasätter saker kan man förstå saker.

Jag skriver det här för att jag älskar livet och vet att vi kan förjäna bättre och ha det bättre. Kolla på allt kaos, all irrationalitet, all styggelse, all korruption, all vantro, all egocentrening, all avtrubbning, all segregation, allt slaveri, all förstörelse, allt lidande, allt krigande, all synd, all förnekelse, all propaganda, alla lögner, alla antaganden, etc, hopplöshet och katastrofer avlöser varandra. De hierarkiska dödssystemen är språkliga fängelser av vanvett och osanning som infekterar vår inre värld och gör att vi kulturellt manifesterar, befäster och bevarar det förklädda barbari vi för tillfället kallar mänsklighet.

Revolutionen börjar mellan öronen, avslutande av medverkan i vanvett, aktivism för sanning och frihet.

Alla -ismer och tillhörigheter av problematisk natur följer samma mönster; vanvett. En ovilja eller oförmåga att söka sanning. “Söndra och härska, dividera, polarisera, dela upp så vi blir fler som tjafsar om mera.”

Individen är under attack och således även alla nära och kära. Sann individualism har ersatts med ytlig smak och status, falsk lycka, frihet baserad på andras förslavning, etc.

Det är den sanningen, att vi alla är individer, som förenar oss! Som inbjuder till respekt, lyhördhet, samarbete. Det finns inga lagar förutom ditt ord, om du sviker ditt ord bryter du lagen; kontrakt/löfte. Det finns en idé om naturliga rättigheter; våld, bedrägeri och tvång mot individen är ett brott av frid/fred. Egendom medför ansvar, det är en form av förvaltning. Ingen människa har skapat naturresurserna, men kan via tanke och handling lösa problem och skapa värde. Det är en förlängning av individen i att det är en produkt av hens konst, att erkänna och respektera detta ingår i den naturlig rätt. Sanningen är sanningen. Hur vi uppfattar den är beroende på vår kunskap om den. Att ställa frågor ger svar.

unrevised stream of consciousness, vem orkar läsa en ffff ormulering haha UPPGRADERA

det är när din hjärna kan se klart, när individen inser, förstår att det går att kommunicera först då kan han försöka nå ut till andra på ett sammanhängande sätt
och det gör man via språket
(därför visades det inte brutet i ett humorprogram denna gång)
saker finns och vi har ord för dem
vad vi gör kan beskrivas
anledningar kan skönjas
vi kan formulera dem
vi kan ta steg framåt utifrån situationen vi befinner oss i i relation till det som existerar omkring oss
(via sinnen (har funkat bra; mat är gott, krig är fel, luras är fel, stjäla liv är fel, ljuga är fel för sanningen ligger i att om vi alla resonerade, alltså hade som anledning, som att vi ska ämna att förstå, att ställa relevanta frågor för att lära oss förstå mer till vår fördel och andra individers fördel via det gemensamma; kommunikationen, de basala behoven, kärlek till livet, etc etfc etfc
då måste vi värna om språket och det som formulerar språket är du
vad var när vem varför hur
om fri vilja finns
finns kontroll; val; beslut; handling; innan det ligger insikt, innan det ligger organisation; innan det ligger skönjande; åtskillning; jämförelse; ration; förhållanden, bestående av individuella delar som har varsin specifik identitet fastställd via observation (genom kontrast)
rörelse, tid, etc
jag vet inte men asså
om vi går runt och hänvisar till dogmer, ismer, nationaliteter, bullshit, morallöshet, lögn som godis, konkurrera armbåga tävla klättra hierarkiskt
det är inte optimalt för individen
om du säger kommunist säger jag vi alla lever på planeten och jag formulerar saker med relevans.

Jag Vill sätta saker i objektivt perspektiv; det är min tro. Min tilltro på att saker finns och händer gör att jag vet att det går att imitera Livet, det vackraste som finns och att kalla det för en avundsjuk eller sjuk gud är vanvettigt iaf

ni som lever slav indoktrineringslögnen/ekonmiska lögnhjulet/materiell konsumption plast olje cp/för fina för att rädda liv, lära sig värna om liv, får inte släppas lös in till livet förutom genom påtvingade institutioner, regler och förordningar och sen blir man mot lydig eller avig tänket måste inse att vi

har tillräckligt med plats för alla
har tillräckligt med mat för alla
har tillräckligt med kunskap, förstånd, förmåga och Livets kärlek
att kunna lära oss handla riktigt, att verkligen besitta Viljan att tjäna Livet
betongbetoningar där ni vill infinnes

COUCH FORCE

så vi kan bara skylla på oss själva, att vi inte väljer att kämpa för livet
men det är ingen anklagalse, det är en iaktagelse
jag kommer inte och leker mannen
haha
jag leker fria individen i det Sanna Välstånd av Civilisationen
ohippt med fina visioner / utopier / självklarheter om man verkligen vill försöka ta reda på nånting värt, som allting kan vägas mot: DET SOM EXISTERAR, HÄNDER
VAD VI GÖR HÄNDER
och av våra händer, våra tankar
våra munnar våra tankar
våra seder mönster, antaganden, oifrågasatta tankesystem, vidskepelser, lättjor
det är hänvisning till att man inte vet
och hur kan man försvara det?
man behöver inte
man gör det
man tänker inte
man har inget svar på frågan varför redo
man har inte tänkt
inte fått lära sig tänka
inte blivit uppmuntrad att tänka
fritt
enligt metoden att ställa relevanta frågor
sammanhanget är skevt för att kommunikationerna är baserade på att hänvisa till ej observerade, ej vittnade för, ej pålitliga, etc vanvettiga företeelser som legitima, påvisande, instruerande, auktoritära, primära, bästa, enda rätta, deterministiska, lojala hallshugger för att kontrollera sanningen; stjäla från sin omgivning, vinna gagn i klarsikt om situationen SEGWAY TILL KONSPIRATIONER
det är just konspirationer som är planer, agendasättandet av att kontrollera, dominera, äga, härska, totalt styra, bestiga, regera, det tänket i sig bär med sig en anda av självuppfattad oifrågasättbär förutfattad självklar legitim rättmätighet till att va en psykopat. förshtånivajamenar

ignorera dessa människor och avskaffa detta beteende om ni ålagt er det, viljes ni sanningen, livet tjäna

men vem är jag att säga att man tjänar livet bäst genom denna metod, att hänvisa till sanningen, integritet som ett mått på värde

annars lockar mekanismerna som vi svär att följa plikttroget; sån är lagen, så gör de andra i min grupp som jag lämnar över min suveränitet som individ till och således också inbjuder dem till att se dig som en resurs för deras ändamål; du avsäger dig fri vilja, du har slutat tänka
du kan inte lära dig ur det sociala fängelset
nu du säger att jag snackar skit, men jag menar på allvar asså att du kan fortfarande
hålla på och äta av människor, jag försöker bara göra de som är intresserade uppmärksamma på att
om man tjänar livet så tjänar man det som ger en själv liv och det gör man inte genom utplånande eller domination av det, man gör det genom att lära sig av det om det för att leva med det och bidra till det
man säkerställer sin överlevnad i infinitiv
men ni som skiter i detta, era självupptagna på ett mycket sorgligt sätt
asså ni river ner jorden
och vi som inte vill det bör inte göra det och nu vet vi att vi har viljan på grund av incitamentet; att leva
inte det EKONOMISKA incitatmentet, det grundläggande filosofiska förståelsen och grundinsikten att livet ger livet livet och det är våran omgivning, vår natur och våran inre natur: den naturliga häpnadsväckande, det gamla goda MEDVETANDET varseblivningen, att vara online med vad som händer, inte centrum av det (du bor på en PLANET), inte i konstiga burkar av språkliga uttryck i form, färg, ton och handling TRANs
ok ok ok
du vill ha en bil och ta en öl
du vill tjäna gud och ledsaga din flock, ditt folk
ni behöver inte lyssna på mig, men jag har rätt
annars skulle ni kunna peka ut det

så iallafall

Det sammanhängande språket är Livets Cykel

det som händer händer
om vi kan beskriva det med våra handlingar, alltså när vi resonerar med livet
om vi kan formulera det
om vi kan förstå tillräckligt mycket (vilket ingen ensam kan göra: incitamentet till samarbete; fördelen för alla individer på ett principiellt plan), så kan vi det med hjälp av det som händer, och det är sanningen
hänvisa inte till osanning, det är luffigt
och då kan vi agera fördelaktigt i det som händer
det är detta som är konversationen för liv

vi är inte passerade än

Tankar kring banker, centralbanker, ekonomer, ekonomisk politik. En hel kommandokedja, en soppa som vi alla leker/lever skeppsbrott i.

Kontrollerar de pengarna; mängden, värdet, vad som får användas som legitimt betalningsmedel kontrollerar de vårat finansiella språk, retoriken, ramen som vi kan handla inom. Varför ska vi ta definitionen av värde från främlingar och ankra den till en fiat-valuta som de har total kontroll över, samt en ekonomisk ideologi som går ut på att maximera genereringen av vinst i detta system, som de har formulerat och bestämt att vi ska förhålla oss till, agera inom och definera värde på?

det är ett enomt bindenät som väver in oss i deras kontroll, även om de inte har direkt kontroll över alla dina individuella handlingar, så agerar du i deras sammanhang av denna ekomiska begreppsvärld…

i slutändan driver detta mänskligt förfarande, förehanvande, beteende här på planeten, och denna maskin, detta system sprider sig över allt land och befäster sig via deklarationer och motioner etc etc,

parat med politiken, som erbjuder ett visst förhållningssätt till att förehava sig i världen; ett förutbestämt gränssnitt för hur vi ska organisera oss för att lösa problem och uppnå välstånd. en metod att hypnotisera massan i en kulturell ritual av legitima sken och hänviningar. Tjafs inom satta ramar av hur man kan tänka; vad som går att se, alltså vad som erkänns existera, vad som är tillåtet att hänvisa till, sedan hur man kan förhålla sig till detta för att vara relevant/av värde/med och således hur man ska förfara inom cirkeln som är den politiska, massmediala, ekonomiska; “samhälleliga” världen.

de ger oss vokabuläret, ordförrådet, begreppsvärlden, således det nödvändiga språket, förhållningsättet, anledningarna, etc via de sk.k. officiella sammanhangen.

och vi går med på det; de flesta av oss inte givna nyckeln till sant lärande: ifrågasättandet, alltså att ställa relevanta frågor. Matats in vad som får kallas relevant. Motade, vallade av rädsla för misär i olika former; fattigdom, uteslutning, låg status; hunger; krig; guds vrede; våld; hån; misslyckande etc etc
reklam, media, propaganda, underhållning, politik, skolning.

sen när OUNDVIKLIGEN problem uppstår av vårat förfarande, som inte är baserat på sanning och vett, fri vilja och personligt ansvar (omöjligtgjort av dessa faktum), ja då erbjuder de lösningen med sina evigt lobbande politik, skräddarsydd att tjäna kontroll, ett väsen som hänvisar till sig själv och bygger bo i varje människas sinne på detta vis; en parasit som är en extern entitet uppbyggd av våra individuella handlingar i dess tecken. PROFIT, KONTROLL, DOMINANS, KONKURRENS

det vettlösa förehavandet passar psykopaten
stöpandet av människor till drönare passar psykopaten
när kärnan i en civilisation inte är den kritiskt tänkande individen; den som söker sanning, den som vill tjäna livet, den som vill lära sig och göra gott; när kärnan är utan levande moral i linje med naturens lagar…

Det tar mer än korta blogginlägg eller läsning av korta blogginlägg, men vi alla kan vara med och formulera en sann civilisation; att försöka prata om relevanta saker och göra det som är rätt. Jag formulerar det jag efterlyser i medmänniskan från min synvinkel.

Tack

Segregation utkast

Om vi, alla medborgare som utgör nationen Sverige, som tillskrivs ett visst fysiskt territorium* enligt kartor**, genom ritualen representativ demokrati i längden accepterar nödställda flyktingar från kaos i utlandet och sedan inte beter oss, individuellt och därmed kollektivt, som om vi personligen avser att hysa dem, så har vi i princip i detta tomrum lämnat plats för segregation att slå rot och frodas duktigt.

Om ett samhälle inte hålls samman av det personliga elementet; av att utrycka sin frihet som människa genom att ta ansvaret för sitt liv och uppehälle; genom att interagera med naturen och samarbeta med andra individer, som är relevanta, för att tjäna sitt liv i rationell proportion till verkligheten, så är det inte ett samhälle. Då blir det som vi har det nu: Det är en konstgjord massa, ett virrvarr av uppdelade individer som fötts in ett slutet system och indoktrinerats att de är fria; att man ska respektera och lyda statens lagar; att de är där så vi inte ska falla tillbaks till att vara “vildar” och att vi måste konkurrera med varandra på marknaden, som går ut på att få folk att konsumera så mycket som möjligt, så att tillväxten blir så stor som möjligt, så vår välfärd/rikedom/lycka maximeras. Det kallas för “civilisation”, men är så långt från det man kan komma. En sann civilisation består av människor som kan tänka kritiskt och därmed skilja på verklighet från idéer; omvandlar sinnesintryck (information) till koncept/faktum (man tillskriver språk/symboler)[GRAMMATIK], ordnar dessa så de inte motstrider varandra eller sig själva [LOGIK/DIALEKTIK], och sedan formulera detta för praktiskt bruk [RETORIK]. Tänkande människor är de som vill leva och därmed lösa problem; handla med integritet. Då blir sanningen av högsta värde och tro någonting som bara är att ge upp halvvägs till vetande.

Att lägga sin röst i vallådan är att avsäga sig ansvaret för sin egen frihet. Det kan på så sätt utmålas att vara ett uttryck för vår frihet; vi uttrycker den genom att förkasta den. Våran personliga frihet och vårt ansvar delegeras ut till representanter som är främlingar. Det skulle kunna funka, men det gör inte det nu.

Visst är det skönt att skylla på regeringen och rösta?! Gnälla och tycka. ”Bra liv” brukade vi säga i Bergshamra apropå sånt.

 

*: naturens verk
**: människans verk; idérepresentation

utkast

Är du färdig nu? Är du redo att analysera grundstommarna i din verklighetsuppfattning? Har du konsumerat tillräckligt med verklighetstom, avledande underhållning? Har du tagit del av tillräckligt med skolning/beteendeövning/indoktrinering från myndigheter för att vilja antasta dina föreställningar? Har du avklarat din egoboostpsykos och självbelåtna bekräftelsejakt ännu? Fattar du vad din uppfostran har haft för konsekvenser för din verklighetsuppfattning; beteende; personlighetsdrag; värderingar; föreställningar; attityd; tro; etc? Verkligheten behöver oss alla att “vakna upp”, d.v.s. att vi förkastar våra vanföreställningar och antaganden om vad som händer i världen omkring oss, och aktivt börjar analysera och reflektera över verkligheten och våra förehavanden i den.

