Müsli mer

Jag tror inte saker. Jag tänker på det som jag upplevt, som tidigare nämnt. Nyligen upplevde jag korta segment från videoklipp som innehöll information om muslimer. Jag är trött på all skräckpropaganda om dem. Jag kan se hur religion kan bedra och begränsa människor, men jag ser även hur värderingar, filosofi, kultur, sanning, vördnad, trohet till visdom kan träda fram även i religiösa forum. Snarare än att vara kompletta tupp-idioter och förkasta religioner, eller bunta ihop alla som talar ett “språk” (en viss estetik…etc), så kan vi väl alla – vi som vill ha en civilisation, och därmed bör fatta vad det innebär och sen praktisera i handling detta – vara öppna för att skåda genom andra perspektiv. Är du rädd för att se dig själv i ett annat ljus? Är du rädd för att du ska läsa Koranen och bli omvänd? Är du rädd för att förlora din frihet? Antagligen kan man nå andliga insikter (“sanningar om livet”) och vara till gagn för Liv om man tillbringar en del av sitt medvetande i ett sammanhang som uppmanar till självreflektion, eftertanke och vördnad inför Dygd och Rätt. Jag tror inte att man måste vara religiös, men vi kan inte hålla på utesluta det.

Varför provocera muslimer med teckningar och grejer bara för att säga att man ska få göra det? (I “det Fria Ordets” namn.) Vad TJÄNAR det till just nu, i detta skede i mänskligheten i världens historia? Jag tror att vi, folk, måste mötas och samarbeta om vi ska uppnå en civilisation. Vi kan börja med att förkasta våran själsförgätna konsumtions-, tillväxt-, yta-över-substans-, kolonisationsarvs-, parasit-, kapitalist/kollektivist-, propagandainfesterade, dekadenta, moraliskt förvridna, trotsiga, neddummade, parasitkultur……. Den dödar människan och den förgiftar jorden. Den fängslar allt och alla i en dödsdans av industriella proportioner.

Jag hoppas att vi har mycket att lära av varandra i vårat möte och våran vilja att lära oss och vara till gagn för alla(h)s Liv.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>