Det finns mycket att säga. Min själaskådning till ditt och allas våra livs gagn.

När ska ni fatta att det inte går att konsumera på detta sätt? Slit och släng är totalt vanvett. Förbruka resurser, lev i lyx, i överflöd. Social status-indikator är dina materiella saker. Din tid på jorden; ditt arbete, dina handlingar, din filosofi skall skådas i sanningens ljus. Du gör vad du gör oavsett vad du inbillar dig själv. Och att inte göra någonting är att göra nånting annat. Skräpmänniskor, skräpkultur. Förnekelse, blindo, indoktrinering, rädsla, hjärntvätt, ni har hört det förut, av mig, av andra, av eran inre röst om ni kunnat höra över erat övertrasserade, uppjagade ego.

En del drömmmer om automatiserade fabriker och frigörandet av människan. Ska vi bara sätta iordning stora produktionsenheter och låta tillverkningen, förbrukningen, den onödiga omvandlingen av naturen till skräp fortgå i självgående dödsfabriker? Motorer för undergång i ett överflöd i ordets inverterade, perverterade, smutsiga betydelse.

Jag säger det igen: sluta konsumera underhållning och onödiga materiella saker. Sluta kasta ut saker som fungerar. Sluta åtrå saker och av hollywood och härskarklassen och rädsla och oförstånd och parasiter implanterade drömmar, “livsstilar”; förkastliga öden.

Vårat perverterade överflöd speglas i härskarklassens dekadens, speglas i krigskaosets offer, i blod, i smuts, i våld, i gift, i lidande och död. Det förvandlas till hat. Vi som skådar Sanningen, vi som vittnar åt alla ni som ser åt andra hållet, vi som bär tyngden av all förnekelse, vi som skriker i inombords av århundradens och årtusendens missgärning och orättvisa i ordets Sanna bemärkelse, vi kan tala om vad som händer. Problemet är att snart verkar det som att språket har reducerats, skiftats, siktats och rensats så att ni inte längre verkar kapabla att närvara i nuet, i evigheten av sanningen; att närvara i den kontext vi alla lever i här på jorden. Du BÄR ett ansvar för ditt konsumentbetéende. Du BÄR ett ansvar för vilka politiska system du upprätthåller genom delegerande av din individuella vilja till representanter. Du BÄR ett ansvar för vad du väljer att ingå i för system. Alla som är rädda: VAR INTE RÄDDA, VAR SANNA! Det enda som kommer hända av rädsla är ett patetiskt liv som gör livet orättvisa. Vi skulle kunna styra upp all världens problem imorgon om tillräckligt många vaknade upp och insåg sina dumma IDÉER och ILLUSIONER. Alltså, idéer, tankar är det som styr handlingar. Är dina idéer implanterade instruktioner och betéendemönster för någon annans agenda, eller långt senare i en kedja av synd som nu lever sitt eget liv? Vi uppehåller uppenbarligen paratiserande livsformer med duktigt mod; bankirer, tyranner, “ledare”, korrupta politiker, härskare och blodsugare av alla typer. Egentligen ska man inte halshugga dem, man ska halshugga sig själv eller göra rätt. Det första steget är att vakna ur sin förblindelse och möta rädslan. Alltså, de där årtusendena av missgärning som sammantaget väger hela jordens vikt på våra samveten. Vi måste öppna upp för det och förkasta allting onödigt, allting förgängligt. Vi i väst med våran masspsykos, vårat opium: alkohol, underhållning och egocentrism i en förvanskning av kollektivism som heter sörja, som heter fucking äckel; osanning! DET är sann synd.

Vi har bl.a. ett stort jävla hinder; pengar. Det är först och främst en idé, i bästa fall ett verktyg till gagn för liv, och i värsta fall, som nu, ett ok, ett kedja, en piska, en bur, en dödsdans till graven. Om vi föds och bara accepterar sådana här företéelser och inte står upp för liv, som är att stå upp för Sanning, för vett, för Rätt och för Lagen, frihet, förstånd, inte är beredda att “dö” för detta, ja då får vi den värld vi efterfrågar, vi förtjänar. En falsk, dödsbringande ritual av lögner, misär och dekadens. Av ignorans, av synd, av bullshit och värdelöst skräp.

