Key points

ALLT STÅR UNDER FANAN KRITISKT TÄNKANDE OCH DEFINITION AV VÄRDE HÄRLEDD FRÅN VERKLIGHETEN/DET SOM ÄR/EXISTENSEN/SANNING/KUNSKAP INSIKT FÖRSTÅND VETT VISDOM/UNIVERSUMS LAGAR

INDOKTRINERING/FOSTRAN/SKOLNING/BETINGNING/KULTURSTANSNING
Hemma, skolan, TV, media, själva “vuxenvärldens” förfarande och system; politiken, ekonomiska systemet, underhållningsindustrin, reklam, propagandaMASKINEN(armen), nationalism, alla ismer, identifiering/identifikation; <<<begränsning av medvetandet genom låsning till personan som har fast förankring i godtycklig kultur (de vettiga beståndsdelarna av en kultur handlar om när värde kommuniceras; liv tjänas – – – – bring it down. Man kan ha den kakan om man fattar att det är en kaka….)>>>, profit/tillväxt, hierarki, status på godtyckliga definitioner av värde, dvs filosofisk korruption av verkligheten. Lådorna, verktygen begränsar och är begränsade; formulering och verklighetsuppfattning blir otillräcklig, skadlig, vanföreställningar.

Polarisation, avledning, hets, eggande, etc etc. Söndra och härska. Så JAG VILL att i det första återuppliva Sant kritiskt tänkande: ATT KUNNA TÄNKA. (trivium) och förstå vikten av det; som ger underhållningens och andra systematiska etablerade förfaranden (kultur) ett förhållande till naturen/verkligheten/det som definierar värde. Förnuft.

För att motverka ignorans, polarisation, eskapism, cynism, självisk/s.k. “individualism”
(vill rentvå INDIVIDEN – om den nu är smutskastad. Så gemenskapen kan uppfattas för vad den är – potential och de facto ALLT hänger ihop; möjligheter. Ej kollektivistiskt tvång; vilken -ism det än är. <ismer är bara bra shorthand>

Att vi blir media; individer tänker själva, dvs observerar relevanta saker i sin omvärld, identifierar, organiserar begreppen och händelserna, förhållandena/relationerna, attributen och formulerar det; kommunicerar det. Steg till att manifestera en Sann civilisation, istället för DÖDSMASKINEN som är resultatet av kugghjulsandan (friserat, korrumperat, vanställt medvetande; nyfikenhet våldtas, betinging till norm, etc).

Detta ingår i tanken att levla individerna (som utgör konstruktionen samhället) i kompetensen att föra konversationen om verkligheten. <hela makten ligger hos folket grejen och så vidare elitens makt jajaja)

(Kanske?) manar jag till ngt som är en för ENORM skillnad mot hur det ser ut idag, så pass enorm att det blir svårt att ens rendera; om man är för indok eller hård skeptisk eller investerad i ngn identifiering, status quo eller liknande mind-controlled states (av delvisegen orsak eller yttre whatevz) så låter det flummigt eller abstrakt, men det är av vikt anser jag att vi definierar saker i den vad jag tar tillbaks och kallar filosofiska dimensionen, så att vi kan komplettera våra medvetanden och börja prata om verkligheten (problem, saker) på ett tillbörligt sätt. Det är nog en lång process, men antingen har man en värld av sk upplysta individer eller så har man en maskin som mer eller mindre styrs av en elit för deras parasitiska överlevnadsagenda, där massan är söndrad och krigar, konkurrerar, avleds, etc. Revolution is in the mind. Men visst – aktion och självförsvar är av vikt. Men det är på det mentala planet. (andliga – red ut begreppen, religis/teologisk terminologi/fackspråk kan vara till nytta) SPRÅKET!!!!! överlag

Det har gått så långt. Vi sprutar plast och sponsrar krig på alla nivåer. Vi gör saker pga av värdegrunder som de facto är vanföreställningar; tillväxt, utveckling (tekno, etc). Massan av individer (“hela världen”) utgör en enorm energi som exploaterar och gör saker pga….antaganden och acceptans av (återigen) godtyckliga normer/system. Rättfärdigar att man “måste”, “ska” etc. Det är ett sorgligt (de facto syndfullt) tillstånd för “miraklet” medvetande i kött på jorden (universum som upplever sig självt); potentialen…. Så back to basics, hyvla, sök sök sök…. RANNSAKAN

DÖDA ORD BINDER KÖTTET (korrumperar medvetandet, ruinerar intellektet; bebor besitter ersätter den levande anden, formar andan i maskinens tecken)

NÄR vi frigör oss så slutar vi sponsra vettlös handling och börjar organisera oss genom att kommunicera värde. Vi behöver inte delegera ut våran vilja vart 4:e år till främlingar som bestämmer hur köttskeppet ska navigeras i exploateringshavet.

