bränd officiell standard – bränner officiell standard

ju mer den irrationella och illegitima staten och kontrollmekanismerna och institutionerna och korrupta filosofierna och idéerna, propagandan i media, traditionerna, förfarandena om samhälle, politik, ekonomi, kultur etc etc fortsätter desto mer vidgas gapet och de “kriminella” entiteterna växer, den organiserade brottsligheten.
för den inneboende viljan att vara fri och självförsörjande, att betyda någonting, strävan efter meningsfullt sammanhang, överlevnad, resultat, mening etc fortsätter, den är mänsklig
och följer svennar (av alla “raser”) den officiella retoriken och propagandan, kulturen, sociala ingengörsmodellen och begränsar sitt medvetande och så vidare kan de aldrig vara en del av lösningen vilket är att individer tar reda på vad som händer på plats själva och skapar frivillig organisation och styr upp det som behöver göras.
ja, den sk organiserade brottsligheten blir en naturlig utveckling som speglar ignoransen/förnekelsen/begränsade verklighetsbilden och det begränsade, inskolade, hjärntvättade, indoktrinerade tänket
den kulturen vi får av skola, stat, dagis, föräldrar, media, all standardiserad kultur kan potentiellt stagnera och begränsa medvetanden.
våra förutsättningar avgör vad vi kan göra helt enkelt. får vi inte lära oss att förstå genom att ställa frågor så kommer vi vara beroende av andras åsikter, auktoriteter och att passa in. Vi kommer att bli frustrerade när verkligheten inte passar in på det vi lärt oss. Vi kan inte tänka kritiskt och då kommer känslor att godtyckligt styra våra beslut. Lyckas ni skönja problematiken?
(det kan finnas auktoriteter som är legitima; någon som är kunnig inom ett område, osv)

samtidigt som skenmanövrarna i form av underhållning, sport, mode, alkohol, subkulturer, etc – allt uppkopplat till dödsmaskinens ekonomiska del: att att producera och konsumera i sig är av värde – fortsätter att avleda våran energi och fängsla/förtrolla/förhäxa oss, försätta oss i trans och får oss att operera som kuggar. Vårat medvetande blir fyllt av godtyckligheter och smörja.

Det uppstår stora splittrande krafter i samhället
potentialen att samverka frivilligt till gagn för Liv minskas drastiskt när medvetanden begränsas
skillnader instiftas och klyftor uppstår
vi ställer inte relevanta frågor som suveräna individer bör
vi förmår inte att försöka se alla sambanden utan binds ner av polariseringen och fackuppdelningen.
man vill vara trygg och ha det bra. man vill inte tänka på negativa saker. man hoppas att staten eller någon ska ta hand om allt. man klagar. man förnekar. man bryr sig inte. etc etc etc etc
om vi accepterar läget och institutionerna och systemen etc och köper officiell standard, eller på andra sidan förstör, bränner, skapar kaos, så underminerar vi konstruktivitet, de båda är olika sidor av myntet: att inte ha förmågan att handla rationellt i förhållande till det som finns. Det beror på en begränsad förståelse som i sin tur beror på oförmågan att ställa relevanta frågor för att komma fram till giltiga svar, och att kunna formulera vettiga svar och kommunicera dem via ord och handling av värde; till gagn för liv. Detta pga söndra och härska; pga segregation på alla plan

det går inte att knäppa med fingrarna och trolla fram ett paradis eller en civilisation, men det går att lära sig och att kämpa för att förstå och viga sig till det; att bli en aktivist för förstånd och välja ett område eller en sak och bidra med konstruktiv energi i det sammanhanget. Vi behöver krossa myter och ifrågasätta traditioner. Vi kan inte längre unna oss att leva i bubblor och vidskepelse, i självrättfärdigheter eller apatisk ironi. Om vi begränsar våra medvetanden via skenmanövrar, regler, traditioner, rädsla, etc etc så får vi det öde vi förtjänar. Hur långt borta från att skörda tomater är du?
Rannsakan av strängaste sort är av nödvändighet för att rena sinnet och kunna agera i klang med livet.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>