“Jag” ba “bloggar” emedan “världen” “går under”.

(+ kom över att du inte kan ta till dig information paketerad i termer som kulturellt ska konnoteras med en viss religion, för det kan finnas änvändbar information i dem och de kan ha praktiskt värde i syftet att kommunicera vissa metafysiska, filosofiska, tankemässiga (allt är ideer) observationer/analyser/reflektioner)

Man kan använda olika slags terminologi för att beskriva vad som händer omkring en.

Ett spirituellt krig pågår mellan himlen och rebellerna här på jorden. De ockultister, sekter, lögnarna, psykopaterna, parasiterna, de besvärjare som suger åt sig mer och mer makt. Det är deras elixir, deras afrodisiak, deras begär, enda källa till liv är på bekostnad av de levande (döda); folket: de ignoranta, de milda, de ovetande, de spirituellt illiterata, de pacificerade, de indoktrinerade, de hjärntvättade, de grundlurade, de betingade, de godtrogna (?), de själviska, de egocentrerade (individualistisk, materialistisk, egocentrisk, personafixering = trender, suggestivitet, reklam, marknadsföring, P.R., propaganda, skolor, media, åsikter, kultur, tradition, trosystem, vidskepelser.

Alltså jag menar här att himlen är vår potential som individer och kollektiv att leva i fred, alltså att inte kriga mot naturen och varandra för att bibehålla liv, för det är en självmotsägelse. Vi måste sluta fred med naturen och det okända, och därmed tillåta den gudomliga närvaron, ärligheten; DYGD. Att mänskliga relationer och i längden en eventuell civilisation bygger på tillit; sanning; observation av verkligheten, beskriven i gemensamt definerade termer……….. att vi vill rensa bland mossan, möglet och ogräset eller whatever metaforiskt i bland våra tankar (alltså vad vi tilldelar våra perceptioner/data för termer/grammatik/symboler/värde). Rensa den mossan så vi kan kommunicera klart till gagn för liv i alla steg; ärlighet, välvilja (som baseras på förstånd; att vill vi vara till gagn för liv (eget och andras, hänger ihop) så måste vi kommunicera klart så vi kan ta medvetna beslut), om vi inte gör det, om vi ljuger, luras, tävlar, fuskar, baserar vår välgång på bekostnad av någon annan, om vår frihet består av någon annans frihetsberövan så är det till gagn för vårat liv tillfälligt, eller hela vårat fysiska liv, men det är ett beteende som isåfall lätt kan börja imiteras för att det funkar (satans väg funkar, men den leder alla gånger till “helvetet”). Alltså himlen är inte påtvingad kollektivism, det är bara insikten om hur strålande, lysande, vibrerande, livfull och ÄROFULL vår mänskliga civilisation skulle kunna vara om vi faktiskt behandlade varandra med vördnad, närvaro, respekt, etc. Alltså ära är just att man kan lita på dig. Att ära är att hedra; vörda. Om du hedrar ditt ord, då upprätthåller du lagen och då kan man lita på dig och du har ett faktiskt värde i civilisationen. Om du ljuger så brister länken som är du och vår civilisation bygger inte längre på helhetsresonans/-förankring till liv och den faktiska sanningen och rämnar därmed/blir snedställd. Ju fler som anammar det självuppfyllande målet på bekostnad av andra sprider och vidhåller det beteendemönster som rämnar bygget. Dygderna är strålande och den enda vägen att kunna ha världsligt, jordiskt samhälle. (om alla lever dygdfullt (inte syndfullt), alltså FUCK CYNISM FÖR DET TJÄNAR I LÄNGDEN OCH, DÄRMED SLUTLIGEN, DÖDEN; dit vi alla ska ändå så varför skynda oss yao? Plus, inte bara varför skynda oss, utan DU HAR INGEN RÄTT ATT I DIN CYNISM, LATHET, IGNORANS, ONDSKA, SJÄLVISKHET, EGOTRIPP, KULTURELLA PSYKOS ELLER NÅN ANNAN ANLEDNING TJÄNA DÖDEN PÅ MIN BEKOSTNAD. Jag vill inte följa dig i döden, jag tänker inte tillåta att du tvingar mig, min familj, mina bröder och systrar etc in i döden. KÄRNVAPEN. KÄRNKRAFT. GIRIGHET. IGNORANS. CYNISM. MAKT. LÖGNER. PERVERSIONER. PASSIVITET. MASSKONTROLL. TRADITIONELL OCH AKADEMISK INBILLSKHET. APATI. DÖDSDYRKAN. ANSVARSFRISKRIVNING. SABOTAGE. SABBA SABBA SABBA. Ok.

