Motivation/manifest

Det handlar om en uppmaning som jag vill göra till alla som har en hjärna, alla som kan tänka. Vilket egentligen är alla. Jag använder ordet ‘egentligen’, eftersom det går att uttrycka sig krasst och säga att vissa människor inte kan tänka, eftersom deras tankemönster satta i kontrast mot vissa andra människors onekligen kommer att påvisa ett visst mått av skillnad i eftertänksamhet när det gäller ting, förhållanden, attribut och händelser; företeelser som utgör existensen och som kan sägas väga tyngre, spela en viktigare (mer grundläggande) roll för våra liv och Livet i allmänhet här på planeten. Det är ett enkelt och konsist sätt att kommunicera det, och själva den förolämpningen som ligger i uttryckets natur ger tyngden åt det man pekar mot, vilket är just det allvarliga i orsak, konsekvens, tankar, handlingar, vanor, kulturer, system, etc., etc. som vi finner oss i och utgör.

Jag vill tala om avledningarna; i form av underhållning, kändisar, snackisar som film, serier, subkulturer, musik, genrer, häftiga och coola saker, trender, mode. Saker som kan vara inspirerande och kommunicera mkt, men vars baksida jag tror är självklar, men gravt ignorerad, till fördärv.

Vidare så kan till kategorien avledningar tilläggas politik, nyheter, media, debatter, propaganda. Det är mycket som rör sig; åsikter, ideologier, idéer, uppfattningar, självrättfärdighet, frustrationer, analytiska verktyg och akademiska modeller.

Även konsumtion kan läggas i den kategorien, då den håller oss fokuserade på tillfällig lycka och materiella ting och den dekadenta, förgänliga, förslösande livsstilen.

Någon sorts gemensam nämnare som jag hyser till dessa kategoriserade begrepp/företeelser skulle kunna vara ytlighet. Jag upplever, uppfattar att de genomsyras av och fortsätter att befästa en ytlig, ej tillräckligt rannsakande typ av livsåskådning.
Kort sagt så avleder underhållningen och fyller sinnena/sinnet/medvetandet med overkligheter, fantasier, irrelevant, onödig och förvrängd information. Väldigt hårddraget så injecerar den regelbundna lögner och oviktiga spektakel (demoner) i andan/anden.

Politiken förmodar ett visst system för hur samhället ska organiseras. De regler, rutiner, ritualer och retorik som är institutionaliserade ger sken av legitimitet och ligger som en obeveklig grundnorm, som alla ska acceptera utan att kunna redogöra för hur och varför på ett djupare idéplan (filosofiskt). Det är en del av ett arv som vi får med oss, men inte riktigt kan förstå eller ta ansvar för på sann nivå. Därutöver så är retoriken och processen för att föreslå förbättring en form av konkurrens som ämnar att polarisera för att samtidigt likrikta. Det handlar om röstfiske, förlegade system och strukturer, en de facto mentalt passiv men samtidigt uppeggad befolkning som accepterar premisserna, men vägrar att rannsaka sig själva enligt kritiskt tänkande, utan hellre slukar radikaliserande teorier eller -ismer och befäster sin identitet och smeker av sin självrättfärdighet tillsammans med likasinnade, mot de oliksinnade. Någonstans verkar en sann vilja att förstå saker och deras orsak, att utöva kritiskt tänkande, men också det tålamod som krävs för att ge plats åt insikter, utveckling, samtal, kommunikation, upplysning, förändring, självinsikt, ha undgått människor. Det som utgör vårat samhälle är en otalig mängd beteendefaktorer som rotar sig i var individs barndom och resa från mammas fitta till folk, och genom allt är vi sammantrådade i interaktioner, sammanhang, organisationer, ekonomiska och politiska system, marknader, osv osv. Det är en jädra massa att ta hänsyn till om man ska börja snacka om verkligheten, om man ens ska våga göra anspråk på det. Det är där tålamodet kommer in, eftersom det inte handlar om att en radikal faktion mot en annan eller mot status quo kommer att lösa de inneboende felaktigheter som underligger de otillräckliga, trasiga, korrupta systemen som vi lever i, av och själva är en del av.

Det finns vissa grundläggande observationer som människan hittills har lyckats göra. Vi vet att vi upplever att vi upplever verkligheten, och vi kan skadas och dö. Vi dör om vi inte får i oss näring. Denna näring kommer från det som vi benämner naturen. För att vi ska kunna existera måste alltså förutsättningarna för liv bibehållas, och då bör alltså vårat förfarande, våra handlingar, vanor, system vara formulerade med detta i första åtanke. Gagna Liv. Tjäna Liv.

Med detta väldigt simpla och grundläggande, som gör religion, politiska idéer och resten av kulturellt beteende förringat jämfört med sunt förnuft i förhållande till detta, så kan vi skönja vad som är rätt och vad som är fel på ett enklare plan och det ger ett stabilt sammanhang för självrannsakan.

Verktyget/frågor ****** kritiskt tänkande *** trivium *** tankar formuleringar vanor sys etc *** rannsakan ***

Det jag lyfter fram är egentligen inte nya insikter men kan och verkar vara revolutionerande, banbrytande och innehåller definitivt potentialen att förändra allting till det bättre för alla, i längden. Det handlar om prioriteringar fastställda på förnuft utifrån de premisser vi befinner oss i och med inställningen att alla människor/människan vill leva.

Det utesluter inte teknologi, coolhet, konst, knark, kul, eller något annat som man kanske kan få för sig om man inte tänkt på detta från grunden upp. Men det handlar såklart om en förändring av vanor och som sagt prioriteringar. Vad man gör, hur man gör, varför man gör, när man gör osv.

Det är att uppmana till ett sätt, en metod, i grunden av våra sinnen och hjärtan som är i linje med de förutsättningar vi har, från universums lagar till våran förmåga att fråga och tänka och handla. Det handlar alltså om att skifta, ett paradigmskifte, att byta lins, att byta grundpremiss, att förstå vilka principer som är av godo och varför och hur de appliceras i vardag och var människas handling och gemensamt, i system, i organisering, samhälle. Skifta hur vi ser på saker, på det yttersta och slutgiltiga sammanhanget, som informerar oss om hur vi ska agera. Det handlar om ett läge i medvetandet som är förnuftigt, och att få människor, individer och således grupper, samlingar, alla att inse, att levla, att höja sin kompetens, sin förståelse, sin insikt och självinsikt, sitt kritiska tänkande, sitt förnuft, sitt vett; genom att kommunicera detta så vill jag sprida det. Jag vill formulera, förklara exakt vad jag menar och sedan sprida ut det. Det har sitt fog i verkligheten utan påhitt från mig, och alla som jag pratat med förstår vad det är jag pratar om. Det handlar om att säga det, och förklara det, varför och hur det är viktigt och hur implementering kan ske.

Så att de förlegade, döda och dödliga systemen kan upplösas av vett och sanning (kärlek). Så att vi inte behöver fördöma oss själva, varandra, andra och framtiden och stora delar av naturen (våran livskälla) till undergång/misär/helvete/onödigt lidande/idiotiska konsekvenser. Systemen består av våra handlingar, som består av vanor och av tankemönster. Vi alla bär ett visst mått av ansvaret, men vissa har mer manövreringsutrymme än andra, i och olika orsaker, så jag riktar mig till alla, men också specifikt till de som har tid och resurser att lyssna, ta till sig, fundera, reflektera, ifrågasätta sig själva och systemen på detta sätt som jag talar om, och rannsaka sig själva och kulturer (repetition av beteende) omkring sig tillika.

För att föröka andelen s.k. upplysta (om du kan ursäkta en term som skulle kunna tolkas elitistiskt, men då skulle du antingen inte ha fattat eller bara vilja avleda diskussionen) så bör, måste och skall vi som har medel att formulera oss i text och tal dokumentera och kommunicera (skriva, blogga, korrespondera, sprida, filma, spela in, skype:a, starta kanaler, etc., etc.). De som kan götta sig i att konsumera onödiga saker, de som kan bänka sig framför TV eller serier eller film väldigt ofta, de som kan glassa runt och njuta av ett lyxigt i-landsliv och som har förmåner från olika saker i livet; uppväxt, klass, whatever det än är. De som har tid och resurser över helt enkelt. Istället för att köpa en GOPro kamera och filma när du cyklar eller skejtar så kan du bilda dig själv och kommunicera och förändra vanor. Istället för att kolla Game of Thrones. Istället för PS4, istället för festa, krogen, festivaler, spela musik, snacka skit, fika, åka till IKEA, hänga, röka cannabis, skaffa en hund, etc etc etc etc så kan du tänka igenom det som har och skall kommuniceras här och förstå och inse vikten av det. Och hur du ska rannsaka dig själv och omgivningen. Och hur du ska förändra vanor när du implementerar insikten om de grundläggande premisserna och de principer som är tillfogade till visdom i handling. Den heliga andan, utan din religiösa konnotation/association.
Det finns säkert många andra som ***** bla bla *** aa men kör

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>