Eftersom vi behöver mat, tak över huvudet och helst ett hållbart sätt att bibehålla och gärna utvecklas i, våra liv så är det hög tid att vi lär oss hur man tar ansvar för att bidra med konstruktiva lösningar på allas vår grundläggande problematik: leva. Nu vet vi att jorden är rund och att miljöförstöring är dåligt. Nu kan vi studera historia, filosofi, beskåda det ekonomiska och politiska spelet, och en massa annat som är sann information.

Varför det är så viktigt att du fucking vaknar upp är att vi lever i en total laglöshet, dvs brist på värderingar, dygder och ansvarstagande; med andra ord ingen insikt i naturens lagar och hur man underhåller sin frihet och lever i harmoni med dessa lagar. Alla krig försvinner om alla förstår den inneboende fallasin i konceptet auktoritet. Om du vaknar upp från myten om att representativ demokrati och kollektivism är vägen till frihet och jämlikhet så kan du vara med och bygga en verklighetsbaserad civilisation baserad på frihet; kritiskt tänkande, sunt förnuft och ansvar; integritet. [Lagen om non-aggression. Och visa hur idiotiskt det är att plundra, förstöra för andra och sin natur, etc, alltså individualistmissförståndet] Vi måste förkasta jakten på evig tillväxt; det är skinande uppenbart att vi slösar resurser och dödsdansar dekadent utan att bry oss eller ens fatta hur man, varför man ska och att man kan bry sig.

Vi är många på jorden. Vi använder pengar där byteshandel inte räcker till. Pengar är ett bra verktyg, men när det inte längre representerar arbete så börjar det hända konstiga grejer. När banker kan låna ut pengar som inte finns och kräva ränta tillbaka (ännu mer pengar som inte finns…?) så blir det konstigt. De tjänar fett, konsumtionen drivs på, tillväxt, resursslöseri (alltså NYA SAKER HELA TIDEN ELLER? FUCK OFF) När vi lever i en oljebubbla och skeppar mat över hela världen till varandra (vi måste ha avokado året runt i fucking NORDEN, men Afrika får inte odla upp sitt shit och börja sälja på internationella marknaden – inga lån till det etc, korruption, miljömovement, för det är dåligt om de börjar fossil, och alla ska ha en egen bil och folk överallt skiter i vett/dygd/verkligheten/ansvar/miljön/konsekvenser, konsumerar mera, mera, nytt, nytt, tillväxt, tillväxt, ingen förankring till maten/jorden/egensörjning. Kunskapsfack, galna system och ingen vid rodret, eftersom folk inte tänker TILLRÄCKLIGT kritiskt?? Jag undrar VART SKA NI ELLER? Alltså det är helt bisarrt hur allting har blivit en soppa av underhållning, egobekräftelse, pengajakt, prylperversion, DUMMA jävla beteenden, tro på politiska system som ska ta hand om alla våra problem åt oss så vi kan fortsätta jobba och producera i vår egen träldomsmanifestering, sen gå hem och känna oss lyckade och duktiga i vårat personliga paradis av ytlig, meningslös bekräftelse i anskaffningen av materiella saker, själsligt tomma verklighetsflykter till  sociala interaktioner där vår hjärna används för att formulera samman stinkande fragment av egobajs, underhållnings-, livsstils-, politisk, kulturell och filosofisk propaganda, skvaller och bekräftelsefraser. Och eliten (de som äger allt), kan håva in. De lääär ju skita i vad som händer oss.

 

kollektivism
individualism
oljebubblan/matförankring, överlevnad, sann sund
indoktrinering/slav/propaganda/massa folk
konsumtion/tillväxt/sopor
pengar/verktyg/kontroll/galenskap
varför bry sig/giriga jävlarna/vår jord/FUCK DIN KLYSCHFITTA

KNOW THYSELF DÄRFÖR!!!

grunderna till germansk harmonisering och galenskap, dominera naturen.
anledningslös teknologi (bara för att man kan….)
PENGAR ÄR EN JÄVLA TRO (DE HAR DET VÄRDE DU BESTÄMMER?)
sanning är inte relativt…..förstå vad vi håller på med genom att förstå vad du håller på med och varför. Vad vi ska göra. Det är inte svårt att vara öppen; förkasta nationalism och alla jävla ismer, det är bara göra det som behövs och dela med människor om du gillar att vara med människor, vill du vara själv så var själv. nonagression….

Problemet med “samhället”

Tron på det politiska systemet utgör ett problem, anser jag.

Ett system är ett sätt att organisera sig på, ett sätt att förfara på. Det politiska systemet består av formuleringar, idéer. Det vill säga abstraktoner. Det är ingenting som är så att säga hugget i sten eller oföränderligt.

Vi föds in i ett samhälle som hänvisar till detta system som sättet vi tillgodoser våra behov och löser våra problem på. Vi indoktrineras att delegera ut våran vilja, genom att rösta och således investerar vi våran handlingskraft i representanter, som ska handla i vårat ställe, tala för våran sak, etc. Våran vilja och handlingskraft omvandlas i denna ritual till dessa representanters ansvar, d.v.s. frihet, d.v.s. “makt” inom denna struktur, som – ej att förglömma – är en värld av tankar. Denna hallucinerade makt, rätt att bestämma, är inte grundad på verkligheten, förutom det faktum att våran tro på vanföreställningen att såhär ska, måste och bör det gå till, faktiskt frammanar den.

I verkligheten har vi problem, som löses bäst genom en metod: observation, identifikation, sammanhang (organisering/logik) och formulering. I det yttersta, anser jag, så är sinnesupplevelser det som sammanfattningsvis kan kallas för att leva. Förutsättningen för att leva är naturen. Om man tjänar, främjar naturen så säkerställer man sin överlevnad i infinitiv. Ju fler människor som kan tänka kritiskt, desto fler kan samarbeta för att förstå verkligheten, det som händer, förhållandet (ratio) som råder (rationalitet) och samarbeta för att främja liv. Om vi konkurrerar så lägger vi till ett element av problem till att överleva, och således blir det sämre för alla i det långa loppet. Jag talar inte om någon -ism nu. Vi tar och löser upp alla -ismer vid ett annat tillfälle.

Om befolkningen lever i vantron att det nuvarande politiska systemet är ett legitimt sätt att förhålla sig till och förfara när det gäller problemlösningen för våran överlevnad, på alla plan som det innebär, så har de begränsat sin mentala kapacitet genom att systemet får representera det yttersta sättet att gå tillväga för att lösa problem. Våran kreativitet, vårat kritiska tänkande och våran problemlösningsförmåga begränsas till ett accepterat, inbetingat, begränsat förhållningssätt och föreställning om hur man ska gå tillväga. Det blir en ritual, ett mönster som ges eget liv i och med att människor tror på det, får positioner inom det och handlar enligt de ord som definierar det. Allt emedan livets verklighet pågår.

När ett system ställföreträder direkt interaktion med verkligheten på detta vis, så kommer irrationaliteten att sippra ner och genomsyra resten av samhället, som enligt illusionen är underordnat “makten”. Eftersom vi inte kritiserar hela förfarandet av att kulturellt manifestera denna verklighetsbegränsande vanföreställning, så kommer frustrationen av att problem inte blir lösta att uppstå hos befolkningen. Vi kommer att försöka hitta källan till våra problem och våran misär, och på sin höjd skyller vi på regeringen eller liknande, men vi missar att reflektera över den övergripande irrationella andan som råder. Denna vantro ligger som ett topplock på samhället, och frustrationen byggs upp. Vi blir söndrade inom samhället, och teoretiserar om vems fel det är o.s.v. Folk reduceras till sina respektive grupper som de identifierar sig/identifieras med. Typ “ras”, klass, geografi, etc. Det som händer är att vi tjafsar sinsemellan, och missnöjespartier m.m. blossar upp.

Visst, om vi skulle kunna besinna oss, så skulle vi kunna använda oss av systemet, delta i det, börja utgöra det och sedan inse att vi kan göra vad vi vill, och det de flesta vill är att leva. Således skulle vi kunna ta över systemet, eller snarare; frigjorda, kritisk tänkande medvetanden skulle kunna formulera handlingar som var till gagn för liv.

Så, i och med topplocket, denna vettlösa religion av officiell legitim myndighetshierarki och begränsning av mänsklighetens medvetande; uppfattningsförmåga, tankeförmåga, problemlösningsförmåga, handlingskraft etc, så söndras vi och systemet består, och “erbjuder” nya lösningar och vi förväntas lyssna på främlingar som ska rädda oss från våran egen hallucination och rösta in dem i en evig fortsättning av mänsklig förvillelse.

Det politiska systemet är ett av grundstommarna i mänsklig kulturs villfarelse och missöden. Det andra är det ekonomiska systemet.

För det första så är inte livet, verkligheten EGENTLIGEN uppdelad i kategorier. Det är vi som separerar och kategoriserar för att kunna systematiskt och metodiskt gripa oss an problem som uppstår. Så det ekonomiska systemet och det politiska systemet är ett och samma väsen; mänskligt beteende, d.v.s. handlingar utförda enligt tankar. Andra ord kan vara kultur, ritual, etc.

I det rådande ekonomiska systemet antar vi och förutsätter att sättet att bevisa sin rätt till existens är genom att göra sin tjänst/vara attraktiv att köpa på marknaden, i kontrast till att bara göra det som behövs. Det räcker inte att ha vettiga anledningar att göra någonting, utföra ett arbete, eller sammankomst för att främja livet, utan vi måste konkurrera på marknaden om kunder, arbete; pengar. Varor, tjänster och jobb som inte har någon sakligt vettig anledning att existera framträder. I jakten på maximal profit så uppstår perversioner och vantyg i alla former, allt för innovation, profilering, armbåga sig på marknaden. Det är ett vanvettigt och ineffektivt sätt att samarbeta på. Men det är just det, vi samarbetar inte, utan vi konkurrerar. Det påhittade systemet ger legitimitet till att folk faller emellan, att fattigdom, irrationalitet och ansvarsbrist är ok, “spelets regler”. Det ger massan skygglappar, det blir standard med hierarki och avhumanisering, klasser uppstår, naturen skändas, människor förslavas. De som hamnar utanför får bära oket och inte sällan bli syndabockar för att de “är lata” eller inkompetenta, etc. Hela ekorrhjulskarusellen, som uppgår till en dödsmaskin som äter världen vid det här laget, är en irrationell, internationell vanföreställningsbaserad ritual.

I det rådande ekonomiska systemet konkurrerar vi om vem som är billigast, mest kompetent, etc. Vi ska sälja våra varor och tjänster för att tjäna pengar så vi kan leva. Vi ska bli bättre och bättre, för att konkurrera ut våran nästa, för att det hela är en tävling, ett spel för rätten till överlevnad. Vi ska arbeta, d.v.s. producera, och sälja, d.v.s. det ska konsumeras till max, så att vi tjänar så mycket som möjligt så att fler kan anställas och fler jobb skapas. Men sen kommer maskiner och ersätter människar och de faller mellan stolarna. Men företaget tjänar på det. Etc. Vad det praktiskt innebär – om språket ska ha någon relevans i våra liv överhuvudtaget – är att vi tjänar pengar istället för att tjäna livet. Pengarna är medlet för överlevnad. Även om pengar egentligen bara är ett verktyg som vi själva har skapat och definierat och brukar, så behandlar vi det som en obestridlig, självklar naturlag; att pengar har värde. Det råder således en kulturell preferens som definierar värde som någonting annat än livet. I och med denna kulturella hallucination så behandlar vi medmänniskor och naturen som medel för att tjäna pengar. Verktyget har blivit ändamålet. Verktygets definition blir godtycklig i och med att finansiella instutitioner kan skapa pengar från ingenting och låna ut dem med ränta. Ränta är pengar som inte finns. Så pengar skapas för lånet, och det ska betalas tillbaka med “riktiga” pengar, så har banken fått riktiga pengar. Det är en blåsning. På det kommer räntan, som matematiskt försäkrar och exponentiellt framkallar skuld.

I verkligheten är livet det enda som kan tillskrivas värde. I vårat ekonomiska system, våran kulturella vanföreställning så hamnar människor “mellan stolarna”, men det är allt i enlighet med naturens lag enligt våran förvridna syn på saker. Denna tävling som det nuvarande systemet bygger på, denna exploatering av naturresurser och människa, detta rovspel som handlar om att maximera innehavandet av pengar som ges makt av våra föreställningar är någonting som VI SÄGER är legitimt, men det är egentligen vi som bara gör det, går med på det, etc. I och med våran begränsade tankeförmåga tack vare denna vantro, så blir det enkelt att skylla på att folk inte “vill jobba”, eller andra sociala faktorer som gör att man inte vill kan få jobb. Och vi ser inte hur vårt införlivande av doktrinen leder till irrationell rationalisering om att det inte är vårat problem, ansvar, etc. Vi kan förbise vårat eget moraliska och praktiska ansvar i det hela, och vi slipper stå till svars för att vi inte hjälper en annan människa. För att DET ÄR SOM DET ÄR, som om systemet var naturen/verkligheten.

Vad är ett jobb? Ett jobb är en position i ett företag/mänsklig grupp/organisation där man ska utföra en viss handling. Allt är rotat i konkurrensekonomin och har ingenting med VAD SOM EGENTLIGT BEHÖVER GÖRAS TILL GAGN FÖR LIV att göra. Ett jobb ger en inkomst så att ekorrhjulet kan rulla, magnaterna kan skörda våran hjärntvätt och allting förfalla i denna förvirring, förvanskning och korruption av förhållandet som råder.
Ser ni hur irrationaliteten manifesterar problem, misär etc?

TÄNK KRITISKT OCH KOMMUNICERA OCH HANDLA MED INTEGRITET

individ – kollektiv. Missuppfattning om ind plats, reklam hjärntvätt, kultur idéer, etc

vad är arbete, varför ska ett visst arbete utföras? varför ska en viss produkt skapas?
Varför ska den konsumeras? Vad är pengar förutom ett verktyg? Vad består verktyget av? Papper och siffror/elektroniskt. Lån där pengar skapas. Betalas med ränta, dvs pengar som inte finns. Dvs matematiskt garanterad uppbyggnad av skuld, garanterat slaveri.

 

DÖDSMASKINEN___

Maskinen

Det är via språket som idéerna, världsbilderna, teorierna, tolkningarna, abstraktionerna, koncepten kommuniceras; tilldelas

Formuleringarna, prioriteringarna satta i system.

Vi har dem i oss, våra personligheter är formade kring dem och fastväxta i dem. Vi är nästlade i våra kulturer; språk, etnicitet, religion, nation, område/ort, kön, klass, etc etc etc

SÖNDRA OCH HÄRSKA

vad kan dra nytta av detta, om inte en maskin vars mål är att omvandla våran energi i form av uppmärksamhet, engagemang, vilja, arbete, etc. Maskinen är makt sammanställd; enligt den STÖRSTA MYTEN / SEKTEN {PROFIT}

det är en mekanism så rotad i alla och alla är uppkopplade mot den mekanismen och vår allas handlingar är formade av den och utgör den; vi lever i den andan, vi ger den anden KÖTT OCH VÅRAT KÖTT BILDAR DÖDSMASKINEN

när utvinnandet av resurser avviker från att strikt TJÄNA LIVET, som är våran förutsättning för existens, LIVET som i naturen, ja, då blir vi en parasit på våran egen tillvaro. Vi konkurrerar, vi tävlar, vi slåss om territorium och makt och resurser.

