Flukthuvud

Jag känner en genuin vilja att forma en faktiskt konstruktiv och livsbevarande/-jakande global rörelse där allting handlar om att förstå och sedan omsätta i praktiken det som är vettigast att göra. Jag gillar inte att tro på saker, utan jag vill veta, jag vill testa, jag vill leva! Jag vill vara fri. Jag vill förtjäna att leva. Jag tror INTE att man kan överleva genom att fästa sig vid overkliga saker och tvinga på alla andra att fästas vid sina egna overkliga fasoner. Så, om sunt förnuft går att bevisa som en evig konstruktiv konstant, eftersom den kommer undan till och med slumpen. Se över dokument och kontrakt och manus och förakt och tragik och din egen estetik och din egen etik. Inget med att skriva ned regler eller någon annan fastlåsning av framtiden kan te sig vettig när framtiden inte kan förutspås. Den kan däremot hanteras med tankemaskinen (konstruktionen); OBSERVERA – FÖRSTÅ – FORMULERA – REPEAT. Så det hjälper inte kontraktet att försöka förutspå framtiden, det bara låser hur man förhåller sin kreativa del av verkligheten till papprets formuleringar. Detta förhindrar vår tankemaskin att operera i harmoni med verklighetens svängningar och nya vinkelförhållanden, perspektiv, etc. etc. för att de val som bryter mot kontraktet förhindrar maskinens vissa yttringar att ta del av det som kan liknas vid “det offentliga rummet” och därmed beskärs sanningen in i proportioner om vilka kontraktets parter har vetskap. Denna esoteriska kunskap kan de lura eller styra omvärlden igenom. Hur som helst så att vara konstant närvarande och införstådd i sina egen utformning (konstitution) så kan man kommunicera klart till den yttre världen. Men då måste hjärnan fluktuera i fucking 32 miljarder gånger i sekunden för att medvetandets lopp i tankemaskinen skall upplevas sömlös = ingen tid för rädsla som är vad kontraktets ramverk är gjort av (begränsning av sambanden i helheten av allting). Rädsla är bara information som inte gjorts i ordning för handling.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>