VÄLKOMMEN – Gagna Liv eller dansa död.

Fuck allting. Allt som tänks, som sägs, som görs. ‘Fuck’ som i utmana, ta inte för givet, befrukta, analysera, förstå, reflektera. Jämför, ration; förhållanden, för att skönja sanningen. För att alltid sträva efter resonans med livet. Idéer, föreställningar, världsbild, ego, situation, karriär, åtaganden, vanor, beteenden, konsumerande, energi, livskraft, handlingar, drömmar, verklighet, faktiskt.

Formulering är visdom. KRITISKT TÄNKANDE som metod är den enda vägen till bestående sanning. Man observerar, identifierar, fastställer förhållanden, och formulerar tanke inför handling. Vad är syftet? Vad är det ultimata syftet? Att leva är nice. Det är förutsättningen för upplevelse/existens. Att handla är att leva ut den anda som är de formulera(n)de tankarna. Allt sammantaget vad vem när var du är och varför och hur. Det man gör är ens personliga ensak och ansvar.

Jag upplever att vi har en massa idiotiska idéer, både välmenande, antagna, nedärvda, oifrågasatta, seder, traditioner, påhakningar, efterapningar, härmningar, system, mönster, repetitioner av handlingar, “kultur”. Allt från politiska system, ekonomiska system, hela filosofiska paradigmer, fucking trender, mode, subkulturer, påhitt, jippon, hype och marknadsföring. Filmer, TV-serier, tidningar, underhållning, musik, livsstil, inredning, TV- och datorspel, åsikter, krönikor, nyheter, media, kändisar, elit, grupperingar, problem; orsak och verkan, polarisering, uppdelningar, samhörighet, vantro, splittringar, avskärming, segregation, etc. etc.

Listan över begrepp/koncept/formuleringar/idéer/tankar/strukturer/mönster/abstrakta saker i hjärnan som är sammankopplingar av sinnesintryck till språkliga symboler som är kopplade till känslor/hormoner/upplevelser/syner/hörsel/känsel, jaget, medvetandet o.s.v. ÄR oändligt LÅNG, typ.

Jag vill få fram att nu har vi en massa människor som bara agerar och fortsätter sponsra system som nödvändigtvis inte är till allas bästa (grav underdrift). Och vi käbblar, fast i gamla vanor och förlegade idéer, och ovettiga sätt att använda oss av metoder och system. Och självbilden är kopplad till en massa irrelevanta och distraherande saker.

Alltså kort sagt kommer vi ur våran mamma till världen och blir bombarderade och infostrade i en massa idéeer, via härmning av ljud och beteende.

Det räcker med idioti nu. DET FINNS EN METOD ATT SKÖNJA SANNINGEN OCH DÄRMED KUNNA RESONERA MED DET SOM GER BETYDELSE TILL NÅNTING: UPPLEVELSEN/LIVET/EXISTENSEN.
Vi har nu internet. Vi kan nu samla oss och vakna ur drömrapningarna, det döda kräkset som är det sanna syndaarvet. Våra dumma idéer, oupplysta tankar, inskränkta och begränsade synsätt. Våra missriktade försvarshållningar. Våra perversa drömmar, våran verklighetsfrånvända och fattiga rationalisering. Våran oförmåga att TÄNKA VETTIGT, helt enkelt.

Det spelar ingen roll vem du är. Det spelar roll vem du är men det spelar ingen roll vem du är. Du är du och du måste förstå vem vad var när du är och varför och hur. Om du kan inventera/rannsaka dig själv så kan du ta ansvar och kompetent formulera dig själv och göra dig förstådd i kommunikation med andra människor. Då kan vi ödmjukt och sanningsökande börja handla i sanningens tecken. Då kan alla jävla västerlänningar söka och hitta lyckan i att tjäna livet. Då kan alla religiösa människor äntligen komma i linje med det som benämns med termen GUD. Då kan alla filosofiska och introverta människor skrida till handling. Då kan alla individer formulera sig och införliva i sitt kött det som kan kallas den Heliga Andan. Helig som i linje med Livet, helgad, den som bringar lycka, liv, välstånd. En sann, en kärleksfull (vill leva). Anda som i sinnelag, formation av tankar; formulering. Det spelar ingen roll om du tror på Gud eller inte (eller det spelar roll, men jag snackar om verklighet och inte tro just nu, så det är ett helt annat ämne), Gud är allting, det är termen som betyder “förhållandet som råder”. Det som är. Det passar in i den allsmäktige, det passar in på kosmos, det passar in på bestraffaren (gör man fel gör man fel, dumpar man olja i sin mat så dör man, etc) så det är inte speciellt svåra grejer, om än oändligt sammankopplat och således komplicerat, outtömligt; källans sammankoppling med sig själv i allting. Så det kan man gärna betänka och utforska.

