Individ, levla! 2

När individen är kompetent; kan tänka; när individerna i ett samhälle (individer inom samma område/med samröre, i överlevnadssituationen livet) är upplysta, online, kan tänka, så omöjliggörs SÖNDRA OCH HÄRSKA.

Då kan vi inte polariseras, divideras, spelas mot varandra, tjafsa om konstgjord moral, rätt, lag, etc; eftersom alla då kan härleda från existensen livet verkligheten vad som är rätt och vad som är fel och vi är utrustade att kommunicera tillbörligt, effektivt, (konstruktivt).

Då behöver vi inte rösta om vilka ledare som ska fixa “samhället” och våra problem. Då ser vi vad som behöver göras och varför och hur. Då producerar vi inte för att kunna konsumera för att skapa jobb för att kunna tjäna pengar i en vettlös, tanklös, grundlös cykel; samhällets ekonomiska fängelse:

en själslig tomgång sprungen ur okunskapen som följer indoktrineringen från media, politik, “vuxna” (psykopater/zombies/mentala slavar), och SKOLAN!!

Då kan vi tillsammans uppskatta och uppleva frid och förundras över och lära oss av universums praktfulla mystik typ.

Skolan är indoktrinering
Staten är våld och hjärntvätt
Jobb och den nuvarande ekonomiska modaliteten (incitament, BNP, etc) är konstgjorda bojor, begränsningar av verkligheten

Jag tror att många människors tankar är långt ifrån ifrågasättande så djupt, så långt tillbaka i upplevelsen av sina liv; och de som har ställt sådana här grundläggande frågor för att kunna härleda rätt och fel; att kunna förstå vad som händer, har kanske inte fått de mentala verktygen artikulerade att förstå var och hur att börja formulera svaren, och sedan med kulturens sköljande passivitet och upplösande relativistiska konformitet tillslut glömt att de ställt frågan varför från första början och hur livsnödvändig den är.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>