DÖDSMASKINEN

Lokalisera matproduktion. Vart ska ni någonstans med era pengar och ägandeskap och karriärer? Illusionen sitter djupt. Vi ska ha en förankring till jorden vi lever på och av. Känna varandra i vårat grannskap och lokala samhälle. Samarbeta och ha konstruktivt utbyte i livets möda. De livsviktiga sanningarna skall genomsyra varendra beslut och handling. Med hänsyn till miljön och naturens lagar. Vi kan inte bo i dessa luftslott längre. Tillväxt, haha.

Hur länge måste jag sitta och tolerera att ”vuxna människor” inte kan erkänna att vi måste förkasta hela fucking systemet? Vi kan inte ha detta ekonomiska system. Vi kan inte ha en konsumptionskultur. Vi kan inte ha underhållning just nu. Vi måste sluta konkurrera. Vi måste stänga ner krigsindustrin. Vi måste lära oss tänka och känna igen. Vi ska ingenstans. Vi måste relokalisera allting och förankra oss igen. Vi måste genast stänga ner all form av kärnkraft och urangruvdrift. Vi måste avskaffa konceptet ägandeskap. Vi måste ödmjuka oss själva inför livet, jorden, naturen och varandra. Vi måste förändra eller förkasta våra institutioner. Vi måste visa våra barn hur man tar ansvar, hjälper varandra, respekterar naturens gång och lever i fred på jorden.

Tror folk att livet skulle vara tråkigt om vi inte tävlade om livet? Om inte väldiga massor led i sitt krälande i ignorans, tro, svält, förvirring och meningslöst trälande till fördel för en icke-producerande, genomfalsk, cynisk, hjärtlös, byrokratisk, pervers, elitistisk, självisk, mordisk , psykopatisk, själsligt bankrupt, mentalt inavlad, deformerad, vedervärdig och verklighetsfrånvänd härskarklass? Vilka fantasilösa, avtrubbade amöb0r folk är om de tror det. Alltså. Det finns knappast en trevligare känsla än att uträtta gott arbete tillsammans med goda vänner och familj för sin egen och varandras fortlevnad i god samklang med naturen. Att kunna avnjuta frukten av ens arbete utan att den försvinner i bruset av en söndrad och härskad dissonans till ekonomisk verklighet. Den själsliga tomheten, systematiskt inbyggd i oss i denna konkurrens och kollektivism a la psykopat-världsordning, manifesterar sig som rädsla i olika former, och vi knarkar underhållning, inredning, sport, pengar, ”utveckling”. Om hela dödsmaskinen slutade rulla skulle allt ta slut och bli tråkigt? Skulle vi dö av tristess? Att tro är att inte nå hela vägen fram till vetande. Vad som funkar i problemlösning är observation, logiskt ordnande av information och rätt handlande. Allas vårat grundläggande problem är våran existens; vårat liv. Vi måste käka. Så, kan vi sluta bajsa där vi äter och kan ni sluta pulla eran konsumtionshåla och kan du börja nysta upp vem du är och vad du kan bidra med till att bli en självständig, fri och därmed ansvarstagande och således oundvikligen rationell människa? Alltså det kan bli torrt med ord. Om du är bra på att festa och få folk att känna att de gör något produktivt för sina liv, när de konsumerar dessa upplevelser i meningslös ritual i ett hallucinerat tillstånd av överflöd och bekräftar sina egon mot masskulturpropagandan från de stora industrierna så är du bra på det. Det är inget fel på att festa. Det handlar om tidpunkt; i proportion mot nödvändighet. Jag är individualist, för vi alla är individer, och vi är ett kollektiv av individer på planeten. Och detta faktum, i ljuset av allt jävla strul som mänsklighetens sammanlagda irrationella beteende, kultur och  system givit upphov till, talar om för mig att vi måste LÖSA PROBLEMEN. Stilla erat ego och skådat er förnekelse och indoktrinering och svaghet och att er totala existens är beroende på moder jords nåd och ens eget arbete i rationell proportion till verkligheten.

