Avbetinga (utkast, men hajja)

Vill inte ha laglig plundring (statsapparat, byråkratisk parasit, tankevålnad, styggelse)
men vad ska man göra åt arbetsgivarna, kapitalisterna som blir rika på arbetarnas arbete?
jo, ni kanske ska sluta tänka i en sluten overklig låda och inte arbeta för dem
inse att samhällen hålls ihop långsiktigt, hållbart av att människorna utför samarbete kring det som är livsnödvändigt. olika saker som behöver göras,
industriarbeten och etc har egentligen ingenting med det att göra
tillväxt är inte nödvändigtvis nånting bra
regering är alltid våld och tvång
vi måste kunna ta hand om varandra, hjälpa med välgörenhet och personliga relationer,
så att det personliga utvecklandet, ansvaret, förmågan, förståndet, etc växer till så vi får
en duglig människoras.
det är problematiskt med hela tillväxtkulturen och moderna, bekväma, hypnotiserade människan som betingat inte vill eller kan tänka igenom kedjor av orsak och verkan och härleda vad som händer och vad som är rätt och fel och krossa myterna, propaganda, falskhet och vanföreställningar, tro, etc.

så beroende, så nedkörd, så devalverad, dekadent, etc och inkörd att den inte kan tänka utanför antingen socialistisk våldsmaskin eller kapitalistisk krigsmaskin

Det är så långt gånget; präglingen av vad som är värde, vad som är bra, vad som är framgång, rätt, normalt, smart. Makt, status, mening, lycka, kul, etc. Modernt, civilisation, stolthet, identitet. Historia, tillhörighet. Individen är förryckt och institutioner monster som tuggar själar.

vi måste kunna TÄNKA själva. Och bygga samhällen från grunden, gräsrötterna och upp. Att skapa värde för oss själva och varandra, att kunna göra det utan en jävla avart kallad regering/stat ovanpå för att reglera, styra, bestämma. Den äter bara resurser, tid, och får människor att tro att de gör något viktigt men egentligen bara parasiterar och får dem att hallucinera rättfärdighet.

Individer som kan tänka vettigt ser vad som är rätt och fel och de flesta vill leva i frid och i symbios med naturen – allas våran nådgörare. Eftersom det GÅR att tänka moraliskt och handla därefter, behövs ingen institution som kontrollerar, överseer, tvingar, käkar resurser, skapar onödiga jobb. Detta är saker som inte behövs och är ett ok för alla. Det bankruttar intellektuellt och själsligt och slösar energi och resurser av alla sorter. Det är korrumperande och vanvettigt.

likväl att jaga profit i sig, att bedriva handel för att hela tiden utöka vinst och att skapa arbeten och konsumtion som egentligen inte har någonting med behov att göra kan vara en vanvettig och destruktiv vana. När det går utöver vad som är hållbart. Det är farligt när det blir en dogm, en tro, ett slag för friheten när det egentligen har övergått i vansinne, som underminerar Liv och därmed förutsättningarna för sann och evig frihet, med insikter om vad som EGENTLIGEN behöver göras utifrån de SUNDA prioriteringar baserade på nykter observation och kritiskt tänkande. Det blir precis som byråkraternas knarkliknande beroende av sin uppfattade legitimitet och självrättfärdigade makt, kontrollbehov, KORRUPTION!!!! ett beroende av en annan typ av filosofisk korruption av verkligheten, ett beroende av hallucinerat värdeutökande, ett beroende av äventyret och självuppfyllningnen, egot, makten/”friheten”, ägandet, geniet, maktposition, status, hyllning, etc. Men det är lika fåfängt och galet alltihop.

Det är liksom inget fel på uppfinningar, handel, översikt, tänkande, arbetande, producerande etc i sig, men det är när vi etablerar systematiskt vanvettiga applikationer, former och ordningar av sådana begrepp i handling som vi underminerar våran egen existens.

Det gäller att hålla huvudet skarpt. (Rannsaka/Keep it real)

—-

Det går alltså åt helvete men vi kan göra nånting utifrån var vi alla är i systemet idag. Vi kan konsumera mer ansvarsfullt, vi kan ta reda på vad saker är. Allt från vad rengöringsmedel är och varför och vilka som är vad och vad de har för påverkan etc etc etc, kunskap är makt och ignorans är destruktivt för alla.

När vi har en så jävla inkörd, betingad uppfattning om vad underhållning och nyheter är, vad som är normalt, vad som är värt våran uppmärksamhet, så missar vi en massa möjligheter att kreativt lösa problem, skapa en bättre värld, värdigare liv, etc.

Så, att lära sig saker är förknippat med skolan som är förknippat med plikt, tvång, repetition, tristess, torrhet, barndom (ej självbestämmande, ej mogenhet, ej status, etc) så kanske därför låter förslaget att att läsa på om t.ex. what the fuck ett rengöringsmedel eller vafan klädproduktion, kemikalier, färgämnen etc whatevz är och gör och varför, istället för att konsumera en serie eller en film eller KUK-TV (avledning, underhållning, avinspiration) som något absurt, medans det egentligen handlar om sorgligt sönderbetingad och korrumperad hjärna. Så vi måste sprida och återupprätta det kritiska tänkandet som kan skingra dessa destruktiva tankemönster och låta oss återigen formulera värde och handla till livets fördel i verkligheten.

