Om Fuckallting

Hårddragna porträtteringar av samtiden, systemen, samhället, civilisationen, sakerna och sammanhangen i form av tankar, reflektioner, uppmaningar, förklaringar, insikter, funderingar, frustrerat ordsvall, deklamationer och påbud.

Ett försök till grundläggande förnuftig förståelse utanför officiellt/sedligt/begagnat språk.

Rannsaka alltings baksida, insida, utsida och framsida, ovan- och undersida. Och icke-sida. Och borde-sida. O.s.v.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>