Anarki

 

Om termen anarki ska användas i ett medvetet försök att kommunicera så bör den lämpligen definieras, bestämmas, begränsas, avgränsas, fastställas, specificeras. etc.
Jag kör enligt etymologisk standard. Då betyder anarki “utan styre”. “Utan härskarklass.” Det innebär att vi måste tänka själva och fatta vad som är rätt och fel själva. Att vi måste ta reda på vilka vi är, vad, vem, när, var och varför och hur. Då kan vi fatta egna beslut som är till gagn för liv. Alltså när alla fattar att en civilisations byggstenar måste utgöras av tillit, som är en funktion av sanning, som är ett krav om man ska kunna leva i symbios med livet; att man jobbar med naturen/de möjligheter som finns. Anarki kan fungera om folks kultur=hjärnor i beteende fungerar. Då tar man anvsvar; man är redo för sann frihet. Man förstår att kunskap och arbete är det enda sättet att motivera och bibehålla sin existens. Ingen tvingas av någon annan, ingen bestämmer över någon annan. Allting sker på frivillig basis. De som vill plundra kan sadla om eller bli förgjorda. De som tigger lever på de producerandes barmhärtighet, som kan vara av konstruktiv natur. Ingenting står i vägen för system, samarbete etc. Men ingen övermänsklig stat med rätt att utöva våld och tvång får finnas. Inga rättfärdiga idioter med brickor och vapen; de avslöjas för vad de är. Jag vet att det skulle fungera. Människan är inte ond. Den är bara bl.a. typ såhär lixom indoktrinerad, betingad, glömsk, grundlurad, manipulerad, svulten, inbillsk, vidskeplig, hålld i mörker, utnyttjad, förslavad, hetsad, cynisk, desillusionerad, förvirrad, splittrad, söndrad, satt i konkurrens med sig själv, etc. etc. Tron på auktoritet leder till lidande. Självständighet, “suveränitet” bör vara alla individers mål. Det förutsätter självkännedom, och först när vi har uppnått detta kan vi möta varandra med kompetens och full potential till att bygga en hållbar civilisation.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>