Såklart är även akademiker betingade, och en del väldigt egobenägna, smarta och dryga. Mycket forskning kanske inte är så livsviktig just nu så där råder samma typ av vanföreställning och så vidare.
humaniora en myriad, djungel av teorier. Jag säger visst, läs och whatevz, men tänk kritiskt och kom ihåg tiden det tar. Om man tänker kritiskt som individ behöver man inga ismer. Om en individ kan så har alla förmågan. Vi alla är individer som vill leva (överleva) så vi är i samma situation. Därför är det fucked up med social ingengörskonst och ismer, ideologier, dogmer etc. Det enda som behövs är språkvård och kritiskt tänkande in action så visar sanningen oss vad som gäller. Jag “tror” att tillräckligt många vill leva så att det klargörande som en tankefrigörelse (från betingelse, ismer, propaganda, underhålling; bojor) skulle innebära att mänskligheten skulle återfinna den kreativa livsgnistan, hoppet, kärleken, incitamentet att göra gott i världen. Personligt ansvar och rättfärdighet skulle vara mer självklart och trumfa inprogrammerade fallasier som coolhet och bajskorvsbajs dumma sociala beteenden baserade på skitidiotiskt bajs. Ja, att göra saker som faktiskt är produktiva i den mening att de gagnar och främjar Liv, skulle bara mer attraktivt, värdefullt, eftertraktat, normalt, prefererat, etc whatevz,

Machokultur, populärkultur, irrelevant, avledande, värdemässigt värdemässigt uppskattat och positionerat/prioriterat, etablerat kultur/mass-individbeteende skulle kunna brytas ned lättare för vad det är med språkvård och kritiskt tänkande. Våld, tvång, fallasier köps inte. Human spirit och righteousness är stark och skulle övervinna rädsla. Inget värde kvar i att konstgjort hålla kvar vid traditioner eller bristfälliga ideer/socialt beteende. Ingen skam i att inte veta; vi alla vet inte en massa saker och det finns värde i att lära sig, inte skam i att inte veta! Lättare att överge bullshit, mkt stöd på andra sidan! Så det skulle inte hålla. Självförsvar, förlåtelse (objektivitet i skuld) förstånd!

Folk skulle lära känna varann där det var tillbörligt, och samarbeta till fördel. Ingen skulle sitta och lyssna på politiker som ingen kände som hetsade och skrämdes, lockade med bajssystem. Samhället skulle vara en Sann civilisation, dvs individer tog ansvar.

Det innebär att staten är en avart, det är en styggelse. Det är en avart av individuell insikt som följd av förstånd från kritiskt tänkande, sunt förnuft i metod.

Precis som profitjakt, och handel för handels skull eller profits skull, eller produktion för produktions skull eller konsumtion för konsumtions skull, hela den ekonomiska delen av dödsmaskinen är en avart av samarbete och korrumtion av förstånd om vilka saker som behöver göras, varför och hur.

Avbetinga avundsjuka
avbetinga frihet på annans slaveri
avbetinga makt på annans bekostnad
avbetinga identifikation med grupptillhörighet som är godtycklig och ger värde baserat på hallucination
(införskaffa en sund värdedefinition, värdegrund: vad som gagnar Liv, alltså LIV som värdegivare, handlingar utifrån den. Precis som vissa vill ha guld som standard, har vi istället LIV som standard och vad som gagnar det som värdegrund. Eftersom pengar ska kommunicera värde så kan de, i en avancerad version av civilisation egentligen vara överflödiga, men de kan kommunicera behov (efterfrågan) och förmåga/tillstånd (tillgång) fram och tillbaka i sitt antal i en given kommunikation. Kulturen kunde vara så att det finns en gemensam ovilja att fucka naturen, utan att det blir grått fyrkantigt kommunistiskt, eftersom det inte är centralplanerat vidunder som stöper liv, utan en livsanda och förnuft, kärlek till liv och således visdom som individen besitter (~ordet) att det balanserar sig naturligt. Lögn och andra former av våld förstås hur allvarliga de är, eftersom de bryter livskommunikationen och kommunicerar antiliv, typ. Att leva i harmoni med naturen har slutat vara töntigt/hippieaktigt/tråkigt eller vafan det verkar vara nu.

Coolhetskulturen suger. Det kommer visa sig vara jävligt töntig. Lever just nu bara på propaganda, betingning, grupptillhörighets,statusgrejen och dum macho alltså filosofiskt korrumperad livssyn som förvridit värdebegreppet till något det inte objektivt i relation till livet är.

det är sjukt att/om folk tycker det verkar tråkigt. Dels för att de förkastar att tänka kritiskt, konsekvent, härleda (som de gör alltid när de ska göra något “viktigt” för dem annars) och drar smitningar, fallasier och underminerar sig själva. Men det kanske är en för lång kedja för dem så deras betingning, trasade uppmärksamhets/koncentrationsförmåga inte förmår dem att göra det. Men det är också nånting annat (?). så dels för att de uppenbarligen motsäger sig själva /ljuger /dubbelmoralar, och dels för att de gräver egen grav/fortsätter beteende som är destruktivt.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>