Fuck: världsledare, vapen, kärnvapen, etc. Nattlig text nummer 23940233

Ok. Så nu har vi (jag) ett vettigt ramverk för att se vad människor håller på med.
Konsumtion, produktion, ekonomin, politik, rasism, ismer, underhållning, dödsmaskinen, etc.
Och verktygen som vi har till vårat förfogande, från det mest grundläggande, förnuftet, till
explicita metoder för att kunna ta oss framåt i förstånd. Detta parat med en objektiv definition
av värde som kan vägleda oss. Allt detta är en uppmaning att tjäna livet och rannsaka oss själva
som individer och som samhällen så att vi kan manifestera en Sann civilisation, eller vad man ska
kalla det.

Men inom alla delområden så finns såklart behov av fördjupning, förtydling, etc.

Inom politiksfären, den politiska delen av dödsmaskinen, har vi demagoger, ledare. De är laddade med
ngn sorts officiell status och ska representera och bestämma över oss för vårat eget bästa. Vi är fanimej huvudlösa vettlösa slavar som springer omkring och följer kommandokedjorna. Vi utgör
dödspyramiden här. Vilka är dessa jävla demoner till ledare i politik och industri? Vapenindustri, krigs-
industri, media, etc etc. Våran betingade och patetiska identifiering med nationer och annat eggas och
används i propagandaspel, i psykologisk krigsföring i samspel med den falska konkurrensnormen och
“naturens/djungelns lag”, om dominans och allmän acceptans av ett grundläggande psykopatiskt och krigshärjande
drag hos människan, tillskrivet oss med hänvisning till historien och taget som bevis för desinformation att
vi skulle vara förprogrammerade att slåss med varandra. Det är att reducera oss till pjäser i krigsspelet.
När jag snackar om demonerna den här gången är det i frustrationen över det jävla kärnvapenspektaklet
vi ser breda ut sig nu. DET ÄR FUCKT MED KRIG DET ÄR FUCKT MED KÄRNVAPEN. Punkt jävla slut. Det finns ingen
anledning att vi ska kriga med varandra och det finns ingen anledning till massförstörelsevapen.
Men det är lång väg till alla kan hajja det. Säger en vit typ medelklass 30 årig man från Sverige. AA, fuck you.

Det första som måste hända är att vi vaknar upp ur vanföreställningarna, ur psykosen, ur fucking matrix om den termen funkar bättre för dig. Det handlar inte om en lögn eller två, det handlar om en grundläggande, inbetingad, inskolad, invand, inprogrammerad inkomptetens hos individer att bruka sitt förnuft och se vad det är som händer inuti och utanför sig själva. Det är den formade och formande världbilden från media och institutioner, från medmänniskor som rapar duktigt etc etc. Det är alla avledningar.

Men just att vi för det första fortfarande lyssnar på de här fucking främlingarna och låter dem influera oss. Vilka är de? Var kommer de ifrån? Varför har de den position de har? Vad är detta ramverk (konstgjort) i vilket de har en position? Var kommer det ifrån? Vilka syften tjänar det? Hur kan människor organisera sig? Vad behöver vi organisera oss kring (kärna)? Vad händer när miljontals människor i olika ekonomiska sfärer, industrier, jobb, etc är sammanlänkade och påverkas av bl.a. sådana här opinionsbildare, sådana här demagoger? Vilkas intressen tjänar de? Ett urval av frågor.

Asså, det spelar ingen roll riktigt om de är “onda”, “falska”, “konspiratörer” eller whatever, det är fortfarande principen att vi ska hålla på och rösta i ett förlegat dinosauriesystem av hierarkisk makt med en underliggande idé om att alla medborgare ska konkurrera men nationellt samarbeta att konkurrera med andra nationer där medborgarna inbördes också blir söndrade och härskade över, i en global industri av VAD? TILL VAD FÖR VAD? Var är de underliggande principerna, var är de underliggande värderingarna? Var är förankringen i verkligheten? Etc.

Det är så jävla mycket elände och problem, så jävla mycket kaos, likgiltighet, lögn, avledning, misinformation, desinformation, propaganda, missförstånd, antaganden, polarisering, uppvigling, grupperingar, fraktioner, faktioner

Så många begränsade blickomfång, begränsade synsätt. Dogmer, ismer, tillhörigheter, rationaliseringar, fucking bullshit. Det som krävs av oss är mer. Och det börjar med det mest grundläggande; vårat förnuft, vårt förstånd, vårat vett. Våran gåva som människor; att kunna tänka. Så att vi kan rannsaka oss själva och observera våran omvärld. Så att vi kan se var värde kommer ifrån, universums påbud, och att att vi vill leva förenar våra intressen; grundläggande. Sedan kan vi avbetinga, avprogrammera, avinstallera bullshitkulturer av olika slag, när vi kan inse att sanningen är det som är, det som kan kommunicera värde; kunskap. Den sanna valutan.