Att metaforiskt (?) prata om ett spirituellt krig mellan himlen och jorden är ett sätt att kunna konceptualisera problematiken i mänskliga relationer, förehavanden, etc.

ALLTSÅ ett sätt. Gud har ingenting med religion att göra förutom att religionen finns inom  Guds skapelse (universum) och prästerskapet/kontrollklassen tjänar på de troende/subordinerade, som i sin tur lurats att tro att enda vägen till Gud/sanning/dygd är via religionerna (kontrollinstitutioner, som man förvisso KAN finna upplysning via, om man är besluten, sann och dygdfull.)

Det ovan kan relateras till hur enkelt det är att se modern konsumtionism, materialism, egoloopism som en religion och köpcenter/facebook/tv som mässhus/vard/altare. Alltså, metaforisk beskrivning av våra förehavanden kan ske i olika lexikaliterer/termer/grammatik. Just så, eftersom substansen av dessa förehavanden är densamma, men formen/kläderna/ytan är olika.

Jag brukar formulera att det inte spelar någon roll om det finns en världskonspiration eller bara slump, och allt däremellan. För resultatet är ändå det som jag fokuserar på; vår gemensamma frukt. Sen är det klart att i det ena, andra eller alla andra av fallen så betyder det olika saker och kommer ha olika påverkan och konsekvenser/inspiration/betydelse/handlingsupphov för olika människor, grupper osv. Men vi har i det stora hela en mänsklighet som har psykopatisk styrande klass som skiter i allt, en avtrubbad, upptagen, skolad (indoktrinerad), betingad, konsumerande/lidande folkmassa, och så har vi subgrupperingar och jag som inte riktigt orkar bena ut hela grejen i detalj för att bla bla bla, men passiva observatörer finns också, som jag. Jag gör inte ett skit, när mitt egentliga uppdrag här är att observera/lyssna, analysera/reflektera/höra/se och uttrycka/formulera/uppmana/inpsiprera/informera/vittna/lära/vägleda i sanningens tjänst (livet). Men jag spelar musik och sitter vid datorn och softar hårt. FY fan. Nej FY FAN I MIG. FY MITT FANJAGa. FY FAN:ET I MIG. Fuck egoblogg. HAJJAR NI VAD JAG SÄGER.

JAG MÅSTE VAKNA UPP. Då kanske jag med värdighet kan uppmana er till att vakna upp. Men jag tycker inte att DU ska vänta med att kliva upp ur den metaforiska sängen och ditt slumrande tills jag har lyckats ta kontroll över alla mina hästar/min vilja, och handla i enlighet med de principer jag finner vettiga. DU kan och jag bönfaller dig och åkallar dig att väckas till upplysning så du kan lysa med strålande härlighet i varje tanke, ord och handling.

Vissa tycker att det låter som en hög ribba att nå upp till, men jag tycker att man ska vända på det om det blir mer praktiskt användbart; vi har blivit lurade att vi inte kan göra det. Men man måste vara ärlig, och därmed också ibland HÅRD, mot sig själv och andra när det är uppenbart att sanningen försöker undvikas p.g.a. högmod (storhetsvansinne, fåfänga), lättja (lathet, likgiltighet), avund (själslig ansvarslöshet/offerkofta/självrättfärdighande), girighet (man är en cancer), vällust (sexuell-t begär/handling som sårar anständigheten hos den drabbade), frosseri (jävligt kontraproduktivt och psykotiskt, slöseri och en form galenskap), vrede (kapitulation av det gudomliga, egowin, herrelös).