Det sker på alla plan; retoriskt – politiskt, ekonomiskt

det blir kultur; repetition av beteende,
vi fostras vi härmar, våran överlevnadsinstinkt, våran vilja att leva tvingas yttra sig i denna maskins förutfattade mönster, som är till för att manifestera maskinen, som är våran irrationella hållning till verkligheten, till livet, till naturen – vår allas källa.

SÖNDRA OCH HÄRSKA

alla ismer och grupperingar och sedan individens alla yttringar; de kombinationer av adjektiv, av detaljer och smaker och så vidare som en individ består av använder sig maskinen av. Om du inte i första hand identifierar dig som liv som observerar liv FÖRE någon annan sorts identitet, så kan du hamna i maskinens tjänst, vilket är DÖDSDANSEN; tjäna pengar, tjäna profit, tjäna makt, tjäna auktoritet, tjäna något annat än livet.

Känslor, identitet, tillhörighet, intellekt, kön, ras, kultur, utseende, alla sorts kategorier och typer manipuleras av maskinen – det är inbyggt i mekanismen, som VI utgör genom våra handlingar som är formuleringar – medvetna och omedvetna – givna liv i våra ANDETAG

karusell, ekorrhjul, system, hierarki, indoktrinerad organisation, begränsad syn..
vikten av att skala av allting och observera identifiera sätta i sammanhang och formulera enligt tjäna livet är att vara sann, att ha rätt.

vi är alla enade i att vi lever, och livet är vi skyldiga naturen. så är det bara.
så all form av konkurrens, irrationalitet, destruktivitet, underhållning, avledning, skenmanöver, begränsning, propaganda, etc etc står emellan och emot oss i att tjäna livet tillsammans.

Hela världen är våldtagen och utnyttjad och traumatiserad, från barnsoldater till curlade hjärntvättade, alla. Allt och alla är knutna till MASKINEN som utgörs av alla mänskliga beteenden i en grad eller annan.

Det finns ingen rimlig, vettig, rationell, rättfärdig, saklig, egentlig anledning att hålla på såhär.
Men alla är uppdelade.

SÖNDRA OCH HÄRSKA

vi är söndrade och MASKINEN HÄRSKAR
vi är maskinen när vi gör maskinen när vi lever ut maskinen när vi tänker maskinen när vi endast lär oss maskinen (som har oändliga variationer och beståndsdelar) när omvärlden är maskinen. När språket formulerar och premierar maskinen, tjänar maskinen. DÖDSMASKINEN

VÅLDET är maskinens språk
vi kan inte göra våldsamt motstånd mot DÖDSmaskinen
den kan bara gå sönder, upplösas, genom språket:
VÅRA TANKAR, som föregår VÅRA HANDLINGAR
vårat tänkande, vårat kritiska tänkande som vi identifierar verkligheten genom efter sinnesupplevelser
är vårat verktyg, vårat s.k. vapen mot maskinen. MASKINEN ÄR vad när vem var, varför och hur vi gör saker nu. Vi tjänar dessa begränsande mönster, detta kollektiva självmord, denna psykos, denna hallucination, detta enorma missförstånd. En sekt av idioti. Vi kan inte döda maskinen med död, vi kan inte spränga eller skjuta maskinen. Vi kan vakna upp till våra sinnen och våran förmåga att lära oss, att observera, varsebli, att tänka, att förstå att inse att formulera och att handla; att kommunicera och att tjäna livet, som är våran upplevelse och våran källa: naturen. Att tjäna naturen är att säkerställa sin existens i infinitiv. SÅ VI MÅSTE IFRÅGASÄTTA OCH PRIORITERA VETTIGT, dvs livets källa framför allt. Det är det som har grundläggande, ultimat betydelse. Inget annat är större. Inga organisationer, tv-spel, karriärer, s.k. rikedomar. Ingenting materiellt eller abstrakt är i sig herre förutom naturens varande; i det yttersta kosmos.

Integritet ger värde.

SÖNDRA OCH HÄRSKA är maskinens grundrytm. Den har inget mål, inget medvetande för den är gjord av irrationalitet, den är gjord av ignorans, av lathet, av trauma, av illusion, av vantro, av ondska, av godtrogenhet, av brist på medveten tanke, av brist på närvaro med naturen och livets grundläggande.

Vi kan alla enas i samarbete för livet, utanför ismer och ideologier och andra klassificerande ord, utan SÖNDRA OCH HÄRSKA. Katalogisering, kategorisering, etc är ett språkligt verktyg, och behöver behandlas med vördnad och insikt.

Bryt din indoktrinering genom att ställa frågor; se samband och ifrågasätt allting.
Lär dig lära och integritet.

NUNUNUNU

kan ni människor med åsikter; feminister, rasister, antirasister, whatever-ister backa ett steg tillbaka och försöka komma till insikt om grunderna för livet innan ni bygger slott och kanoner av formuleringar, teorier. Det är som ett kackelhus där ingen vill lära sig någonting, utan bara låta smart, höras och synas och få uppmärksamhet, likes, cred. Jag anar ingen sann undrar, något genuint sökande efter vettiga svar på problemen som vi lever under: VÅRA EGNA IDÈER OCH TANKESTRUKTURER (detta vet ni väl redan), dessa abstraktioner som ger vanföreställningar om verkligheten och skyler våra ögon och förhindrar våra egon och avleder våran kraft och anda att faktiskt börja i grunden med frågan:
VAD GER LIV? VAD GAGNAR LIV?
Allt ovanpå är grädde på moset. Och det vill och kan man gärna få, om det sker i samklang; så kallat vett; rationalitet; proportionerligt.

Vi är genetiska produkter av våran omgivning och våra personligheter; jag är formade av denna. Våran identifikation och tillhörighet och språk är produkter av den. Vi kan lösgöra oss från vanföreställningarna; hallucinationerna om att våra idékonstruktioner är någonting baserat på verkligheten. Vi kan ha en gemensam värdegrund för hela släktet: tjäna livet. Allt annat är vanvett.

Hajjar ni ens hur mycket som måste förändras, mellan öronen på folk?
Allt från hur pengar uppfattas och brukas, till de otaliga karusellerna av dårskap; aktiemarknad; krigsindustri;

VAD ÄR SYFTET MED DIN VERKSAMHET INDIVID?

Revidera personlighet. Återvinn vanföreställnigar till vett, indoktrinering till undran, illusioner till livsfrämjande mål.

The problem of the rule of law

A law is a reference to what is. What is is everything that exists, which essentially is nature. We find ourselves in a reality which we can explore by asking questions (in thought, language and motion).

The belief in a political system, such as a government; the investment of one’s volition and will into a cultural ritual as such, with it’s loyal employee bureaucrats and police forces; all of the implementers and enforces of the rituals doctrines, takes the power away from the individuals that constitute the collective “society”.

If we delegate our will (the power to act, to act in accordance with nature, preferably) to people that we do not know, based on their rhetoric; we resign our active participation with reality and commit ourselves to the order of the illusion and belief. In this illusion, our representatives pose problems to us and explain and assure how they will solve these problems, problems which are basically logistic impossibilities brought about by the fact that “common” people are not supposed to solve problems with critical by cooperating, but by trusting people they do not know, by approving of them taking positions of power in a system (an abstraction) which represents us all solving problems through critical thinking and rational cooperation.

The base is we all want to survive, and that is best achieved by serving nature, for she is our common source of life. So if we cooperate, we can achieve this more effectively than if we compete. It’s not about forcing people into a system, which basically is a limit on human imagination and conduct, but rather it’s about freeing our minds through learning etc.

A system is not a bad thing, given that it is based on reality. What is more suitable to problem solving is a method based on or faculties for perceiving reality, the trivium method. When a system is defined by words, and thus limit reality by defining how it is to be percieved, conceptualized and dealt with, and people are given positions of responsibilty, i.e. freedom, i.e. “power” within that system, to enforce the system, which is regarded as reality (it is the vicarious abstraction for reality) then irrationality and insanity ensues.

The positions of power attract people who seek power, and the system becomes alive, with a survival instinct, and means to survive, through public belief, budgets, enforcers, etc. The “common” people are excluded from active problem solving, both legally obstructed, both indoctrinated into trusting and subordinating to the system (which is a belief, an abstraction) and hence:
the frustration amongst the public that builds from the inevitable failure of such unreal conditions to successfully deal with reality in a constructive, effective way, spills out and divides the people. The frustrations manifest in blame, negative energy being excreted through schims; segregation; “race”, class, neighborhoods, cultures, ages, sexes, etc.

At the top crushing down on our minds we have this belief structure, materialized in a certain human organizaton, which is not based on direct interaction with reality, nature, and intent to solve the problems honestly and logically, rationally. So under the yoke of this, in the larger picture self imposed constriction of our minds, the frustration builds up and divides us. We begin to separate into factions, tribes, cultures, and dehumanize others, seeking reasons to blame others for the problems around us. The system is still in place, and still has the potential to be used, changed to humanity’s benefit, for it only represents our state of ability to solve problems; to think critically. But instead the frustration-induced populism gathers enough support so dehumanizing, blame oriented fix-parties are formed and voted in, never really addressing the big problem: our limited perception of what is happening, the trickling of irrationality thanks to the system percieved as legitimate interface with reality.

Organization and cooperation are potentially great modalities of human behaviour, if they are rooted in reality they can serve us all. Why should your neighborhoods needs and problems be relayed to a government that doesn’t have roots there? Sure if you have a representative, maybe they can speak for you, there is nothing wrong with that, but then you and the representatives have crossed the threshold from reality into the world of construced abstraction and you should be aware and wary of this, for it has the tendency to corrupt your perception of what is happening and why and how to deal with it.

I believe that humans, i.e. the human mind has the ability to solve problems. I also believe that learning by asking questions and honestly seeking truth garners the best results for us to work with. That means that if we are allowed and encouraged to develop our faculties of sense, perception, identification, contextualization and formulation we can amongst us find not only a greater understanding of what is happening around us and why and how, but also how to move forward in contructive ways. There is no need for a dysfunctional system as we have now, based on belief, trust in strangers with alterior motives, which attracts numb-mindedness and psychopathic expliotation. Which is invested with the peoples willpower and then oppressing them with their own power, which is now captive of an illusion given life by humans enacting it through their actions in accordance with the definitions of it. Even if there is no malintent, the system is flawed in that it does not directly deal with reality, but redefines it through its corrupted equivalent to grammar, logic and rhetoric. By pledging allegiance to an illusion, to a limitation of human organizational ability we condemn ourselves to misery.

The Law is but a reference to what is, why and how that is.

Termer och definitioner

Ord representerar idéer, begrepp. Om man härleder ordens betydelse och historia, samt kan tänka kritiskt, så kan man börja utforska rörligheten i, och vidden av begrepp. Och det visar sig viktigt att definera termer, för att markera vad man avser – vad som ingår och inte ingår. Definitionen kan variera beroende på sammanhang.
Begrepp är abstrakta sammanställningar av observationer av sinnesinformation, vare sig de fem sinnena, “sinnet” (the mind) eller alla delar. Detta gör det ännu viktigare att definera vad man menar, och reda ut och förklara ens individuella uppfattning, synvinkel, tolkning och sammansättning av olika begrepp.
Ordböcker och dyl. är bra för att lära sig definitioner av ord, så vi kan ha ett gemensamt språk och lättare förstå varandra. Men man behöver själv inse, koppla ihop sina samlade intryck med orden och förhållandet till och emellan dem.
MINA DEFINITIONER
Anarki:
“Utan styre/härskarklass”, d.v.s. individerna i kollektivet är kompetenta att tillämpa kritisk tänkande och urskilja vad som gagnar Liv (deras personliga & gemensamma existenskälla), och handla förståndigt utifrån detta. Jag inkluderar naturrätten, d.v.s. den gyllene regeln (behandla andra som du vill bli behandlad) i ett fixerat läge: bruka inte våld (tvång, hot, bedrägeri) mot någon annan. Frivilligt samarbete, inte kaos, plunding, kannibalism, etc. Främjar myndighet; förutsätter ett inre styre d.v.s. fri vilja, alltså kritiskt tänkande.

Demokrati:
“Folkstyre.” Vilka är folk och vad ska de bestämma? Jag kan likställa med min definition av anarki; det är självklart att individerna som utgör ett “folk” styr. De som har med en sak, område, projekt/samarbete, etc., att göra, bestämmer gemensamt vad, vem, när, var samt varför och hur som är lämpligt att fortskrida. Det kritiska tänkandet perkulerar upp från individuell nivå till kollektiv nivå och vettiga beslut kan tas utifrån Sanning.
När termen demokrati avser att folkmassan, majoriteten ska bestämma över minoriteten, så träder vi in i en kollektivistisk tyranni som idiotförklarar och vanhelgar individen (d.v.s. varenda människa) och således – till synes -undanskaffar behovet av personligt förstånd och ansvar gentemot vad som är till gagn för Liv, vilket angår individen lika mycket som kollektivet. Polarisering frodas och i detta främjas den oupplysta formen av grupptänkande, där en grupp består av inkompetenta individer (som inte tänker kritiskt ang. vad som gagnar Liv) och en passivitet, likformighet, förlikning som är synd. Demokrati i dagens läge är i denna bemärkelse en skendemokrati, i att befolkning sväljer konceptet och likställer det med frihet. Det personliga ansvaret brister p.g.a. indoktrinering, skolning, propaganda, etc., och kaskaden av vanföreställningar har sin gång.

Dygd:
Att leva i Dygd är en principiellt enkel sak. Grunden är att man vill leva. Det görs bäst om man alltid far med Sanning. Då är ens ord lagen som man är bunden vid. Bryter man sitt ord, bryter man mot lagen, och då kan tillit inte uppstå. När tillit råder kan frihet, samarbete, förstånd, kärlek, fred, upplysning frodas till gagn för Liv.

Ledare:
En individ som vet vad som skall göras i en given situation. Hen agerar i denna roll, och har fog utifrån kompetens (kan tänka). Människor som observerar en person som gör någonting på ett lämpligare sätt, än vad som tidigare fanns i den gemensamma tankevärlden, inser värdet och följer exemplet.

När vi röstar på partier och “ledare”, som ställföreträder, och definierar hur ett kollektiv av individer, som ingår i en designerad nation (se definitionen) ska organisera sig så delegerar vi ut våran Vilja.

En ledare kan också vara en dikterande roll, vilket är en observerande och kommunicerande position, som i lämpliga sammangang är fullständigt rationellt.