Men jag snackar om allt skit som vi har fått för oss och som vi gör mot varandra, oss själva. Vi gräver våran egen grav. Vi har parasiter som vi omedvetet sponsrar. De är manifestationer av döda system, av parasiter, av lurendrejare, av lögnare, av förtryckare, av utnyttjare, av kannibaler, tyranner, onda trollkarlar, retoriker, politiker, lobbyister, gamar, rasister, mördare, folkmördare, manipulatorer, demoner, etc etc. Och vi går deras ärenden.

Allt som inte främjar livet, sanningsenligt. Alla som inte söker sanningen och underkastar sig livet (och därmed sätter livet högre än sig själv) offrar livet för sitt ego, för sin upplevelse och förverkar sin livsrätt. Om du inte är redo att tjäna livet, och i längden alltså dö för livets sanning (att livet är det som ger liv), vare sig i strid, eller i möda, ung som gammal, vilken situation det än är, så övertrasserar du livet. Du bryter den naturliga lagen och utgör ett hot.

Det är svårt att formulera allting kort och koncist. Det är så mycket som måste sägas. Det kan låta “radikalt”, eller “psykotiskt”, eller vad som helst, men det handlar om det enkla att TÄNKA KRITISKT (trivium) och att vilja leva. Att förstå dessa saker. GRUNDLIGT. Att aktivt tänka. Att prioritera livet.

Nu lever vi i tillgång till information om världen, om systemen, om företeelser, om förhållanden. Det erbjuder oss att kunna skönja vad individuella och masstaliga beteenden har för orsak och verkan här på planeten. Vi måste frigöra oss från tvångsbeteenden, indoktrinering, förtryck, propaganda, illusioner, masspsykos, dogmer, politiska inramningar, retorik, rädsla, etc etc. Det handlar om att ärligt förstå att alla individer utgör en gemenskap i relation till var de är, när de är, vilka de är och vad de är. Vad ska du göra för att tjäna livet?

Hur svårt är det att frigöra sig från alla nedärvda dumma ideer, all propaganda, all masskultur, konsumtion, tillväxt, ekonomiska och politiska system, retorik, nedskrivna, döda ord i form av lagar och regler som binder köttet? Tron på auktoritet, den yttre manifestationen av instutitioner och myndigheter som ett yttryck för vår individuella och således gemensamma inkompetens att handla sanningsenligt alltså vettigt i fri vilja och anda/ande? Vår härdade betigning som förhindrar oss att införliva sant förstånd, vettighet, sunt förnuft, hederlighet och livstjänande anda i vår praktik, så att systemen, organisationerna, institutionerna, kulturerna blir hälsosamma och målsenligt goda.

Allt du köper, allt du jobbar för, alla du umgås med allt du säger, allt du drömmer, allt du tillåter, allt du skiter i, allt du inte vågar, allt du är rädd för, allt du hatar, allt du älskar, allt du ljuger om, allt du tjänar. Allt du tror om dig själv, om universum, om sanning, om gud, om verkligheten, om vad som spelar roll, om värde, om integritet, om moral, om historia, om läget, om världen, om whatever. Fuck allting. Alltså VAD HÅLLER DU PÅ MED? (försvarmakten kom först till formuleringen, men den formuleringen har en större livs-, verklighetsavgörande betydelse). I RELATION TILL VAD SOM ÄR? Och det som är är en planet med natur som ger upphov till liv som innehåller bl.a. en art som kallas människa vars särskiljande egenskap av avgörande värde är tankeförmåga. Och om man inte kan tänka, dvs inte tänker aktivt dvs kritiskt, dvs rationellt, dvs skönjar verkligheten, dvs tjänar sanning och livet så virrar man omkring och skapar kaos precis som cancer. Vi har gåvan att vara planetens väktare, förmyndare. Vi kan uttrycka medvetandet. Vi är alla en flisa av guds medvetande, så det är ett skämt att vara cyniker. Att vara ateist eller troende är oväsentligt och ännu en paradox för er att betänka; att använda för att nå högre insikt. Vi ärver tankesystem, som upprätthålls av våra tankar som uttrycks i våra handlingar.

KRIG MILJÖFÖRSTÖRING MORD LÖGN YTA ÖVER SUBSTANS VANFÖRESTÄLLNING TRO FÖRTRYCK KORRUPTION SYND allt som suger fortsätter för att vi inte tänker kritiskt och är kapabla att manifestera sanningen i handling med livet. Vadå rösta? