Mera mera effektivisera (den SANNERLIGEN !oekonomiska! nuvarande verkligheten)

köp skit (gallerior, affärer, mode, etc)
knarka kaffe (lattemaskiner, take-awayz)
ta ett lån (nordea, banker, kreditinstitut)(skapar pengar från inget; skuld+ränta är slaveriet)
bind dig till jobba, jobba 75 75 75 (pensionsålder; jobba av skulden)
producera mera i kedjan av dödsmaskinen
utarma resurser
effektivisera
mera mera

konstgjorda strukturer (artificiella) som vi tar som lag, regler, norm, som man ska bör göra
skapar utanförskap, konkurrens, hets, utarmning, apati, psykopati, för PROFIT

värde är kapat, korrumperat, missförstått, missrepresenterat
galenskap, vanvett

skolan friserar (gör läxan, kom i tid, slösa bort din nyfikenhet och ungdom i förberedelse till implementering i dödsmaskin)

bo här (lån, normer) jobba där (producera skit) handla skit (normer, etc) ålderdomshem
konstgjord segregation
förvrängda, uppochnedvända prioriteringar

koncentrationsförmåga, uppmärksamhetsspann, betingning, social ingengörskonst, propaganda, reklam
känslospel, skenmanöver, avledning,

polarisering och förvirring

krig krig på alla plan och fronter och i alla former
upphör omedelbart när vi återinför reson; kritiskt tänkande
makten kommer till oss och vi kan tjäna livet
verkligheten finns och saker behöver göras

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>