Nation:

Kultur:

Skenmanöver:

Synd:

Frihet och ansvar:

Individ/kollektiv:

Pengar:

Vilja:

Sanning:

Kritiskt tänkande/Trivium:
Helig:

Mammas fitta-> kultur/nation/tillhörighet; ideer, propaganda, kultur, (van)förställningar, system (politik; retorik; masspsykos); pengar (verktyg), underhållning (skenmanöver)

Manifestationer av inkompetens

Folk/kultur/grupptillhörighet/etc: Om vi grundar våran identitet uteslutande på tillhörighet till en viss grupp eller område så förvanskar/korrumperar vi våran individ och begränsar sanning till ett strypt läge. En individ är en människa som har en persona som består av samlade sinnesintryck. När man tänker aktivt, kritiskt kan man inventera sig själv och vara mer kompetent att förklara sig själv för sig själv, och därmed bättre kunna kommunicera med andra. Den dynamiken resonerar med livet och de utmaningar vi står inför och problem vi har att lösa.

Om man uteslutande identiferar sig med en viss grupp, så sviker man inte bara sin själv, men även de andra individerna i gruppen, i det att man misslyckas med att representera (förkroppsliga) individens personliga frihet och ansvar. Det är synd, för man

Jag har ingenting emot gemenskap, samarbete, grupper, organisationer, system, metoder, seder, traditioner, kulturer, folkslag, kategorier i sig. De är alla termer som kan vara lämpliga att använda i kommunikation.

..Det är att avsäga sig sin individuella frihet, kompetens och rätt. Det är att begränsa sin tillhörighet till ett visst geografiskt område och/eller typ av människa (“kultur”) och/eller ett samlat register av individer (“medborgare”), istället för att kunna använda abstrakt avgränsning av relevans på ett dynamiskt, vettigt och tillbörligt sätt. Ibland är det lämpligt att utgå från lokalt område eller gemenskap, ibland ett större område (stad, “nation”, kontinent, planet; språkkunniga, sedesbruk, etc), ibland mindre (fackkunskaper, ort, grannskap, familj, etc). Den röda tråden är att kunna tänka kritiskt och justera sitt fokus till vad som ingår i vad som är relevant, och inte svika syftet (att gagna Liv; endast möjligt i Sanning).

FUCK ALLTING
Jag vill leva. Men det vill inte andra människor? Alla representerar och lever ut sina idéer, föreställningar, fantasier, ideologier, övertygelser, tro och annat skit som de har blivit inskolade med, inlärda, uppfostrade till, indoktrinerade, övertygade, påprackade, grundlurade. Allting och alla omkring oss kacklar och upprepar “kultur”, sig själva och varandra i förvirring, i sin soppa av idéer. Det saknas ansvar för personligt beteende. Insikt om vem, vad, var och när man är och varför och hur det uttrycker sig. Sammanhang och perspektiv är begränsade och skruvade. Folk är självrättfärdiga, tror att de vet, eller skiter i eller fattar inte. Jag ledsnar. Fuck allting, fuck allt och alla.
Hela fucking världen är i en och flera masspsykoser; konsumtion; slit o släng, materialism, resursslöseri, livsstilar, underhållning, status, respektlöshet, synd, odygd, falskhet, politik; illusioner, polarisering, orättvisor, konflikter, krig, fattigdom, makt, religion; indoktrinering, begränsning, vidskepelse, vanföreställning, feltolkning, missförstånd, etc., etc. En massa bullshit händer för att folk upprepar idiotiska beteenden för att de har lärt sig det, och inte lärt sig tänka kritiskt. Inte fråga ‘vem är jag?’ ‘Var kommer mina idéer, föreställningar och uppfattningar ifrån?’ Vad ger liv och vad dödar liv? Vad är ens en åsikt? Vad är en kulturell tillhörighet? Vad är en nation? Vad är pengar? Vad är demokrati? Vad är underhållning? Vad är en personlighet? Vad kan allting vara och varför, hur? Var kommer det ifrån? Om du inte kan tänka kritiskt och tjäna Livet och Sanningen, så kommer du att repetera skitbeteendet som förhindrar frihet och Civilisation att växa fram. GRUNDLIG RANNSAKAN.
Människan skiljer sig från djuren i det att vi kan tänka. Eller vi ska kunna tänka, vilket innebär att ställa relevanta frågor. Vi observerar med våra 5 sinnen, vi placerar informationen i begrepp
Så fuck cyniker, fuck politiker, fuck kändisar, fuck media, fuck myndigheter, fuck politik, fuck kulturer, fuck subkulturer, fuck gäng, fuck grupper, fuck vanföreställning, fuck religion, fuck atiesm, fuck polarisering, fuck ras, fuck whatever, fuck ‘-ismer’, fuck ditt ego, fuck all tro, övertygelse och ideologi. Allting som inte är till gagn för Liv (alltså gagn betyder till nytta eller till fördel) är sämst. Så fuck allting som är sämst. Ta reda på vafan som händer, inre och yttre. Lär dig själv att lära, d.v.s. tänka kritiskt, inte bara härmas, så kan vi formulera allt och låta en Sann Civilisation frodas.

Allt jag sett; allt som finns

Häng med i tanken: Jag har växt upp med andra människor. Jag har haft kompisar. Jag gick i skolan. Jag hade föräldrar/fostrare. Jag växte upp i ett samhälle, på en ort. Jag åkte ibland runt till andra orter och såg andra saker och träffade andra människor. Släkt. TV. System. Media. Idéer. Händelser. Politik. Kapitalism, kommunism, miljö. Droger, kriminalitet, jobb. Musik. Glädje, sorg, hat, aggressioner. Åsikter. Tjafs. Vanor, idioter, kärringar, sex. Hormoner. Kropp. Maskiner. Allvar. Hierarki, status. Pengar. Ytlighet. Lögner. Religion. Frågor. Vetenskap. Sanning.

Barndom, TV, kultur/samhälle, sen gick jag till konspirationsteorier, droger, till självständig media. VAD ÄR DET SOM HÄNDER? VAD ÄR DET SOM FUCKING HÄNDER?

De gamla systemen är uttjänta, vi är uttjänta i den version vi finns i idag. Vi kan inte konkurrera och plundra varandra i en tävling. Vi kan inte titta åt andra hållet och vara värdelösa inför Livet. (om vi vill LEVA i resonans med Livet, till gagn för Liv.)

Jag försökte börja skriva om att jag har inte bara massa halvreligiös terminologi och frustration över saker för att jag är “borta”. Jag har sett orättfärdighet, osanning, lögn, idioti, slentrian/vana/lathet, synd, hat, förstörelse, slöseri, bullshit etc etc etc sen barnsben, som alla andra, hemma; i samhället; i skolan; hos individer; i grupper; i tolkningar; i media; politiker; demokrati (L O L); politik; pengar; industri; kapitalism; ALLTING. Jag har följt vad som sägs i nyheter och jag har sett konspirationstolkningar, jag har lyssnat på politiker, retoriker, programledare, religiösa ledare, presidenter, representatner, läkare, veteskapsmän, föräldrar, auktoriteter, knegare, idioter etc etc både “in person” och på TV, tidningar, radio, internet. Nu har vi internet, nu har vi total förmåga att orientera oss. Nu med Oss menar jag vi alla egentligen, men just nu lite mer specifikt vi som hela tiden har vetat att vi hatar orättvisa för att den är onödvändig och framförallt hotar våran existens, Livet. Jag är inte konflikträdd och jag talar inte om någonting konstigt eller onaturligt. En ledare är någon som gör det som ska göras och är det i Vett och så vidare så är det på sin plats att följa exempel. Men nu förhärjar vi oss på jorden och oss själva och själen och förvanskar allting inför tillräckligt mycket observerande enheter kopplade till massbiblioteket/supersinnet Internet att vi kan och bör börja manifestera den Heliga Anden (om ni hajjar vad jag menar) i vår egen media, vår egen handling. Skapa, gör, tala. Tillräckligt med information, dokumenterad information finns nu till hands att hänvisa till och illustrera med, att vi kan börja bygga grund för Civilisation och ledsaga paradigmskiftet för mänsklighetens medvetande. Vi måste konkurrera med lögnen. De flesta vanligt folk gillar livet och Sanning för det är det bästa, och demonerna/lögnarna/parasiterna/dödsdansarna kan inte värja sig mot ljuset. Det är därför de gömt det från oss. De har gömt det, de har gömt verktygen. De vet och vet inte vad de håller på med. Vi måste frigöra oss från ignorans. Fuck tillhörigheter och idiotiska dogmer. VAD? Sanning och Liv. Handling.

 

 

 

 

 

 

Ras

DET ÄR INTE VAL VART FJÄRDE ÅR, DET ÄR VAL VARJE DAG. Det är de valen som tillsammans bildar symfonin som är mänsklighetens dans, vår resonans med universum; kakafoni (död) eller harmoni (liv).

Tycker du jag ser svart/vitt. Kanske är det jag som levlat. (du som är söndrad etc.) Se kedjan, bäckarna; relationen till mänskligheten (hela ritualen)

Ras. Representera vita rasen.
“vi” vita rasen, ja det är dags att visa; vår mänsklighet etc. what we’re good for. Vi har koloniserat, teknologiserat, dominerat, slavdrivit, ljugit, manipulerat, våldtagit, varit rädda, skitit i, ödelagt etc etc men också blivit fostrade, indoktrinerade, nedbrutna, grundlurade, hetsade, skrämda, utnyttjade och vi lever i våran kulturella bubbla av civiliserat samhälle och frihet, men vi har missat jävligt stora saker. Vi som är vita är också uppdelade; de som är antirasister och sjuka i huvudet som inte vill acceptera att vi är vita och på det rasistiska planet kan vi mycket väl tjäna mänskligheten och representera den vita rasen genom SANNING OCH GAGN FÖR LIV. Det är inte svårt eller läskigt eller en tävling mot någon annan. RED UT TERMERNA OCH RENSA UT PROPAGANDAN; SIMPLIFIERINGEN; RÄDSLAN. Och vi är delade även in i de som vill vara stolta över sin ras och köper hela krigsgrejen, tävlingen och är rädda på ett annat sätt och känner rättfärdighet etc etc banka bröstet och etc. Ni alla är fucking grundlurade och outvecklade. Jag representerar härmed!
Vara stolt; över vad? Var det då; var mänsklig, var god, var vis, var vettig, var Sann. Skylla inte ifrån pga indoktrinering, polarisering, SD, propaganda. För att få upprättelse för sveket livets lärdomar inneburit. Du älskar självrättfärdigheten? Men; jag representerar såhär. ETC och tycker några lägenheter i varje hyres- och bostadsrätt och hus i varje villaområde. Då skulle de som VILL kunna mötas, språket utvecklas, kulturgränser suddas, liv kunna gagnas, vyer vidgas, vidder vyas. “aa min brorsa har en blablafirma och de behöver en blabla” kanske och så får man jobb; kontakter; relationer; människor. Ras FOLK SAMHÄLLE = termer. SAMHÄLLET består av INDIVIDER. Politiker är retoriker, sofistikerade manipulatörer, de representerar en förstenad simplifierad polariserad bild av verkligheten, ofta med rädsla inbakat för det ökar chanser för kontroll (vi gillar inte rädsla; döden). Så om FOLKET av INDIVIDER delegerar ut sin vilja, sina rättigheter till dessa så är det deras egen vilja som kommer ske. Om du gillar raskrig, om du vill slåss mot dina fiender, skräckdemoner (i dubbel bemärkelse) så slåss du bara mot dig själv. Du simplifierar, du köper den polariserade, förenklade bilden och du känner dig full av rättfärdighet. Istället för att tjäna Sanningen och representera mänskligheten, din ras, allting whatever. Om DU (vem du än är) vill snacka ras och bestämmer i din definition av konversationen att jag representerar vita rasen, tycker jag att jag gör det ganska bra. Jag har kärlek i mitt hjärta, jag söker sanning, jag gillar att vara till gagn för livet (lösa problem, hjälpa till, möda för frukt, etc.) Men jag personligen skiter i rastävling (“race”). Jag vet att varje individ är en produkt av omgivning/omständigheter; genetiskt hudfärg och kulturellt idéer (förvrängning av verkligheten). SÅ jag analyserar mig själv, vill se vad, vart, vem, var, när, varför och hur jag är för att förstå mera. För allting vi är reflekterar tillbaka världen omrking oss. Charlie Manson baby.

Jag förstår varför folk blir terrorister, “RASISTER”, etc. etc. Men för mig är det som att i resan till döden, som jag helst gör med Sanningen som livlina, så kliver de av nånstans på vägen och ba “a det här räcker för mig, jag kan acceptera det här som komplett verklighet, jag kan lura mig själv härifrån, jag kan orkar inte Leva i Sanning längre, så jag lever i lögnen från den här nivån och vidare. Jag ger upp”.

Ge mig 10 minuter varje nyhetsmorgon och Jag skall upplysa ett er i vett, folk.

PEACE

 

YTA/Utseende/form/SKenet ÖVER Innehåll/Substans

Haha t.e.x. Siffran över vad den representerar och andra falluckor… GRATTIS


Vad är värde? Vad vill vi ha? Varför har det värde? Hur kommer det sig? Vem bestämmer det? Vad behövs? Hur kan ett kollektiv av individer leva harmoniskt med Livet i Verkligheten? PENGAR ÄR MANIFESTATION AV ETT VERKTYG SOM BESTÅR AV EN IDÉ I FORMEN AV NÅGONTING SOM GÅR ATT HÄNVISA TILL. Om nånting har värde så är det Livet och därför mat och därför respekt, förståelse, samklang för/med naturen. Om detta inte reflekteras i människans interaktion med sig själv och sin planet så skapas GRAVEN.

Müsli mer

Jag tror inte saker. Jag tänker på det som jag upplevt, som tidigare nämnt. Nyligen upplevde jag korta segment från videoklipp som innehöll information om muslimer. Jag är trött på all skräckpropaganda om dem. Jag kan se hur religion kan bedra och begränsa människor, men jag ser även hur värderingar, filosofi, kultur, sanning, vördnad, trohet till visdom kan träda fram även i religiösa forum. Snarare än att vara kompletta tupp-idioter och förkasta religioner, eller bunta ihop alla som talar ett “språk” (en viss estetik…etc), så kan vi väl alla – vi som vill ha en civilisation, och därmed bör fatta vad det innebär och sen praktisera i handling detta – vara öppna för att skåda genom andra perspektiv. Är du rädd för att se dig själv i ett annat ljus? Är du rädd för att du ska läsa Koranen och bli omvänd? Är du rädd för att förlora din frihet? Antagligen kan man nå andliga insikter (“sanningar om livet”) och vara till gagn för Liv om man tillbringar en del av sitt medvetande i ett sammanhang som uppmanar till självreflektion, eftertanke och vördnad inför Dygd och Rätt. Jag tror inte att man måste vara religiös, men vi kan inte hålla på utesluta det.

Varför provocera muslimer med teckningar och grejer bara för att säga att man ska få göra det? (I “det Fria Ordets” namn.) Vad TJÄNAR det till just nu, i detta skede i mänskligheten i världens historia? Jag tror att vi, folk, måste mötas och samarbeta om vi ska uppnå en civilisation. Vi kan börja med att förkasta våran själsförgätna konsumtions-, tillväxt-, yta-över-substans-, kolonisationsarvs-, parasit-, kapitalist/kollektivist-, propagandainfesterade, dekadenta, moraliskt förvridna, trotsiga, neddummade, parasitkultur……. Den dödar människan och den förgiftar jorden. Den fängslar allt och alla i en dödsdans av industriella proportioner.

Jag hoppas att vi har mycket att lära av varandra i vårat möte och våran vilja att lära oss och vara till gagn för alla(h)s Liv.

REKOMMENDATION

Trivium (triviumeducation.com).

Det är klart att vi är uttråkade, cyniska, perversa, desillusionerade, inbillska, vansinniga och besatta, beslöjade och hallucinerade när vi hackas upp i tillhörigheter (plikter, associationer, klasser, religioner, politiska läger, kön, årskullar, ras, kompetens, etc.) Skolningen i alla dessa betéendemönster ger oss, verkar det som, inte vettigt tänkande, produktiva, handlingskraftiga, rättfärdiga människor. Kanske är det konstigt att dela upp skolan i en massa standardiserade ämnen och programmera dem i korta lektionsformat, och att instifta punktlighet, åtlydnad och förmågan att repetera inrepeterade repetitioner. I kontrast till att istället lära hur man lär för livet genom handledning (sann uppfostran) från början och naturligt ut i livet, via familjen.

Replik till familjemotståndare här.

Till de som inte ser världen, folket, situationen, tillvaron, kontexten, yttringarna, anledningarna, etc: kom med konstruktiv replik gärna. Det finns en stor fattigdom i världen, i Sverige, i Folk, i underhållning, i tankeförmåga, i Dygd, i fundamental rimlighet och reson; d.v.s. vår kultur fungerar inte till gagn för Livet på jorden. Och detta faktum, som jag har erfarit det, är viktigt, intressant, aktuellt, avgörande och stimulerande samt fördelaktigt och givande att beakta, behandla, bemöta, etc. Bemöda sig att Leva, typ. Men grejen är att ni alla, vi alla, måste ta individuellt ansvar och utbilda oss, söka Sanningen, vara öppna, vara starka, vara ärliga, orädda, bestämda i våran kärlek till Livet samt trogna våran förmåga att urskilja, förstå och kommunicera (interagera med) förhållanden som råder (tänka).

Det finns mycket att säga. Min själaskådning till ditt och allas våra livs gagn.

När ska ni fatta att det inte går att konsumera på detta sätt? Slit och släng är totalt vanvett. Förbruka resurser, lev i lyx, i överflöd. Social status-indikator är dina materiella saker. Din tid på jorden; ditt arbete, dina handlingar, din filosofi skall skådas i sanningens ljus. Du gör vad du gör oavsett vad du inbillar dig själv. Och att inte göra någonting är att göra nånting annat. Skräpmänniskor, skräpkultur. Förnekelse, blindo, indoktrinering, rädsla, hjärntvätt, ni har hört det förut, av mig, av andra, av eran inre röst om ni kunnat höra över erat övertrasserade, uppjagade ego.

En del drömmmer om automatiserade fabriker och frigörandet av människan. Ska vi bara sätta iordning stora produktionsenheter och låta tillverkningen, förbrukningen, den onödiga omvandlingen av naturen till skräp fortgå i självgående dödsfabriker? Motorer för undergång i ett överflöd i ordets inverterade, perverterade, smutsiga betydelse.

Jag säger det igen: sluta konsumera underhållning och onödiga materiella saker. Sluta kasta ut saker som fungerar. Sluta åtrå saker och av hollywood och härskarklassen och rädsla och oförstånd och parasiter implanterade drömmar, “livsstilar”; förkastliga öden.

Vårat perverterade överflöd speglas i härskarklassens dekadens, speglas i krigskaosets offer, i blod, i smuts, i våld, i gift, i lidande och död. Det förvandlas till hat. Vi som skådar Sanningen, vi som vittnar åt alla ni som ser åt andra hållet, vi som bär tyngden av all förnekelse, vi som skriker i inombords av århundradens och årtusendens missgärning och orättvisa i ordets Sanna bemärkelse, vi kan tala om vad som händer. Problemet är att snart verkar det som att språket har reducerats, skiftats, siktats och rensats så att ni inte längre verkar kapabla att närvara i nuet, i evigheten av sanningen; att närvara i den kontext vi alla lever i här på jorden. Du BÄR ett ansvar för ditt konsumentbetéende. Du BÄR ett ansvar för vilka politiska system du upprätthåller genom delegerande av din individuella vilja till representanter. Du BÄR ett ansvar för vad du väljer att ingå i för system. Alla som är rädda: VAR INTE RÄDDA, VAR SANNA! Det enda som kommer hända av rädsla är ett patetiskt liv som gör livet orättvisa. Vi skulle kunna styra upp all världens problem imorgon om tillräckligt många vaknade upp och insåg sina dumma IDÉER och ILLUSIONER. Alltså, idéer, tankar är det som styr handlingar. Är dina idéer implanterade instruktioner och betéendemönster för någon annans agenda, eller långt senare i en kedja av synd som nu lever sitt eget liv? Vi uppehåller uppenbarligen paratiserande livsformer med duktigt mod; bankirer, tyranner, “ledare”, korrupta politiker, härskare och blodsugare av alla typer. Egentligen ska man inte halshugga dem, man ska halshugga sig själv eller göra rätt. Det första steget är att vakna ur sin förblindelse och möta rädslan. Alltså, de där årtusendena av missgärning som sammantaget väger hela jordens vikt på våra samveten. Vi måste öppna upp för det och förkasta allting onödigt, allting förgängligt. Vi i väst med våran masspsykos, vårat opium: alkohol, underhållning och egocentrism i en förvanskning av kollektivism som heter sörja, som heter fucking äckel; osanning! DET är sann synd.

Vi har bl.a. ett stort jävla hinder; pengar. Det är först och främst en idé, i bästa fall ett verktyg till gagn för liv, och i värsta fall, som nu, ett ok, ett kedja, en piska, en bur, en dödsdans till graven. Om vi föds och bara accepterar sådana här företéelser och inte står upp för liv, som är att stå upp för Sanning, för vett, för Rätt och för Lagen, frihet, förstånd, inte är beredda att “dö” för detta, ja då får vi den värld vi efterfrågar, vi förtjänar. En falsk, dödsbringande ritual av lögner, misär och dekadens. Av ignorans, av synd, av bullshit och värdelöst skräp.

Här vill jag inflika till nihilisten, hedonisten, cynikern, förnekaren, den med antingen ett intellektuellt manifest för ansvarsfriskrivning p.g.a. svaghet inför Sanningens tyngd eller bara en inimiterad stance/hållning/ställning av skiter i; överlevnad; bortförklarande. NI ÄR EMPATILÖSA. Ni förkastar det som gör er människor. Jag tar det ordet i besittning och återbördar betydelsen. En människa för mig är människan i sin fulla potential; sann, vacker, stark i anda och ande, i tanke och kraft, i kärlek och förstånd! Jag håller med om att allting är fucking FUCKT, men står hellre i sanningens ljus och rannsakar mig själv och vittnar, för jag VET vad jag VET och jag SER vafan som händer. Det är våran plikt till livet att hedra livet. Alla de andra som skiter i, antingen kan vi inspirera dem eller så kan vi be dom sluta och hålla sig borta, men fortsätter det systematiska utrotandet av livsgivande luft, vatten och djur- och växtliv så måste vi förhindra dem. Till varje pris. Det är ju livet på jorden jag snackar om.

Kom inte och säg att jag är en domedagssiare med ironisk, cynisk betoning. FUCK YOU. Allt från din jacka, till din nya mobil, till hur dina relationer, din “stil”, din “smak”, dina “åsikter”, din “utbildning”, din underhållning, din jävla livsåskådning är förorenad med osanning, synd och död. Jag ser detta, jag ser detta i mig själv också. Jag kastar stenar på mig själv först; var gärna där och HJÄLP MIG genom att peka ut motsägelser och osanningar och ignorans och whatever. Jag är inte ute efter att sitta högre än dig, vara bättre än dig. Det handlar bara om sanningen och folks hjärnor och den allmänna världen omkring mig, där det inte verkar finnas plats för samtal och retorik som påtalar dessa underliggande dödsvillfarelser vi badar i. Nu kommer undergången i fucking 4G. Vi är genomsyrade, och ändå kan ni inte se? Ni är medvetna i omvänt förhållande till Sanning. Eller ni handlar i omvänt förhållande till vad som är Rätt.

Det enda som räknas är Sanningen; Naturen (“resurser”), förstånd. En civilisation är ett tillstånd av välstånd. Det är när Människan inte lever i SÅ KALLAD synd. Det handlar om logik, det handlar om så är det. Det spelar ingen roll vad du har för symboler eller böcker eller ramsor eller psalmer eller snubbe som säger eller massbön eller bla bla. Vi är alla representanter, för liv eller död. Håll käften och lyssna. Sluta kolla och se. Sluta gör och tänk. Sluta känn och fråga. Sluta bedöva och känn. Spirituell analfabetism. Sluta dricka dina barns blod och knulla din mamma. Fattaru liknelsen? Sluta gör fel och gör rätt. Lista ut det. Jag är inte din befälhavare. Jag är en sanningssägare. Jag kan vittna om all lögn och all kärlek i min mänskliga form och förmåga.

De passiva, deras tid kommer. Alltså har du suttit i ett säte av välstånd, överflöd, inflytande och frihet från jordbrukets möda? Då har vi ett par saker i spel: din osanna position i relation till var din mat (liv) kommer ifrån, via systemet, maskinen. Och också din passivitet när du haft chansen att skåda de större sammanhangen. Den chansen har nekats och ersatts av chansen att sluka underhållning, att kittla stimulans i hjärnan och könet. I egot och ängslan. Att känna sig trygg, att invaggas i fluffet av total bedövning från människans sanna smärta. Det är inte mer än rätt att ni kastas till de s.k. vargarnas, till de förtryckta hundarnas och vilddjurens käftar. De som tvingats till ett liv av överlevnad i våran skugga; smutsen, synden, förnekelsen. Gatans realism. Alla barn är våra barn. Allting vi gör kommer tillbaka; gör vi mot oss själva.

Jag vill inte ha ett raskrig. Jag vill inte ha ett klasskrig. Vi behöver inga fler inbördeskrig här i människans boning. Fuck alla uppviglare. Fuck min sämsthet och fuck din sämsthet. Fuck all förstörelse, all förnekelse, förströelse, förförelse och manipulation. Rannsaka bort skorpan av bajs som täcker över dina sinnen, tankar; idéer, uppfattnigardin själ och din kraft. Se över din verklighet, och Sanningen i dina valmöjligheter och handla Rätt; till gagn för liv; ta ditt ansvar, tack.

 

Politik, religion, ideologi,-ismer -iarkat -arkier -kratier och dumma idéer

Alltså. Jag lyssnar till politiker, tänkare, filosofer, kommentatorer, statsvetare, retoriker, idealister, aktivister, folk, opinionsbildare, etc. etc. så mycket jag bär med och jag fattar att det finns vissa verkligheter. Situationer, konflikter, spel, krig, viljor, orättvisor, galningar, misstag, psykologi, tro, mentaliteter, händelser. Det finns så mycket intellektuell retorik, politisk retorik, så många synvinklar, så mycket fakta, drömmar, “sanningar”, sammanhang etc. etc. För att inte tala om propaganda, missinformation, disinformation, vidskepelser, tro, cynism, etc. etc.

Jag börjar seriöst tröttna på arrogansen/fallasierna/antaganden/etablerade mönster. FUCK hela systemet om det inte funkar. Frihet kommer när individen lär sig vart den kommer ifrån: lev i harmoni med naturens lagar. FUCK den jävla etablerade cynismen och “realismen”. Den dödar blommandet av hoppet; potentialen och den instinktiva viljan till liv; frihet; sanning; kärlek. FUCK rabiata idealister som lever i sin genre av bubbla. FUCK konsumera för att konsumera, alltså den passiva nihilisten, hedonisten, förrädaren. Även om det är sant att vi har krigat “genom hela historien” är det inte en sanning att det ligger i våran NATUR att kriga. Du måste alltid se exakt vad som hände och vilka individer som var inblandade och vad de hade för bakgrund, sammanhang, anledning, motivation, tvång, mentalitet, vanföreställningar, alternativ, agendor, etc. etc. Sanningen är att varje jävla ögonblick kan potentiellt vara det då varje individ (och ergo samhälle, whatever grupp) kan förstå att det som spelar roll är att vara till gagn för liv eller inte. Ju snabbare vi alla kan inse det och sluta använda vidskepelser och slagord som “mänsklig natur” och av lathet hänvisa till tidigare individer och gruppers idiotiska beslut, handlingar och ergo FRÄMST dumma IDÉER som basis för någon sorts konstant om människans inneboende ondska och BEGRÄNSA vårat nuvarande och framtida intellektuella handlingsområde och således också fysiska aktioner och konstellationer och lösningar och vårat hopp etc. etc., DESTO SNARARE kan vi börja ta itu med de riktiga problemen: logistik och arbete. Typ sanering, återförankring till moder jord (fuck din “flummar”-fördom, du fattar vad jag menar), utveckling av rationell symbios och utrensning av dödsåkallande betéende på mass-skala (förtryck, ockupation, skitkultur, miljöförstöring (STRUL), lättja, girighet, cynism, ytlighet, inautentiskt liv, egoism, parasiterande, dumhet etc. etc.)

MAN MÅSTE VARA VAKEN OCH ÖPPEN. Detta är sanningen. En sann civilisation existerar inte, därför att en massa dumma idéer huserar i medvetanden från bybor till presidenter, poliser till oppositioner, från individ till massa. Det går att rensa ut skiten, nå fram till den punkt av stillhet då man hör sanningen tala till en. Man kan prata med varandra. Vi vill väl typ samma saker: leva och ha det bra? Alltså, ni som inte vill det, håll er undan oss andra. Det finns en plats för konceptet “hugg huvudet av dem” och det är när dödspåtvingarna skrider till verket. Då ska de få det de längtar efter. Men vi alla här på jorden som vill leva; alla alla alla, jag personligen är över nationell och kulturell identitet, utan misstaget att förneka min historia! Alltså, jag vill veta vem, vad, när och var jag är. Och varför och hur. Då kan man vara öppen, ärlig och tjäna livet. Inga tvång förutom de som naturen befaller. Och försök inte dominera naturen; observera=urskilj=se förhållanden=ratio=rationalitet=sanningens tjänare=till gagn för liv=i harmoni med naturen. Döden kommer ändå till oss alla. WHAT THE FUCK ÄR DET SOM HÄNDER?!?!?!?!?!

En sann civilisation har ett folk (individer) förankrade i det som ger liv; jorden, sanning, dygd, arbete. Där behövs inte folk med makt över andra. Kan vi inte bara fullfölja människans potential för en gångs skull? Det skulle vara så fantastiskt. Börja anpassa dig till Sanningen och radera ut dina felaktiga dödsritualer.

Official contributor

WordPress raderade allt jag skrev.

“Kriminell”, varför ska också du råna oss (själva), som psykopaterna där uppe fucking politik, business, bankirer, slavmästare> fuck världen. Dom som ens gör att ni gör det ni gör genom att göra det kefft för FOLK. Det går inte om alla ska käka på varandra, det kommer bli kannibalt självmord, bara för våra dumma idéer. Det går att göra nånting som bygger upp världen, som ger liv, som visar rätt väg, som inspirerar andra för att det är sann inspiration, sann värdighet. Att bidra i grunden positivt till livet i sitt liv. Asså vill du dö, gör det. Låt oss fucking leva! VI VILL ATT DU SKA LEVA OM DU VILL LEVA. Vi behöver fler som vill ha sitt liv i sina händer OCH fattar att det inte ska vara baserat på plundra eller tigga. Man behöver inte umgås med idioter, man är en parasit-kannibal-vampyr-plåga-cancer-dödsbringare om man käkar andras kaka genom bax. Jag fattar att man rånar sönder bankirerna och deras institutioner och grejer. Men seriöst, ni springer deras ärenden asså och ni skulle kunna vara fria och finna spänning, starta en egen kultur, lära er saker, skita i alla andra utan att bajsa gift på allas mat och liv. Fan min raderade formulering va bättre och kortare, men ni hör? Vi måste bli människor (inte jävla kollektivistiska/kannibalistiska/grupptryck/syndfulla ey

Manifesterad Manifestera Festmani hahaha poesi, nej påseri, kåseri, flåser fy faaeen hur blåst e ni? uss’

Grejen är att om jag ska hela tiden hålla mig öppen för att det rent materialistiska/empiricistiska/konsensusverklighet/andlig verklighet/kreativt tänkande/spekulation/idéer/sympati/minne+nutidsmåls-symbios (ofrånkomligt, eller hur?) manifesterad i vilja/agendor/framtidsmål/världen är kaos/avliva betéenden som inte är till gagn för liv (“många bäckar små” – snarare “forsande floder av disharmonisk rusning”)/verka trevlig/låtsas som om min verklighet inte är sann/”va öppen för andras världsåskådning”/tänka kritiskt/förlita mig på att allting ens finns/och inte. Helt jävla själv man blir asså seriöst, eller?

CHiLLA INTE SÖNDER DIN HJÄRNAS ARSEL/FITTSNIFFANDE JÄVLA PUNGRUNK-PORRKNARKANDE/KEFF-FUCK-ALLT-FAST-KAN-INTE-ENS-FÖRKLARA-“VAD?”-“VEM?”-“NÄR?”-“VAR?”-“VARFÖR?”-“HUR?” snubbe/motsvarighet-brud-egotripp/domesticerad/dominerad.

VÄRDIG VAR DIN MAMMA, HON GAV DIG LIV.

 


hjärta och själ, humanoider.

Omöjligt är orealistiskt är verklighetsfrånvänt är

Så mitt uppdrag ska vara att formulera allting som händer i världen som förgör liv i termer som alla kan ta till sig. Och då måste jag också förklara varför och då måste jag förklara vad som är till gagn för liv. Sedan ska jag se till att folk tar del av sanningarna och blir inspirerade nog att bry sig om den här fucking världen, för deras egen skull, för min, för allas och för kommande generationer. Jag har bara typ allt näringsliv i världen, all politik, alla cyniska jävlar, alla ignoranta, alla upptagna, alla jävla system och kulturföreteelser, i princip, står i vägen här. Så mina ord står på en okänd, aldrig redo, blogg och detta ska på något sätt göra gott i världen? Nej. Vad ska jag göra? Stå med megafon på plattan? Åka ut i förorten och förklara dygd och kärlek till förortsungar? Gå med i politiska organisationer och kräva att de lyder mig? Ett enormt jippo av något slag som belyser, berör, visar sanning och inspirerar? Musikevent? Guerillabudskap? Ring P1? Vad i helvete? Varför tror jag att jag måste göra detta? Jo för jag SER hur sämst allting e och FUCK DET! Men….en sak i taget antar jag.

Jag VET att pengars värde är en IDÉ. Därför finns ingen kris I VERKLIGHETEN. Men människors tro på denna IDÉ gör att de manifesterar krisen. FATTA. Så hur får man ekonomisk och politisk dialog att närma sig denna insikt? För den kan onekligen leda till lösning på problemet.

Alltså, det verkar som vanligt folk är väldigt obrydda, ignoranta när det gäller fundamentala koncept som med pengar ovan, ignoranta när det gäller sin egen ignorans och indoktrinering. De rusar runt och konsumerar. De söker spänning och sin egen stimulans. Jag måste ju fan sluta klaga och vara mer konstruktiv; fånga upp potentialen i dessa beteenden och på något sätt få dödsmaskinens giftiga energikälla (våra idiotiska beteenden, baserade på våra idiotiska idéer) att transformeras till en livsgivande energikälla (vettigt beteende, baserat på sanna ideer).

Helvete

Alltså, jävla cyniker! Bara låter allt rulla på, bara deltar i spelet med axelryckning och ansvarsfriskrivning. Som om det inte går att göra nåt och det är lika bra att få en del av kaka (BAJS) innan man dör, annars får nästa det. Tävling, ansvarslöshet, cynism, jävla ynkryggar. STÅ UPP FÖR SANNINGEN för den är KÄRLEK och den leder till FRIHET. Hejsan. Vi trodde att det var någon sorts religiös grej, men jag kan nu förklara att det är REN JÄVLA VERKLIGHETSBASERAD LOGIK. Det är till gagn för liv att vara sann; tala sanning så relationer kan ha ett faktiskt reellt värde; ordet blir lag och heder upprätthålls. Ingen förnekande, inget hymlande, ingen feghet. Var närvarande, vet om dina egna brister och bekämpa dem med den “gudomliga” anden. Fan, jag måste hitta andra ord så man inte skrämmer bort vidskepliga ateister hahaha. Det handlar ju fan bara om sunt förnuft, d.v.s. det som fungerar till gagn för liv i verkligheten. I motsats till vanvett (girighet, inbillskhet, ignorans, arrogans, hybris, vrede, avund, missunnsamhet, vällust, lättja, feghet, cynism; ondska av alla slag). I grunden måste vi förstå oss själva och ha kartlagt en stor del av våra inre landskap; vad vi består av; all propaganda och indoktrinering och antaganden och tro och vidskepelse och “sanningar” och personliga problem och stolthet etc etc. När vi fattar vad vi är (vem, när, var, vad) så kan vi förstå varför och förklara det. Då kan vi börja prata om saker, då kan vi börja förstå vårat förhållande med den yttre världen.

Fan en lång historia kort: FUCK ALLA TROSYSTEM OCH JÄVLA POLITISKA IDEER OCH BULLSHIT. JUST NU, ska vi inte tävla. Vi ska ställa tillrätta en massa saker. Ingen miljöförstöring ALLS. Sluta konsumera onödiga materiella saker och meningslös underhållning. Sluta hallicunera politiska ideer och tro och nationalitet och pengars värde och att du ska bli kändis etc egobullshit. Allt är skenmanövrar och vi kastar bort värdefull tid. Vi ska sluta med allt, vakna upp och ta en objektiv jävla titt på vad vi håller på med. Sen ska vi styra upp med maten, med förnödenheterna, med konflikterna (bort med dem nu) med alla jävla kärnvapen och helst alla vapen (det är en senare fråga med personvapen etc). Alla onödiga kemikalier, bort med petroleumberoendet, styr upp Fukushima och stäng ner alla kärnkraftverk nu och skicka ut allt kärnmaterial i rymden eller nånting. BORT MED DET. Lös upp era jävla underrättelsetjänster och arméer och politiska organisationer och sluta hallicunera att vi ska hålla på med sämst.

Vilket jävla jobb va? Alla ska vakna upp. Tänk på nyfödda barn och vad du representerar i denna världen i kontrast till kärleken/sanningen/friheten som finns i mina ord. Där har du måttstocken. Kan uppbåda (få fram) din vilja? Kan du börja rikta varenda tanke och varje handling hitåt? Det kan du, och om inte så måste du ta reda på varför inte och lösa den situatiuonen, för rent fysiskt så kan du.

Mitt problem som betyngd, brydd, kärleksfull, känslig, övertänkande idealist är att jag inte GÖR NÅNTING! Vafan är det för fel på mig? Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har några idéer, men jag har inte börja leva ut dem. Jag håller fortfarande på att samla hästarna. Jag  vill inte typ skita i att göra nånting om jag inte kan göra ALLTING. Men jag måste börja nånstans och jag har det; med mig själv, men jag måste nu börja sätta till världen, i praktiska handlingar; manifestera; det som jag tänker. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA min erfarenhet är patetisk jämfört med mina ideal.

“Jag” ba “bloggar” emedan “världen” “går under”.

(+ kom över att du inte kan ta till dig information paketerad i termer som kulturellt ska konnoteras med en viss religion, för det kan finnas änvändbar information i dem och de kan ha praktiskt värde i syftet att kommunicera vissa metafysiska, filosofiska, tankemässiga (allt är ideer) observationer/analyser/reflektioner)

Man kan använda olika slags terminologi för att beskriva vad som händer omkring en.

Ett spirituellt krig pågår mellan himlen och rebellerna här på jorden. De ockultister, sekter, lögnarna, psykopaterna, parasiterna, de besvärjare som suger åt sig mer och mer makt. Det är deras elixir, deras afrodisiak, deras begär, enda källa till liv är på bekostnad av de levande (döda); folket: de ignoranta, de milda, de ovetande, de spirituellt illiterata, de pacificerade, de indoktrinerade, de hjärntvättade, de grundlurade, de betingade, de godtrogna (?), de själviska, de egocentrerade (individualistisk, materialistisk, egocentrisk, personafixering = trender, suggestivitet, reklam, marknadsföring, P.R., propaganda, skolor, media, åsikter, kultur, tradition, trosystem, vidskepelser.

Alltså jag menar här att himlen är vår potential som individer och kollektiv att leva i fred, alltså att inte kriga mot naturen och varandra för att bibehålla liv, för det är en självmotsägelse. Vi måste sluta fred med naturen och det okända, och därmed tillåta den gudomliga närvaron, ärligheten; DYGD. Att mänskliga relationer och i längden en eventuell civilisation bygger på tillit; sanning; observation av verkligheten, beskriven i gemensamt definerade termer……….. att vi vill rensa bland mossan, möglet och ogräset eller whatever metaforiskt i bland våra tankar (alltså vad vi tilldelar våra perceptioner/data för termer/grammatik/symboler/värde). Rensa den mossan så vi kan kommunicera klart till gagn för liv i alla steg; ärlighet, välvilja (som baseras på förstånd; att vill vi vara till gagn för liv (eget och andras, hänger ihop) så måste vi kommunicera klart så vi kan ta medvetna beslut), om vi inte gör det, om vi ljuger, luras, tävlar, fuskar, baserar vår välgång på bekostnad av någon annan, om vår frihet består av någon annans frihetsberövan så är det till gagn för vårat liv tillfälligt, eller hela vårat fysiska liv, men det är ett beteende som isåfall lätt kan börja imiteras för att det funkar (satans väg funkar, men den leder alla gånger till “helvetet”). Alltså himlen är inte påtvingad kollektivism, det är bara insikten om hur strålande, lysande, vibrerande, livfull och ÄROFULL vår mänskliga civilisation skulle kunna vara om vi faktiskt behandlade varandra med vördnad, närvaro, respekt, etc. Alltså ära är just att man kan lita på dig. Att ära är att hedra; vörda. Om du hedrar ditt ord, då upprätthåller du lagen och då kan man lita på dig och du har ett faktiskt värde i civilisationen. Om du ljuger så brister länken som är du och vår civilisation bygger inte längre på helhetsresonans/-förankring till liv och den faktiska sanningen och rämnar därmed/blir snedställd. Ju fler som anammar det självuppfyllande målet på bekostnad av andra sprider och vidhåller det beteendemönster som rämnar bygget. Dygderna är strålande och den enda vägen att kunna ha världsligt, jordiskt samhälle. (om alla lever dygdfullt (inte syndfullt), alltså FUCK CYNISM FÖR DET TJÄNAR I LÄNGDEN OCH, DÄRMED SLUTLIGEN, DÖDEN; dit vi alla ska ändå så varför skynda oss yao? Plus, inte bara varför skynda oss, utan DU HAR INGEN RÄTT ATT I DIN CYNISM, LATHET, IGNORANS, ONDSKA, SJÄLVISKHET, EGOTRIPP, KULTURELLA PSYKOS ELLER NÅN ANNAN ANLEDNING TJÄNA DÖDEN PÅ MIN BEKOSTNAD. Jag vill inte följa dig i döden, jag tänker inte tillåta att du tvingar mig, min familj, mina bröder och systrar etc in i döden. KÄRNVAPEN. KÄRNKRAFT. GIRIGHET. IGNORANS. CYNISM. MAKT. LÖGNER. PERVERSIONER. PASSIVITET. MASSKONTROLL. TRADITIONELL OCH AKADEMISK INBILLSKHET. APATI. DÖDSDYRKAN. ANSVARSFRISKRIVNING. SABOTAGE. SABBA SABBA SABBA. Ok.

Att metaforiskt (?) prata om ett spirituellt krig mellan himlen och jorden är ett sätt att kunna konceptualisera problematiken i mänskliga relationer, förehavanden, etc.

ALLTSÅ ett sätt. Gud har ingenting med religion att göra förutom att religionen finns inom  Guds skapelse (universum) och prästerskapet/kontrollklassen tjänar på de troende/subordinerade, som i sin tur lurats att tro att enda vägen till Gud/sanning/dygd är via religionerna (kontrollinstitutioner, som man förvisso KAN finna upplysning via, om man är besluten, sann och dygdfull.)

Det ovan kan relateras till hur enkelt det är att se modern konsumtionism, materialism, egoloopism som en religion och köpcenter/facebook/tv som mässhus/vard/altare. Alltså, metaforisk beskrivning av våra förehavanden kan ske i olika lexikaliterer/termer/grammatik. Just så, eftersom substansen av dessa förehavanden är densamma, men formen/kläderna/ytan är olika.

