Det sammanhängande språket är Livets Cykel

det som händer händer
om vi kan beskriva det med våra handlingar, alltså när vi resonerar med livet
om vi kan formulera det
om vi kan förstå tillräckligt mycket (vilket ingen ensam kan göra: incitamentet till samarbete; fördelen för alla individer på ett principiellt plan), så kan vi det med hjälp av det som händer, och det är sanningen
hänvisa inte till osanning, det är luffigt
och då kan vi agera fördelaktigt i det som händer
det är detta som är konversationen för liv

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>