Det är soft att samarbeta. Det är soft att vara kreativ. Det är skönt och gott att arbeta i symbios med naturen, livet för livet och överlevnad. Det är soft att värna om dygd. Det är fantastiskt att upptäcka kosmos mysterier och utforska. Det är skönt att utrycka sig. Det är underbart att leva i en vacker värld med kärlek för allt och rädsla för ingenting, genom stillhet, upplysning och handling; vilja; kärlek till kunskap (“filosofi”), sann etik och moral (att handla rätt är att handla enligt verklighetens påbud i viljan att leva).

Jag snackar inte om att alla måste dela med sig med alla. Ta inte från någon annan. Va inte en jävla tiggare eller en förbannad plundrare; det är så kontraproduktivt och idiotiskt vid det här laget. Jag föreslår att vi samarbetar för det kommer att gynna oss alla. Men inte i ett centralstyrt system som kräver allas deltagande, utan snarare att respektera individens rätt och erkänna faktumet att alla individer bor här tillsammans, mer eller mindre är besläktade (med djur och växter också; liv) och att vi alla vill leva. Ni som vill plundra; tigga; dö får gärna göra det. Men sabbar ni för oss som vill leva skall ni som person möta det ni strävar efter. Ni tänkte ut dödsmaskinen och vi tillverkade delarna och satte ihop den medan vi anade att något inte stod rätt till bortförklarade vi vår plikt gentemot sanning med att vi förtjänade att vila oss efter detta hårda arbete. Fuck det.

Anabola hanar. Gäng. Utanför. Fuck polisen. Segregation och offerkoftor. Kapitalism och konkurrens. Vi och dom. Välfärd och konsumption. Slit och släng. Krig och exploatering. FN-votering och konsensus. Propaganda och heroinpengar. Underrättelsetjänster och vapenindustri. Lobbygrupper och tankesmedjor. Egenficka, svågerpolitik och korruption. Perversa, själlösa, integritetslösa psykopater och  skolenligt avtrubbad o indoktrinerad massa. Trälar och falska beskyddare. Falskhet, falskhet, lurendrejeri, manipulation, lögner, oppurtunism, rättfärdigande, sofistikerat bortrationaliserande, förnekelse, feghet, svaghet. Allting speglas i allting. Fattigdom, svält, naturkatastrofer, oljekatastrofer, kärnkraftverkskatastrofer, folkmord, krig och våldtäkt. Slaveri, trafficking, dekadens, alkoholflykt, religion, förvriden hedersstruktur. Cynism, eskapism, egoism. Konkurrens, erosion av dygd, kortsiktighet, dumhet, ytlighet, materialism, uttömning, kontaminering, dödsmaskinen. DÖDS-FUCKING-MASKINEN!!! FATTAR NI?

Lek inte smart. Jag har stått och sett på hela mitt liv och tänkt ”varför är inte alla snälla mot varandra och hjälper varandra? Varför gör de dåliga saker?”. Jag förstår varför, men vi vet alla att det inte går och inte får fortsätta. I’m fucking right. Lägg ner. Vi måste ta vårat individuella ansvar och sluta interagera med dödsmaskinen, med exploaterings- och slavsystemet. Med självmordssystemet. Fuck alla illusioner. Fuck alla egoismer och hägringar. Fuck aktiemarknaden. Fuck ränta och avkastning och dyrkan av “profit”. Fuck dödstron på evig tillväxt. Fuck att tjäna pengar för att tjäna pengar för att TJÄNA pengar. Fuck att äga nånting man inte behöver. Ja att hjälpas åt. Ja att kliva ur egotrippen. Ja att lokalisera oss och återförankra kropp, sinne, själ, intellekt och psyke i jorden och naturens lagar. Ja att observera, vörda, respektera och ingå i naturen. Fuck att försöka dominera och kontrollera den. Fuck you rädda, svaga, traumatiserade psyke. Ja till universellt läkande. Ja vi kan ha det precis så soft som vi vill om vi förTJÄNAR det.

Förkasta alla skulder. Förkasta räntan. Förkasta konkurrenssystemet. Förkasta religionen tillväxt. Förkasta skolning. Förkasta myten “auktoritet”. Förkasta slavmentaliteten. Förkasta härskarmentaliteten. Förkasta allt det som tjänar DÖDSMASKINEN. NU.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>