Jag brukar formulera att det inte spelar någon roll om det finns en världskonspiration eller bara slump, och allt däremellan. För resultatet är ändå det som jag fokuserar på; vår gemensamma frukt. Sen är det klart att i det ena, andra eller alla andra av fallen så betyder det olika saker och kommer ha olika påverkan och konsekvenser/inspiration/betydelse/handlingsupphov för olika människor, grupper osv. Men vi har i det stora hela en mänsklighet som har psykopatisk styrande klass som skiter i allt, en avtrubbad, upptagen, skolad (indoktrinerad), betingad, konsumerande/lidande folkmassa, och så har vi subgrupperingar och jag som inte riktigt orkar bena ut hela grejen i detalj för att bla bla bla, men passiva observatörer finns också, som jag. Jag gör inte ett skit, när mitt egentliga uppdrag här är att observera/lyssna, analysera/reflektera/höra/se och uttrycka/formulera/uppmana/inpsiprera/informera/vittna/lära/vägleda i sanningens tjänst (livet). Men jag spelar musik och sitter vid datorn och softar hårt. FY fan. Nej FY FAN I MIG. FY MITT FANJAGa. FY FAN:ET I MIG. Fuck egoblogg. HAJJAR NI VAD JAG SÄGER.

JAG MÅSTE VAKNA UPP. Då kanske jag med värdighet kan uppmana er till att vakna upp. Men jag tycker inte att DU ska vänta med att kliva upp ur den metaforiska sängen och ditt slumrande tills jag har lyckats ta kontroll över alla mina hästar/min vilja, och handla i enlighet med de principer jag finner vettiga. DU kan och jag bönfaller dig och åkallar dig att väckas till upplysning så du kan lysa med strålande härlighet i varje tanke, ord och handling.

Vissa tycker att det låter som en hög ribba att nå upp till, men jag tycker att man ska vända på det om det blir mer praktiskt användbart; vi har blivit lurade att vi inte kan göra det. Men man måste vara ärlig, och därmed också ibland HÅRD, mot sig själv och andra när det är uppenbart att sanningen försöker undvikas p.g.a. högmod (storhetsvansinne, fåfänga), lättja (lathet, likgiltighet), avund (själslig ansvarslöshet/offerkofta/självrättfärdighande), girighet (man är en cancer), vällust (sexuell-t begär/handling som sårar anständigheten hos den drabbade), frosseri (jävligt kontraproduktivt och psykotiskt, slöseri och en form galenskap), vrede (kapitulation av det gudomliga, egowin, herrelös).

Du kan lätt vara bäst, men då måste du fucka allt som är sämst och då måste du identifiera det genom att observera din inre och yttre värld och konceptualisera och formulera detta, sätta din kunskap och förståelse i handling; till visdom; att förkroppsliga den andan i liv, handling, som är och ger erfarenhet och mer och mer bygger du upp din förståelse, expanderar till medvetande, belyser du det okända. Då kan man börja se, då kan man börja höra, då kan man börja kommunicera, då kan man känna till de verktyg som finns oss tillhanda för att tjäna våra individuella och gemensamma liv på den här planeten.

Till exempel att inse att man är ett offer för en viss religion/kultrurarv/tradition/politiskt klimat/föräldrars personliga brister/problematik/egenheter/personligheter, sin skolgång, media (allt från nyheter, politik, underhållning, reklam, etc) osv osv osv osv osv. Lär dig vem du är genom att se på vad som har hänt dig, genom att ta reda på omständigheterna och analysera dem. Vad finns det för information inbäddad i ditt liv och din personlighet och din historia. Dina tankesystem, dina brister, dina färdigheter, dina känslor, din tro, dina antaganden, dina förehavanden, dina plikter, din ångest, din glädje, etc etc. TA REDA PÅ OCH DU SKALL VETA. Då kan vi fatta att vi bara flyter på i en själlös, dekadent soppa som tror att den vet vad den håller på med, och hallucinerar mening/mänsklig natur i form av cynism och outmanade normer, vars ränna är konstruerad av psykopater som lever på att vi är slavar. Deras mål är döden för de har inte förmågan att leva självständigt; de är de som i trots krigar mot himlen för de kan inte acceptera det okända. Eller nåt. De upplever maktlöshet, tomhet istället för kärlek och empati. De vill inte ge, de vill inte bidra och producera, de vill inte nånting förutom att vara herrar. Om det är sant att det är Kananiterna’s ättlingar/tradionsföljare som utgör denna globala vampyrelit så är det inte så konstigt. Deras sektiska motto, eftersom de en gång i tiden var slavar, var; älska  varandra (ok som slavar, men sedan perverteras det till en kriminell sekt där man villkorslöst är lojal till psykopatiskt dödsdansande likar), älska röveri (till gagn för slavoffer, som i frihet sedan blir totalt kriminellt, vampyriskt, plundra, parasit, etc), älska liderlighet (=oanständighet, omåttlighet, slöseri, lättsinne, osedlighet. D.V.S. irrationellt beteende, värdelöshet, allt som skändar mästarna och uttrycker frihet i slaveriet, förakt mot fängelset, etc., det blir jävligt knasigt som grundvärdering sen när man är fri; ska ta ansvar), och hata era herrar/mästare (såklart man ska hata sin slavägare på ett sätt, men nu när de är sina egna herrar så hatar de sig själva, eller hatar det de ser i oss som de vill vara, de ser alla andra, folket, jorden, vi alla som lever här som hatobjekt. Och många av psykopaterna är politiker/ledare/folkvalda och ska representera och tjäna folket. Men om de ska hata oss så…ja.). Det spelar som sagt ingen roll om det är en medveten klubb onda reptilianzionister eller om det bara är ett kulturarv som fungerat tack vare och på bekostnad av människans inneboende oskyldighet/gudomlighet – titta på nyfödda och fatta. Det är ett beteendemönster som motverkar ett holistiskt, harmoniskt samhälle, och inte bara det, det är en civilationsmaskin som bygger på att falskeligen tjäna och därmed utnyttja liv, döda liv för annat liv. Det kommer inte funka och vi borde ta ansvar nu. Men typ ASMÅNGA SKITER VERKLIGEN I, MER ÄN VAD DE ENS HAR GRAMMATIK FÖR ATT FATTA. Jag börjar hajja hur mycket jag har skitit i, men jag försöker förädla mig och komma till skott.

Alltså jag likställer inte holistiskt, rationellt, gudomligt, fredligt, harmoniskt leverne; en sann civilation med att ingen nånsin kommer bli sjuk, eller dö, eller lida, eller ha det svårt, eller bråka, eller bli utmanad, osv osv, men jag vill att vi lägger ner all psykotisk och vanvettig bullshit så vi kan leva utan att bajsa oss själva i ansiktet hela tiden. FATTAR NI METAFOREN? ALLTSÅ.

GET GOING

Flukthuvud

Jag känner en genuin vilja att forma en faktiskt konstruktiv och livsbevarande/-jakande global rörelse där allting handlar om att förstå och sedan omsätta i praktiken det som är vettigast att göra. Jag gillar inte att tro på saker, utan jag vill veta, jag vill testa, jag vill leva! Jag vill vara fri. Jag vill förtjäna att leva. Jag tror INTE att man kan överleva genom att fästa sig vid overkliga saker och tvinga på alla andra att fästas vid sina egna overkliga fasoner. Så, om sunt förnuft går att bevisa som en evig konstruktiv konstant, eftersom den kommer undan till och med slumpen. Se över dokument och kontrakt och manus och förakt och tragik och din egen estetik och din egen etik. Inget med att skriva ned regler eller någon annan fastlåsning av framtiden kan te sig vettig när framtiden inte kan förutspås. Den kan däremot hanteras med tankemaskinen (konstruktionen); OBSERVERA – FÖRSTÅ – FORMULERA – REPEAT. Så det hjälper inte kontraktet att försöka förutspå framtiden, det bara låser hur man förhåller sin kreativa del av verkligheten till papprets formuleringar. Detta förhindrar vår tankemaskin att operera i harmoni med verklighetens svängningar och nya vinkelförhållanden, perspektiv, etc. etc. för att de val som bryter mot kontraktet förhindrar maskinens vissa yttringar att ta del av det som kan liknas vid “det offentliga rummet” och därmed beskärs sanningen in i proportioner om vilka kontraktets parter har vetskap. Denna esoteriska kunskap kan de lura eller styra omvärlden igenom. Hur som helst så att vara konstant närvarande och införstådd i sina egen utformning (konstitution) så kan man kommunicera klart till den yttre världen. Men då måste hjärnan fluktuera i fucking 32 miljarder gånger i sekunden för att medvetandets lopp i tankemaskinen skall upplevas sömlös = ingen tid för rädsla som är vad kontraktets ramverk är gjort av (begränsning av sambanden i helheten av allting). Rädsla är bara information som inte gjorts i ordning för handling.

FUCK ALLT

Det finns mycket kaos och psykopater, hycklare, vettlösa parasiter och problemskapare (etc. etc.) i Sverige och hela världen. Det finns även idioter, inkompetenta, dumma, lata, indoktrinerade, själsligt bankrutta, ryggradslösa, aningslösa. Det finns alla vi som gillar att LEVA. Så det är bra om det finns nån basic nivå av förstånd bland oss som kan och vill göra nånting åt skräpet. Det börjar med att tänka. Att fucking tänka. Att fuck allting som e sämst.

Fuck allt du TROR på och ta reda på vem du är, vad du är, var du är och när du är.
Jag erbjuder lösningen hela fucking planeten behöver: FUCK ALLT SOM E SÄMST (speciellt allt som du gör och inte gör som e sämst).

Varsågod, fuck allting (som e sämst):

Var inte sämst:

1. Ta in information (via sinnena) “Vem, vad, var, när?”
2. Förstå den informationen (ordna den logiskt i huvudet) “Varför?”
3. Formulera en tanke (kommunicera) “Hur?”

Om man gör det här kan man tänka. Gå vidare. Se möjligheter. Och problem.
Problem löses först efter man fattat att det finns ett problem. Det finns många problem. Ni som skiter i allt, som säger fuck allt, ni borde verkligen göra er själva, varandra, mig, alla andra och oss alla en tjänst och inte stanna vid “fuck allting”. Avsluta den meningen med “som e sämst” så kan ni vara värda någonting. Det finns mycket som är sämst och jag vill försöka lägga fram vad, var, när, vem, varför och hur det kan vara så att min hemplanet inte behöver kaosas sönder av allt och alla som e sämst för jag vill leva och vara fri och jag vill se liv och se frihet omkring mig. Fuck min sämsthet, fuck din sämsthet. Fuck allting som e sämst AIIIITT!

Frihet

När någons frihet är baserad på någon annans slaveri/träldom/påtvingade underkastelse är det inte sann frihet. Det är tagen frihet. Man har tagit sig frihet som någon annan bekostat; tyranni, förtryck.

När vi ser möjligheter och vill vara konstruktiva och utvecklas framåt till fördel för liv upprätthåller vi frihet som princip, som lag.

POÄNGEN ÄR ATT OM VI JOBBAR TILLSAMMANS SÅ KAN VI ÅSTADKOMMA MERA (OM VI INTE ÄR ABSOLUT INKOMPETENTA) OCH VILL VI INTE JOBBA TILLSAMMANS KAN VI ÅSTADKOMMA MER KONSTRUKTIVA RESULTAT OM VI LÄMNAR VARANDRA I FRED ÄN OM VI SABOTERAR FÖR VARANDRA.

Jag menar om du tvingar mig, ljuger för mig, stjäl från mig, saboterar för mig, låser in mig, skadar mig så har jag rätt att försvara mig enligt denna lag.

Icke-aggressionsprincip. “Rätt” till självförsvar. Jag kommer göra det bara. Men alltså, nu när vi typ mer eller mindre tävlar mot varandra på marknaden istället för att samarbeta så missar vi en massa möjligheter till välstånd, rikedom för alla. Om vi systematiskt underminerar för varandra så underminerar vi för oss själva. HALLÅ? Vi sitter i samma båt. Det behöver inte betyda kommunism, det betyder bara: va inte dum i huvudet och var inte med i ett system som inte bygger på sanning, riktighet, rätt, kompetens, vett, dygd, kärlek, i enlighet med naturen (liv). Alltså det kanske låter torrt, och då rekommenderar jag dig att analysera dig själv och varför du tycker det är torrt och ta reda på vad du håller på med egentligen.

Anledningen till att inte basera sin frihet på någon annans underkastelse är att det stagnerar och begränsar världens gemensamma möjligheter och DET RÄCKER MED DET NU. Kan vi ha det soft eller? Fuck tillväxtbubblan, den kommer spricka eller ruttna.

Anledningen till att vara konstruktiv i livet är samma anledning till att äta. Det ger en underbar känsla av fler möjligheter än att dö. Visst, vi kan argumentera här om att döden ger plats för nytt liv och alla versioner av det, men min vision och dröm och mål är baserad/t på vad jag ser är människans och mänsklighetens potential. Just nu läcker skeppet som ett såll och ingen med kompetens sitter vid rodret. Folk är distraherade och uppdelade. Söndrade och härskna i hjärnan.
När lagen begränsar friheter tjänar den inte längre folket. Lagen är ett ord och om du ger ditt ord så är det en levande lag. Bryter du mot lagen så vet jag vad ditt ord är värt. Har du ingen kunskap och formulerad förståelse för anledningarna bakom dygd, heder, moral, etik och estetik så förstår du inte lagen. Jag snackar inte om Sveriges Rikes Lag. Det är en bok. Jag menar inte heller Svensk författningssamling (SFS).

POLISER
Ibland kriminella

KRIMINELLA
Ibland hederliga

HEDERLIGA
Ibland poliser

Hmmm….konstigt va?

Anarki

 

Om termen anarki ska användas i ett medvetet försök att kommunicera så bör den lämpligen definieras, bestämmas, begränsas, avgränsas, fastställas, specificeras. etc.
Jag kör enligt etymologisk standard. Då betyder anarki “utan styre”. “Utan härskarklass.” Det innebär att vi måste tänka själva och fatta vad som är rätt och fel själva. Att vi måste ta reda på vilka vi är, vad, vem, när, var och varför och hur. Då kan vi fatta egna beslut som är till gagn för liv. Alltså när alla fattar att en civilisations byggstenar måste utgöras av tillit, som är en funktion av sanning, som är ett krav om man ska kunna leva i symbios med livet; att man jobbar med naturen/de möjligheter som finns. Anarki kan fungera om folks kultur=hjärnor i beteende fungerar. Då tar man anvsvar; man är redo för sann frihet. Man förstår att kunskap och arbete är det enda sättet att motivera och bibehålla sin existens. Ingen tvingas av någon annan, ingen bestämmer över någon annan. Allting sker på frivillig basis. De som vill plundra kan sadla om eller bli förgjorda. De som tigger lever på de producerandes barmhärtighet, som kan vara av konstruktiv natur. Ingenting står i vägen för system, samarbete etc. Men ingen övermänsklig stat med rätt att utöva våld och tvång får finnas. Inga rättfärdiga idioter med brickor och vapen; de avslöjas för vad de är. Jag vet att det skulle fungera. Människan är inte ond. Den är bara bl.a. typ såhär lixom indoktrinerad, betingad, glömsk, grundlurad, manipulerad, svulten, inbillsk, vidskeplig, hålld i mörker, utnyttjad, förslavad, hetsad, cynisk, desillusionerad, förvirrad, splittrad, söndrad, satt i konkurrens med sig själv, etc. etc. Tron på auktoritet leder till lidande. Självständighet, “suveränitet” bör vara alla individers mål. Det förutsätter självkännedom, och först när vi har uppnått detta kan vi möta varandra med kompetens och full potential till att bygga en hållbar civilisation.

