face the ****

Beteende är kontextuellt, det formas ur ett sammanhang, ur upplevelser. Man härmas och reagerar på saker som händer, på andra människors beteenden. Man tar till sig det som känns bra, verkar vettigt, begärs av vad man uppfattar som legitima auktoriteter (skolan, gängledare, politiker, rockband, whatever). Saker som människor gör och säger har en unik betydelse för varje individ. När man, som jag, försöker mind-stretcha, alltså expandera sitt sinne för att förstå allting; för att rymma så mycket av universums eviga kosmos; Sanningen; det som händer och alla synvinklar, företeelser, förhållanden man kan förmå att få plats, ja då skönjar man en större överblick och ens ego och persona blir förändrade. Jag som individ bereder plats i den fullaste mån jag kan för ny information och vett, förstånd. Nu när jag ser ungar (“vuxen” ålder) springa omkring och uppleva självhajpad och självrefererande så kallad konst, musik, mode, subkulturer, spelningar, klubbar, fester, happenings, whatever så ser jag hur detta förvisso livsdefinerande och i målgruppen utbredda, men ändå begränsade, begränsande, förföriska, avledande och inbillande, inbillska beteende; repetition av självhype och uttryck som ska betyda någonting. Men jag kan ju inte skriva just nu. lite för lat just nu…. men iaf: Eftersom jag hållt på med denna sinnesexpansion på allvar väldigt länge så har jag mitt perspektiv; jag uppfattar allt detta som det står i relation till den sammanfattade idevärlden omkring oss från media och andra institutioner och i allt från individer till massor, filosofi, religion, politik, konst, språk, tugg, whatever. Jag har kämpat och gör det fortfarande varje dag att fatta vafan det är som händer i denna masspsykotiska och uppsplittrade världen av medvetanden som kallas mänskligheten. Jag kan respektera en individ och jag har vördnad för ens öde, ens orsaker och verkan. Men jag predikar för kritiskt tänkande, alltså att FAKTISKT tänka: att efter observation och identifikation rationellt etablera förhållandet mellan informationen (“varför?”) och sedan formulera det i språk. Alla som drar ut och dricker öl ofta och snackar om sig själva eller en kändis eller skit ingår i västvärldens (och världens) skräpkultur som mentala avfallstunnor i en själlös/skällös värld av vad som vill kalla sig rationellt, men är det endast i det att ratio används, inte ration används i förstånd, i vett, i relation, proportion till vad som är till gagn för LIV (vår allas gemensamma tillhandahållare av upplevelser). Vad det handlar om är att uppgradera sitt tänkande så att man är kapabel, kompetent och kompatibel med Sanningen på ett högre plan; då måste man uppoffra egot en smula, alltså låta det omslutas av större sammanhang inom en själv, då växer man från liten människa mot gudomlighet. Det är ingenting skamligt, eller skändande, hädande; det är ett ögonblick närmre paradiset, på jorden; alltså när alla fattar allt och gör det som behöver göras i vett: civilisation. Vadom ska vi ta oss till? Jag är inte den att bestämma åt andra, men jag kan säga så mycket som att sviker man Livet sviker man sig själv och allting. Vi har en värld där många människor är slavar, demoner, vålnader, lögner, dumma i huvet och fattiga. Vi borde verkligen ta och göra nånting vettigt. Avsluta vårat prenumererande, våran acceptans av en representativ demokrati, på fiatpengar, på morallöshet, på yta över substans, på konsumtion och tillväxt och ränta och alla dessa jävla lögnaktiga mekanismer för masskontroll och maktsammanstrålning för eliten på bekostnad av planeten och livets resurser i alla hänseenden. Politiska, ekonomiska, kulturella system av bajs ger bajs. Det är inte så svårt att hajja. Det är inte alls svårt att se omkring sig. Men det handlar inte om människans natur eller nånting konstigt krusidulligt teori teori bla bla bla, det handlar om att ha ett faktiskt språk och en metod att lära sig. Vi har ansvaret och med det kommer friheten, att agera med Sann Vilja, alltså göra det som är Rätt, i vett och förstånd. Det låter kanske torrt, men du är isåfall programmerad med en massa självpsykotisk smörja, du är lättuttråkad alltså understimulerad av näring och överstimulerad av minitrauman (lögner/falskt behovsmättande), som bara du kan inventera och städa ur dig själv, precis som jag och många andra hålller på med varje dag. Det är ansvaret vi har gentemot oss själva och varandra i tid och rum (nu/för evigt på jorden/i upplevelsen).