Asså vid första glimt i detta rannsakande så vill man dö eller döda, men det lägger sig i det att ju mer man förstår, metodiskt, desto mer kan man göra, man kan formulera upplyst, relevant, konstruktiv, meningsfull handling som individ med och ibland andra.

Poängen just i detta texthop skulle vara att hela krigstänket är närvarande, och idiotiskt i sin kärna, och en emotionell och intellektuell utskällning av det är på sin plats.

Jag är trött på att se dessa presidenter och ledare tala. Vilka fan är dom? Jag vet inte, visst, vi kanske kan använda oss av nuvarande ramverk och instiutioner för att handla gott, men då måste vi först hajja grundläggande saker. Olika typer av konstgjorda saker, inklusive organisationer är en form av teknologi som kan användas för olika syften. Men om de är förlegade och eller om vi är för insmetade i konnotationer och associationer så måste vi formulera nya sätt. Vi kan inte bara bränna riksdagen och skrika fuck you och sen löser sig allt. Revolutionen, eller evolutionen snarare kanske, måste ske i var individs medvetande, att vakna upp till det man är: ett medvetande i kött på jorden, med ett förnuft, man kan tänka och man vill leva, i universums lagar. Vi börjar med att kommunciera om vad som händer på GRUND-FUCKING-LÄGGANDE NIVÅ, det verkar vara det som krävs, så ok.

Men iaf: jävligt trött på presidenter och ledare, trött på att folk följer dem, trött på att folk snackar om dem, trött på att folk grupperar ihop sig och bankar bröstet, trött på att folk formar sina psyken efter psykopater och lögnare, efter härskare och krigare, efter mördare och idioter. Vi är här för att LEVA. Vi bör ägna oss åt att förstå vad som ger upphov till LIV och tjäna det. Vi bör främja förnuftet och möjligheter att samarbeta i grundläggande frågor. T.ex. MAT. Perma/biodynamiskt. Annars: monokultur som upprätthåller industrisamhällen (med tillhörande propaganda om “levnadsstandard och frihet”) och dödsmaskinen lever igen.

Alltså vi kanske inte kan ännu ignorera dem, men ska vi verkligen dissidera och slåss? Jag tror vi ska främja förnuft, förstånd, kärlek (om ni fattar vad det betyder), liv, samarbete, grundläggande grejer och organisera oss kring det. Inte eftersträva profit i sig, inte hålla på med den sekulära materialistiska lögnen, inte avleda oss, inte beskära vårat medvetande, etc. Alltså manifestera en vettig kultur som inte baseras på (objektivt) korrupta principer (vilket oundikligen leder till kiss).

Men den där jävla bilden man har av ledare och EU och USA och Ryssland och en massa andra världsledare, politiker, byråkrater, generaler, en massa jävla människor investerade i en viss sektor av dödsmaskinen, lögnvärlden, den falska principens motor; så jävla högt uppe på pyramiden av vad? Av våra inkompetenta små indoktrinerade och avledda medvetanden. Vi glor och vanföreställningarna sipprar nedåt och blir en del av våran världsbild och vi handlar utifrån den. Våra medvetanden blir upptagna i den tiden, i den rörelsen, i den PR-bilden och vi blir pjäser. Inte som robotar, helt bortkopplade, men som ROBOTAR, HELT BORTKOPPLADE hajjaru?

ex: Varför behöver vi 600 000 lagar för att kunna samarbeta kring handel med varor? Varför? Asså någonting är principiellt och grundläggande fel med alla samhällen om vi accepterar saker som de är på en grunläggande nivå. Är praxis att vi ska blåsa? Vad är ett jobb? Vad är profit? Vad är pengar? Vad är värde?

Alltså vad är det geopolitiska spelet och vem spelar det? Vem sätter reglerna? Vem influerar dig och påbjuder din identitet? Vem säger att gamla trauman spelar in i vem du är och vem snackar om lojalitet? Till vem och vad och varför och hur? Vem influerar dig? Vilka konsumtionsvanor hos individer blir sammantaget enorma krafter som kanske influerar det geopolitiska spelet? Hur opererar stora företag, storbolag, och industrier och konglomerat och finansvärlden och banker och centralbanker och politiker och NGOer och stiftelser och superrika familjer och vad är dödsmaskinen egentligen? Är ni med lite grann?

Fuck allt och alla förutfattade meningar, antaganden, påståenden och oprövade sanningar inom och utom dig.

Alla med lite fritid, kom loss. Det gäller liksom inte bara “politiskt intresserade”, det gäller alla. Det är vi alla som upprätthåller en knasvärld genom att låta vanvettiga agendor sätta reglerna. HEJ DÅ.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>