Här vill jag inflika till nihilisten, hedonisten, cynikern, förnekaren, den med antingen ett intellektuellt manifest för ansvarsfriskrivning p.g.a. svaghet inför Sanningens tyngd eller bara en inimiterad stance/hållning/ställning av skiter i; överlevnad; bortförklarande. NI ÄR EMPATILÖSA. Ni förkastar det som gör er människor. Jag tar det ordet i besittning och återbördar betydelsen. En människa för mig är människan i sin fulla potential; sann, vacker, stark i anda och ande, i tanke och kraft, i kärlek och förstånd! Jag håller med om att allting är fucking FUCKT, men står hellre i sanningens ljus och rannsakar mig själv och vittnar, för jag VET vad jag VET och jag SER vafan som händer. Det är våran plikt till livet att hedra livet. Alla de andra som skiter i, antingen kan vi inspirera dem eller så kan vi be dom sluta och hålla sig borta, men fortsätter det systematiska utrotandet av livsgivande luft, vatten och djur- och växtliv så måste vi förhindra dem. Till varje pris. Det är ju livet på jorden jag snackar om.

Kom inte och säg att jag är en domedagssiare med ironisk, cynisk betoning. FUCK YOU. Allt från din jacka, till din nya mobil, till hur dina relationer, din “stil”, din “smak”, dina “åsikter”, din “utbildning”, din underhållning, din jävla livsåskådning är förorenad med osanning, synd och död. Jag ser detta, jag ser detta i mig själv också. Jag kastar stenar på mig själv först; var gärna där och HJÄLP MIG genom att peka ut motsägelser och osanningar och ignorans och whatever. Jag är inte ute efter att sitta högre än dig, vara bättre än dig. Det handlar bara om sanningen och folks hjärnor och den allmänna världen omkring mig, där det inte verkar finnas plats för samtal och retorik som påtalar dessa underliggande dödsvillfarelser vi badar i. Nu kommer undergången i fucking 4G. Vi är genomsyrade, och ändå kan ni inte se? Ni är medvetna i omvänt förhållande till Sanning. Eller ni handlar i omvänt förhållande till vad som är Rätt.

Det enda som räknas är Sanningen; Naturen (“resurser”), förstånd. En civilisation är ett tillstånd av välstånd. Det är när Människan inte lever i SÅ KALLAD synd. Det handlar om logik, det handlar om så är det. Det spelar ingen roll vad du har för symboler eller böcker eller ramsor eller psalmer eller snubbe som säger eller massbön eller bla bla. Vi är alla representanter, för liv eller död. Håll käften och lyssna. Sluta kolla och se. Sluta gör och tänk. Sluta känn och fråga. Sluta bedöva och känn. Spirituell analfabetism. Sluta dricka dina barns blod och knulla din mamma. Fattaru liknelsen? Sluta gör fel och gör rätt. Lista ut det. Jag är inte din befälhavare. Jag är en sanningssägare. Jag kan vittna om all lögn och all kärlek i min mänskliga form och förmåga.

De passiva, deras tid kommer. Alltså har du suttit i ett säte av välstånd, överflöd, inflytande och frihet från jordbrukets möda? Då har vi ett par saker i spel: din osanna position i relation till var din mat (liv) kommer ifrån, via systemet, maskinen. Och också din passivitet när du haft chansen att skåda de större sammanhangen. Den chansen har nekats och ersatts av chansen att sluka underhållning, att kittla stimulans i hjärnan och könet. I egot och ängslan. Att känna sig trygg, att invaggas i fluffet av total bedövning från människans sanna smärta. Det är inte mer än rätt att ni kastas till de s.k. vargarnas, till de förtryckta hundarnas och vilddjurens käftar. De som tvingats till ett liv av överlevnad i våran skugga; smutsen, synden, förnekelsen. Gatans realism. Alla barn är våra barn. Allting vi gör kommer tillbaka; gör vi mot oss själva.

Jag vill inte ha ett raskrig. Jag vill inte ha ett klasskrig. Vi behöver inga fler inbördeskrig här i människans boning. Fuck alla uppviglare. Fuck min sämsthet och fuck din sämsthet. Fuck all förstörelse, all förnekelse, förströelse, förförelse och manipulation. Rannsaka bort skorpan av bajs som täcker över dina sinnen, tankar; idéer, uppfattnigardin själ och din kraft. Se över din verklighet, och Sanningen i dina valmöjligheter och handla Rätt; till gagn för liv; ta ditt ansvar, tack.

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>