DÖDSMASKINEN___

Maskinen

Det är via språket som idéerna, världsbilderna, teorierna, tolkningarna, abstraktionerna, koncepten kommuniceras; tilldelas

Formuleringarna, prioriteringarna satta i system.

Vi har dem i oss, våra personligheter är formade kring dem och fastväxta i dem. Vi är nästlade i våra kulturer; språk, etnicitet, religion, nation, område/ort, kön, klass, etc etc etc

SÖNDRA OCH HÄRSKA

vad kan dra nytta av detta, om inte en maskin vars mål är att omvandla våran energi i form av uppmärksamhet, engagemang, vilja, arbete, etc. Maskinen är makt sammanställd; enligt den STÖRSTA MYTEN / SEKTEN {PROFIT}

det är en mekanism så rotad i alla och alla är uppkopplade mot den mekanismen och vår allas handlingar är formade av den och utgör den; vi lever i den andan, vi ger den anden KÖTT OCH VÅRAT KÖTT BILDAR DÖDSMASKINEN

när utvinnandet av resurser avviker från att strikt TJÄNA LIVET, som är våran förutsättning för existens, LIVET som i naturen, ja, då blir vi en parasit på våran egen tillvaro. Vi konkurrerar, vi tävlar, vi slåss om territorium och makt och resurser.

Det sker på alla plan; retoriskt – politiskt, ekonomiskt

det blir kultur; repetition av beteende,
vi fostras vi härmar, våran överlevnadsinstinkt, våran vilja att leva tvingas yttra sig i denna maskins förutfattade mönster, som är till för att manifestera maskinen, som är våran irrationella hållning till verkligheten, till livet, till naturen – vår allas källa.

SÖNDRA OCH HÄRSKA

alla ismer och grupperingar och sedan individens alla yttringar; de kombinationer av adjektiv, av detaljer och smaker och så vidare som en individ består av använder sig maskinen av. Om du inte i första hand identifierar dig som liv som observerar liv FÖRE någon annan sorts identitet, så kan du hamna i maskinens tjänst, vilket är DÖDSDANSEN; tjäna pengar, tjäna profit, tjäna makt, tjäna auktoritet, tjäna något annat än livet.

Känslor, identitet, tillhörighet, intellekt, kön, ras, kultur, utseende, alla sorts kategorier och typer manipuleras av maskinen – det är inbyggt i mekanismen, som VI utgör genom våra handlingar som är formuleringar – medvetna och omedvetna – givna liv i våra ANDETAG

karusell, ekorrhjul, system, hierarki, indoktrinerad organisation, begränsad syn..
vikten av att skala av allting och observera identifiera sätta i sammanhang och formulera enligt tjäna livet är att vara sann, att ha rätt.

vi är alla enade i att vi lever, och livet är vi skyldiga naturen. så är det bara.
så all form av konkurrens, irrationalitet, destruktivitet, underhållning, avledning, skenmanöver, begränsning, propaganda, etc etc står emellan och emot oss i att tjäna livet tillsammans.

Hela världen är våldtagen och utnyttjad och traumatiserad, från barnsoldater till curlade hjärntvättade, alla. Allt och alla är knutna till MASKINEN som utgörs av alla mänskliga beteenden i en grad eller annan.

Det finns ingen rimlig, vettig, rationell, rättfärdig, saklig, egentlig anledning att hålla på såhär.
Men alla är uppdelade.

SÖNDRA OCH HÄRSKA

vi är söndrade och MASKINEN HÄRSKAR
vi är maskinen när vi gör maskinen när vi lever ut maskinen när vi tänker maskinen när vi endast lär oss maskinen (som har oändliga variationer och beståndsdelar) när omvärlden är maskinen. När språket formulerar och premierar maskinen, tjänar maskinen. DÖDSMASKINEN

VÅLDET är maskinens språk
vi kan inte göra våldsamt motstånd mot DÖDSmaskinen
den kan bara gå sönder, upplösas, genom språket:
VÅRA TANKAR, som föregår VÅRA HANDLINGAR
vårat tänkande, vårat kritiska tänkande som vi identifierar verkligheten genom efter sinnesupplevelser
är vårat verktyg, vårat s.k. vapen mot maskinen. MASKINEN ÄR vad när vem var, varför och hur vi gör saker nu. Vi tjänar dessa begränsande mönster, detta kollektiva självmord, denna psykos, denna hallucination, detta enorma missförstånd. En sekt av idioti. Vi kan inte döda maskinen med död, vi kan inte spränga eller skjuta maskinen. Vi kan vakna upp till våra sinnen och våran förmåga att lära oss, att observera, varsebli, att tänka, att förstå att inse att formulera och att handla; att kommunicera och att tjäna livet, som är våran upplevelse och våran källa: naturen. Att tjäna naturen är att säkerställa sin existens i infinitiv. SÅ VI MÅSTE IFRÅGASÄTTA OCH PRIORITERA VETTIGT, dvs livets källa framför allt. Det är det som har grundläggande, ultimat betydelse. Inget annat är större. Inga organisationer, tv-spel, karriärer, s.k. rikedomar. Ingenting materiellt eller abstrakt är i sig herre förutom naturens varande; i det yttersta kosmos.

Integritet ger värde.

SÖNDRA OCH HÄRSKA är maskinens grundrytm. Den har inget mål, inget medvetande för den är gjord av irrationalitet, den är gjord av ignorans, av lathet, av trauma, av illusion, av vantro, av ondska, av godtrogenhet, av brist på medveten tanke, av brist på närvaro med naturen och livets grundläggande.

Vi kan alla enas i samarbete för livet, utanför ismer och ideologier och andra klassificerande ord, utan SÖNDRA OCH HÄRSKA. Katalogisering, kategorisering, etc är ett språkligt verktyg, och behöver behandlas med vördnad och insikt.

Bryt din indoktrinering genom att ställa frågor; se samband och ifrågasätt allting.
Lär dig lära och integritet.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>