Snälla var med och sprid Civilisationen. Stå upp för sanning, även om den svider dig, avslöjar dig, lämnar dig blottat som en lögn, fars, ett skämt eller whatever. Man ska aldrig ta åt sig! Man föddes ur sin mammas fitta och sen bombarderades man med intryck och ideer. Så skuld är inte riktigt nånting mer än information om kopplingspunkter i ett informationsflöde. Fucking egon är upptrissade, överstimulerade, trakasserade och allergiska. Muterade och förvridna. Vi super som fan. Vi knarkar en del. Vi skiter i. Vi tar för oss och vi dyrkar satan (lögnen). Världen bombas, utarmas, förorenas och folk förslavas i en maskin/system som utan våra allas individuella kritiska tänkande bara kommer att skena, kommer att forma oss och sammantaget väcka/manifestera/utgöra en egen ande som härskar på jorden. En ande i kött och materia, stål och sörjor, plutonium och elektromagnetiska vågor, som utförs, underhålls och byggs, kopplas ihop av individer utan kritiskt alltså aktivt vettigt faktiskt tänkande; det bådar inte gott. En vettlös, hjärtlös megarobot som vallar sina beståndsdelar i en vettlös spiral av kaos och antilivsvärderingar, alltså agendan/policyn/manifestet/drivrutinerna/schemat/etc är utan vett och därför blir det en förgörare. Vi måste ta kontroll; genom kritiskt tänkande. Det är antivirus för hjärnan och därmed kommunikation och genom arbete härigenom kan man förstå vikten av ord och språkvård och det avgörande i att tala och agera enligt Sanningen. Begrepp som dygd och synd och Rätt och fel blir tydliga och får reell innebörd. Det är inte så komplicerat. Det svåra för mig är att samla min skalle så jag kan uttrycka det begripligt, eller, jag tycker att det är det, men det är inte vanligt medborgares syntax. Det verkar som jag kanske är förvirrad, eller att det jag skriver får inte den vikt den förtjänar. Det jag snackar om är sånt som behövs i mänsklig standardrepertoar. Allstå att kunna tänka. Kritikst tänkande. Trivium. Det kan inte bli civilisation annars typ. Alla handlingar föregås av ett tankesystem eller brist på det. Det kan oavsett uttryckas som att dumma ideer ligger bakom allt dåligt som människan, människor, en människa handlar här på jorden. Krig, tortyr, förtryck, utpressning, whatever ALLT. Det är korrupta tankesystem bakom. Vi har blandat ihop saker, blivit indoktrinerade, experimenterade med, utnyttjade, programmerade, testade, påprackade, bombarderade, etc etc så nu måste vi fan ta tag i detta och titta vafan vi har hållt på med och varför. Vad som faktiskt har hänt, tänkts och sagts och varför och hur. Så vi kan fatta. Så vi kan sprida den Heliga Anden, alltså den rättfärdiga kulturen (kultur=repetition av beteende), alltså den vettiga seden, alltså filisofi (“kärlek till kunskap”) alltså Sanning formulerad i ord satt i Handling via köttet. Det är inte konstigt, det är inte komplicerat, men ni ba “aaa….ok? va?” eller? Läs, tänk kritiskt (aktivt, faktiskt). Och öva på att koppla bort dig själv från alla kulturella associationer och såna grejer.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>