Det handlar om frihet och ansvar; kompetens/förmåga och förstånd; potential och kärlek till livet; vett i sammanhanget (det yttersta ned till individ). Mmm välstånd och pensionsystem; skatt och statförslavandet (avsägningen av mänsklighet)

Personligen ser jag lokalisering av organisation, matprodukton, material, flyktingar/arblösa/etc (människor) och så vidare i en levande vettig symbios/resonans/förhållande till förutsättningarna. Men definitionen av värde:s filosofiska skiftning är så fundamental att man kan ha svårt att se hur det skulle funka: maskinens våldtäckts- och plundrarpsykos skulle inte vara inneboende; “jobb” och “pengar” och “ismer” och “konkurrens” och så vidare begränsade verktygslådor; begrepp skulle sättas i proportion så nyfikenheten och självdriften tillvaratogs/vårdades/främjades och kulturen (om jag kan använda det begreppet nu) är öppen; civilisation/upplyst. Respekt för livet (självklarhet eftersom ingen avledning, korruption av medvet, hets, polarisering, söndring, falsk indentifiering, etc) och framsteg/utforskning/forskning/uttryck/konst/att ha kul whatever blir en del av hyllning till livet

(-_-_poäng: vi behöver inte tävla om att hitta på snabbare avledningsapparater av plast för motivera nyfikenhet och bevisa för oss själva att vi kan hitta på saker. Det är FRÅGAN som är vårat yttersta verktyg. Motiveringen är muterad nu… ATT exvis teknologisk framgång/utveckling blir irrationell nu eftersom sammanhanget är skevt; VAD VARFÖR ska vi ha dem.

Nu har vi teknologin (och ANSVAR) att ta reda på själva, göra research, informera oss, dvs ställa frågor, dvs tänka, dvs vara det som definierar oss som männikor (skilt från djuren; krossa föreställningen) och medel att kommunicera sinsemellan så vi kan kringgå  DÖDSMASKINENS kanaler och manifestera egna lösningar. (inget fel på sys eller organisation i sig…)

Denna text/sändning: jag fattar att det finns folk som gör nytta. Jag fattar att många fattar och problemet ligger hos en annan del av massan som är helt försjunken bortom synligt hopp i rasism, konsumerism, whatever mentalt fängelse/språklig konstruktion, tankeskapelse, föreställning, åsikt. Men det känns liksom relevant, meningsfullt och i viss mån konkret/gediget/sakligt att med sin stämma föra denna talan: att uppmana, påminna om och påvisa vikten av ATT KUNNA TÄNKA SJÄLVA OCH DEFINIERA VÄRDE FRÅN VERKLIGHETEN PÅ ETT OBJEKTIV D.V.S. UNIVERSELLT SÄTT SOM gäller alla individer som vill leva (hållbaraste ish sättet) OCH således att vi måste höja nivån och ha en Sann konversation i samhället till gagn för Liv, dvs alla, dvs oss själva. Det står utanför en dogm (förutom kanske då antagandet att man vill leva och ha sunt förnuft).

Prägling sys/nuvarande omvärld kanske gett oss dålig fantasi? Ja. Nyfikenhet. Ja kunna se värde. Ja att vi ska ha “status” att vi ska producera att teknologi och sk välstånd (som nu definierat) är “bra” att sekulärt avskärmar sk andlighet (förklara anda och själ. ande. formen på tankevärlden; som informerar (ordagrannt: präglar, grnomsyrar, BESJÄLAR <ord.se>) handling! Alltså gemensam nämnare: begränsat medvetande och inkompetens som individer att tjäna livet/pachamama.

Flyktingar. Återvinningsverket.

Reklam/propaganda/norm/sys/etc = tidbesvärjelse (ord är magi – formel). Det besjälar/präglar vår handling, alltså rörelse <TID = RÖRELSE(?)> Vi ska ha tillgång till friläget, det eviga, tidlösheten, stillheten. så man kan se proportion, förhållanden, ration,…. Så man ska kunna se och bli, förstå, inse andra former och så vidare: kunskap är makt; betyder att om du kan nånting (i verkligheten) så kan du göra ngt vettigt i verkligheten i förhållande till din värdegrund…..

 

Så frigöra oss från sysnorm, konkurrens, åsiktskorridor (inkompetens att hålla idéer, rädsla, kollektivism, godtycklig rättfärdighet, nationalism, whatever-ism, stigma, allt. För att kunna utröna och lära känna verkligheten; för att ta informerade beslut. Hur det ser ut är för varje individ att komma fram till, själv och tillsammans med sin omgiving; jag vill “bara” uppmana till levlingen genom påvisningen häri….

VAD KAN MAN GÖRA? Varning. möjligtvis lång och ibland otrevlig/läskig/smärtsam/svår process
Observera vad, när, var, hur och varför du tänker och samma med handlingar/icke-handlingar. Rannsaka dig själv för att kunna ta ansvar för dig själv (fördomar, indok, prägling, normer, hitta basisen). Fasa ut godtyckliga/irrelevanta/skadliga former genom aktion, övning. Stillhet. Försök se helheten ända ut till konceptet att vi är universum, alltså i det yttersta, energi som upplever sig själv.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>