Du kan lätt vara bäst, men då måste du fucka allt som är sämst och då måste du identifiera det genom att observera din inre och yttre värld och konceptualisera och formulera detta, sätta din kunskap och förståelse i handling; till visdom; att förkroppsliga den andan i liv, handling, som är och ger erfarenhet och mer och mer bygger du upp din förståelse, expanderar till medvetande, belyser du det okända. Då kan man börja se, då kan man börja höra, då kan man börja kommunicera, då kan man känna till de verktyg som finns oss tillhanda för att tjäna våra individuella och gemensamma liv på den här planeten.

Till exempel att inse att man är ett offer för en viss religion/kultrurarv/tradition/politiskt klimat/föräldrars personliga brister/problematik/egenheter/personligheter, sin skolgång, media (allt från nyheter, politik, underhållning, reklam, etc) osv osv osv osv osv. Lär dig vem du är genom att se på vad som har hänt dig, genom att ta reda på omständigheterna och analysera dem. Vad finns det för information inbäddad i ditt liv och din personlighet och din historia. Dina tankesystem, dina brister, dina färdigheter, dina känslor, din tro, dina antaganden, dina förehavanden, dina plikter, din ångest, din glädje, etc etc. TA REDA PÅ OCH DU SKALL VETA. Då kan vi fatta att vi bara flyter på i en själlös, dekadent soppa som tror att den vet vad den håller på med, och hallucinerar mening/mänsklig natur i form av cynism och outmanade normer, vars ränna är konstruerad av psykopater som lever på att vi är slavar. Deras mål är döden för de har inte förmågan att leva självständigt; de är de som i trots krigar mot himlen för de kan inte acceptera det okända. Eller nåt. De upplever maktlöshet, tomhet istället för kärlek och empati. De vill inte ge, de vill inte bidra och producera, de vill inte nånting förutom att vara herrar. Om det är sant att det är Kananiterna’s ättlingar/tradionsföljare som utgör denna globala vampyrelit så är det inte så konstigt. Deras sektiska motto, eftersom de en gång i tiden var slavar, var; älska  varandra (ok som slavar, men sedan perverteras det till en kriminell sekt där man villkorslöst är lojal till psykopatiskt dödsdansande likar), älska röveri (till gagn för slavoffer, som i frihet sedan blir totalt kriminellt, vampyriskt, plundra, parasit, etc), älska liderlighet (=oanständighet, omåttlighet, slöseri, lättsinne, osedlighet. D.V.S. irrationellt beteende, värdelöshet, allt som skändar mästarna och uttrycker frihet i slaveriet, förakt mot fängelset, etc., det blir jävligt knasigt som grundvärdering sen när man är fri; ska ta ansvar), och hata era herrar/mästare (såklart man ska hata sin slavägare på ett sätt, men nu när de är sina egna herrar så hatar de sig själva, eller hatar det de ser i oss som de vill vara, de ser alla andra, folket, jorden, vi alla som lever här som hatobjekt. Och många av psykopaterna är politiker/ledare/folkvalda och ska representera och tjäna folket. Men om de ska hata oss så…ja.). Det spelar som sagt ingen roll om det är en medveten klubb onda reptilianzionister eller om det bara är ett kulturarv som fungerat tack vare och på bekostnad av människans inneboende oskyldighet/gudomlighet – titta på nyfödda och fatta. Det är ett beteendemönster som motverkar ett holistiskt, harmoniskt samhälle, och inte bara det, det är en civilationsmaskin som bygger på att falskeligen tjäna och därmed utnyttja liv, döda liv för annat liv. Det kommer inte funka och vi borde ta ansvar nu. Men typ ASMÅNGA SKITER VERKLIGEN I, MER ÄN VAD DE ENS HAR GRAMMATIK FÖR ATT FATTA. Jag börjar hajja hur mycket jag har skitit i, men jag försöker förädla mig och komma till skott.

Alltså jag likställer inte holistiskt, rationellt, gudomligt, fredligt, harmoniskt leverne; en sann civilation med att ingen nånsin kommer bli sjuk, eller dö, eller lida, eller ha det svårt, eller bråka, eller bli utmanad, osv osv, men jag vill att vi lägger ner all psykotisk och vanvettig bullshit så vi kan leva utan att bajsa oss själva i ansiktet hela tiden. FATTAR NI METAFOREN? ALLTSÅ.

GET GOING

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>