NUNUNUNU

kan ni människor med åsikter; feminister, rasister, antirasister, whatever-ister backa ett steg tillbaka och försöka komma till insikt om grunderna för livet innan ni bygger slott och kanoner av formuleringar, teorier. Det är som ett kackelhus där ingen vill lära sig någonting, utan bara låta smart, höras och synas och få uppmärksamhet, likes, cred. Jag anar ingen sann undrar, något genuint sökande efter vettiga svar på problemen som vi lever under: VÅRA EGNA IDÈER OCH TANKESTRUKTURER (detta vet ni väl redan), dessa abstraktioner som ger vanföreställningar om verkligheten och skyler våra ögon och förhindrar våra egon och avleder våran kraft och anda att faktiskt börja i grunden med frågan:
VAD GER LIV? VAD GAGNAR LIV?
Allt ovanpå är grädde på moset. Och det vill och kan man gärna få, om det sker i samklang; så kallat vett; rationalitet; proportionerligt.

Vi är genetiska produkter av våran omgivning och våra personligheter; jag är formade av denna. Våran identifikation och tillhörighet och språk är produkter av den. Vi kan lösgöra oss från vanföreställningarna; hallucinationerna om att våra idékonstruktioner är någonting baserat på verkligheten. Vi kan ha en gemensam värdegrund för hela släktet: tjäna livet. Allt annat är vanvett.

Hajjar ni ens hur mycket som måste förändras, mellan öronen på folk?
Allt från hur pengar uppfattas och brukas, till de otaliga karusellerna av dårskap; aktiemarknad; krigsindustri;

VAD ÄR SYFTET MED DIN VERKSAMHET INDIVID?

Revidera personlighet. Återvinn vanföreställnigar till vett, indoktrinering till undran, illusioner till livsfrämjande mål.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>