DÖDSMASKINEN

Lokalisera matproduktion. Vart ska ni någonstans med era pengar och ägandeskap och karriärer? Illusionen sitter djupt. Vi ska ha en förankring till jorden vi lever på och av. Känna varandra i vårat grannskap och lokala samhälle. Samarbeta och ha konstruktivt utbyte i livets möda. De livsviktiga sanningarna skall genomsyra varendra beslut och handling. Med hänsyn till miljön och naturens lagar. Vi kan inte bo i dessa luftslott längre. Tillväxt, haha.

Hur länge måste jag sitta och tolerera att ”vuxna människor” inte kan erkänna att vi måste förkasta hela fucking systemet? Vi kan inte ha detta ekonomiska system. Vi kan inte ha en konsumptionskultur. Vi kan inte ha underhållning just nu. Vi måste sluta konkurrera. Vi måste stänga ner krigsindustrin. Vi måste lära oss tänka och känna igen. Vi ska ingenstans. Vi måste relokalisera allting och förankra oss igen. Vi måste genast stänga ner all form av kärnkraft och urangruvdrift. Vi måste avskaffa konceptet ägandeskap. Vi måste ödmjuka oss själva inför livet, jorden, naturen och varandra. Vi måste förändra eller förkasta våra institutioner. Vi måste visa våra barn hur man tar ansvar, hjälper varandra, respekterar naturens gång och lever i fred på jorden.

Tror folk att livet skulle vara tråkigt om vi inte tävlade om livet? Om inte väldiga massor led i sitt krälande i ignorans, tro, svält, förvirring och meningslöst trälande till fördel för en icke-producerande, genomfalsk, cynisk, hjärtlös, byrokratisk, pervers, elitistisk, självisk, mordisk , psykopatisk, själsligt bankrupt, mentalt inavlad, deformerad, vedervärdig och verklighetsfrånvänd härskarklass? Vilka fantasilösa, avtrubbade amöb0r folk är om de tror det. Alltså. Det finns knappast en trevligare känsla än att uträtta gott arbete tillsammans med goda vänner och familj för sin egen och varandras fortlevnad i god samklang med naturen. Att kunna avnjuta frukten av ens arbete utan att den försvinner i bruset av en söndrad och härskad dissonans till ekonomisk verklighet. Den själsliga tomheten, systematiskt inbyggd i oss i denna konkurrens och kollektivism a la psykopat-världsordning, manifesterar sig som rädsla i olika former, och vi knarkar underhållning, inredning, sport, pengar, ”utveckling”. Om hela dödsmaskinen slutade rulla skulle allt ta slut och bli tråkigt? Skulle vi dö av tristess? Att tro är att inte nå hela vägen fram till vetande. Vad som funkar i problemlösning är observation, logiskt ordnande av information och rätt handlande. Allas vårat grundläggande problem är våran existens; vårat liv. Vi måste käka. Så, kan vi sluta bajsa där vi äter och kan ni sluta pulla eran konsumtionshåla och kan du börja nysta upp vem du är och vad du kan bidra med till att bli en självständig, fri och därmed ansvarstagande och således oundvikligen rationell människa? Alltså det kan bli torrt med ord. Om du är bra på att festa och få folk att känna att de gör något produktivt för sina liv, när de konsumerar dessa upplevelser i meningslös ritual i ett hallucinerat tillstånd av överflöd och bekräftar sina egon mot masskulturpropagandan från de stora industrierna så är du bra på det. Det är inget fel på att festa. Det handlar om tidpunkt; i proportion mot nödvändighet. Jag är individualist, för vi alla är individer, och vi är ett kollektiv av individer på planeten. Och detta faktum, i ljuset av allt jävla strul som mänsklighetens sammanlagda irrationella beteende, kultur och  system givit upphov till, talar om för mig att vi måste LÖSA PROBLEMEN. Stilla erat ego och skådat er förnekelse och indoktrinering och svaghet och att er totala existens är beroende på moder jords nåd och ens eget arbete i rationell proportion till verkligheten.

Det är soft att samarbeta. Det är soft att vara kreativ. Det är skönt och gott att arbeta i symbios med naturen, livet för livet och överlevnad. Det är soft att värna om dygd. Det är fantastiskt att upptäcka kosmos mysterier och utforska. Det är skönt att utrycka sig. Det är underbart att leva i en vacker värld med kärlek för allt och rädsla för ingenting, genom stillhet, upplysning och handling; vilja; kärlek till kunskap (“filosofi”), sann etik och moral (att handla rätt är att handla enligt verklighetens påbud i viljan att leva).

Jag snackar inte om att alla måste dela med sig med alla. Ta inte från någon annan. Va inte en jävla tiggare eller en förbannad plundrare; det är så kontraproduktivt och idiotiskt vid det här laget. Jag föreslår att vi samarbetar för det kommer att gynna oss alla. Men inte i ett centralstyrt system som kräver allas deltagande, utan snarare att respektera individens rätt och erkänna faktumet att alla individer bor här tillsammans, mer eller mindre är besläktade (med djur och växter också; liv) och att vi alla vill leva. Ni som vill plundra; tigga; dö får gärna göra det. Men sabbar ni för oss som vill leva skall ni som person möta det ni strävar efter. Ni tänkte ut dödsmaskinen och vi tillverkade delarna och satte ihop den medan vi anade att något inte stod rätt till bortförklarade vi vår plikt gentemot sanning med att vi förtjänade att vila oss efter detta hårda arbete. Fuck det.

Anabola hanar. Gäng. Utanför. Fuck polisen. Segregation och offerkoftor. Kapitalism och konkurrens. Vi och dom. Välfärd och konsumption. Slit och släng. Krig och exploatering. FN-votering och konsensus. Propaganda och heroinpengar. Underrättelsetjänster och vapenindustri. Lobbygrupper och tankesmedjor. Egenficka, svågerpolitik och korruption. Perversa, själlösa, integritetslösa psykopater och  skolenligt avtrubbad o indoktrinerad massa. Trälar och falska beskyddare. Falskhet, falskhet, lurendrejeri, manipulation, lögner, oppurtunism, rättfärdigande, sofistikerat bortrationaliserande, förnekelse, feghet, svaghet. Allting speglas i allting. Fattigdom, svält, naturkatastrofer, oljekatastrofer, kärnkraftverkskatastrofer, folkmord, krig och våldtäkt. Slaveri, trafficking, dekadens, alkoholflykt, religion, förvriden hedersstruktur. Cynism, eskapism, egoism. Konkurrens, erosion av dygd, kortsiktighet, dumhet, ytlighet, materialism, uttömning, kontaminering, dödsmaskinen. DÖDS-FUCKING-MASKINEN!!! FATTAR NI?

Lek inte smart. Jag har stått och sett på hela mitt liv och tänkt ”varför är inte alla snälla mot varandra och hjälper varandra? Varför gör de dåliga saker?”. Jag förstår varför, men vi vet alla att det inte går och inte får fortsätta. I’m fucking right. Lägg ner. Vi måste ta vårat individuella ansvar och sluta interagera med dödsmaskinen, med exploaterings- och slavsystemet. Med självmordssystemet. Fuck alla illusioner. Fuck alla egoismer och hägringar. Fuck aktiemarknaden. Fuck ränta och avkastning och dyrkan av “profit”. Fuck dödstron på evig tillväxt. Fuck att tjäna pengar för att tjäna pengar för att TJÄNA pengar. Fuck att äga nånting man inte behöver. Ja att hjälpas åt. Ja att kliva ur egotrippen. Ja att lokalisera oss och återförankra kropp, sinne, själ, intellekt och psyke i jorden och naturens lagar. Ja att observera, vörda, respektera och ingå i naturen. Fuck att försöka dominera och kontrollera den. Fuck you rädda, svaga, traumatiserade psyke. Ja till universellt läkande. Ja vi kan ha det precis så soft som vi vill om vi förTJÄNAR det.

Förkasta alla skulder. Förkasta räntan. Förkasta konkurrenssystemet. Förkasta religionen tillväxt. Förkasta skolning. Förkasta myten “auktoritet”. Förkasta slavmentaliteten. Förkasta härskarmentaliteten. Förkasta allt det som tjänar DÖDSMASKINEN. NU.

GLOBALT/META-MIND

Hittils i livet har jag stött på bl.a. följande sorts människor:

Akademiker, Svenskar, Invandrare, Arbetare, Kristna, Muslimer, Medborgare, Judar, Musiker, Agnostiker, Socialister, Moderater, Kapitalister, Kommunister, Obrydda, Tuffingar, Kriminella, Laglydiga, Fegisar, Modiga, Mogna, Omogna, Unga, Gamla, Medelålders, Idioter, Smarta, Nördar, Kreativa, Tråkiga, Ärliga, Oärliga, Ruttna, Trevliga, Hotfulla, Våldsamma, Knarkare, Alkoholister, Svennar, Blattar, Iranier, Chilenare, Syrianer, Målare, Graffare, Punkare, Hip-hopare, Hårdrockare, Tjejer, Killar, Män, Kvinnor, Barn, Utvecklingsstörda, Hjärnskadade, Läkare, Sjuksköterskor, Reparatörer, Taxichaufförer, Stekare, Kickers, Ungdomar, Polacker, Ryssar, Amerikaner, Argentinare, Spanska, Tyskar, Danskar, Norrmän, Hoppfulla, Hopplösa, Intelligenta, Positiva, Pessimister, Jägare, Samlare, Roliga, Insiktsfulla, Tragiska, Soldater, Poliser, Hundägare, Kamphundsägare, Hästtjejer, Kroppsbyggare, Atleter, Släkt, Dårar, Deprimerade, Hippies, Indiepopare, Gamla rävar, Skummisar, Psykopater, Sociopater, Självgoda, Ödmjuka, Fantastiska, Vackra, Fula, Coola, Beige:a, Vänsterhänta, Fotbollssupportrar, Huliganer, AIK:are, Bajare, Djurgårdare, Konstnärer, Mytomaner, Maktgalna, Våldsfixerade, Känsliga, Avtrubbade, CP, Lugna, Hetsiga, Fulla, Nyktra, Bänga, Raggare, Lantisar, Göteborgare, Malmöbor, Norrlänningar, Luffare, Rika, Fattiga, As, Bittra, Nöjda, Journalister, Försäljare, Tiggare, Väktare, Tänkare, Filosofer, Drogromantiker, Nykterister, Antirasister, Rasister, Nazister, Nysvenskar, Hen, Fittor, Bedragare, Fjollor, Livsnjutare, Profeter, Psykotiska, Instabila, Sköna, Gästvänliga, Avundsjuka, Keffa, Perversa, Trasiga, Hjälpsamma, Nu döda, Nyfödda, Smutsiga, Välklädda, Nakna, Bastarder, Ängsliga, Jobbiga, Turkar, Senegaleser, Etiopier, Eritrianer, Rumäner, Ungrare, Kineser, Japaner, Ekonomer, Politiker, Tyckare, Tomma, Franchisetagare, Företagare, Elitister, Drömmare, Pragmatiker, Praktikanter, Vandrare, Cyklister, Sjuka, Döende, Tillfrisknade, Amputerade, Starka, Svaga, Målinriktade, Disciplinerade, Lata, Lärare, Mästare, Elever, Ointresserade, Homosexuella, Heterosexuella, Bögar, Töntar, Taskmörtar, Elaka, Onda, Goda, Galna, Knäppa, Genuina, Falska, Prylkåta, Vettlösa, Praktiska, Händiga, Slarviga, Dygdlösa, Oskyldiga, Blyga, Krävande, Kvävande, Parasiter, Gosiga, Sexiga, Seriösa, Självgoda, Indier, Pakistanier, Islänningar, Smålänningar, Skåningar, Ölänningar, Gottlänningar, Stockholmare, Förortsungar, Fjortisar, Nyutexaminerade, Aningslösa, Fårskallar, Hjärntvättade, Pensionärer……

Så man träffar på människor med attribut, karaktärsdrag, förmågor som definierar dem. Men vad vet du om någon bara för att de har ett visst drag, en viss utbildning, en viss stil, en viss religion, en viss bakgrund, ett visst ursprung, en viss historia, en viss berättelse, ett utseende, vanor, beteende etc? Det är rätt svårt att dra förhastade slutsatser som är korrekta. Jag vill uppmana till självinsikt!

Vem är du? Var är du? Vad är du? När är du (historiskt sammanhang)? Vad har format dig, hänt dig, påverkat dig, undgått dig, plågat dig, hjälpt dig, drivit dig, etc? Vilka har format dig, påverkat, etc? Varför gör du som du gör? Varför reagerar du som du reagerar? Varför tänker du som du tänker (om du ens tänker)? Vad har du för bullshit och rädslor inför andra, inför dig själv? Vad har du blivit indoktrinerad i för tro/samhälle/gruppering? Vad har du fått för intellektuella verktyg? Vad har du fått för regler? Vad TROR du och vad VET du? Vad TROR du att du vet och vad VET du och vad VET du att du TROR?

Ju mer du förstår dig själv, desto bättre kan du kommunicera med andra människor. Fattaru att en annan människa har en helt egen tunnel till verkligheten än du? Om du har fattat eller åtminstone försöker ta reda på vem, vad, var, när, varför och hur du är så kan du börja bidra till verkligheten på ett konstruktivt sätt. Asså vi måste börja vara lite medvetna om vad fan i helvete vi håller på med. FUCK CYNIKER OCH FUCK DE PSYKOPATISKA ASEN. Vi har civilisation inom räckhåll, det behövs bara sunt förnuft och väl definierade termer; koncept. Tankemaskinen måste va klockren.

Vakna

De styr och ställer, jag spyr i ditt ansikte och hatet väller ut, kvällstidning och jämmer, ni fikar och gnäller, hat mot hat, hat mot mord, fascistpsykopater äter dina barns själar, förgiftar maten, förgiftar jorden, förgör vårt paradis med lust och ett hav av trälar, DU ÄR EN PRODUKTIV ENHET DU ÄR EN SJÄLVGÅENDE SLAV DU HÖR INGENTING, DU SER INGENTING, DU GÖR INGENTING, DU FATTAR INGENTING DU TÄNKER INGENTING, DU RAPAR INDOKTRINERADE FRAGMENT, DU GRÄVER GRAVEN OCH JAG VILL SPARKA DIG UR TRANS. VAKNA NUUUUUUUUUUUUU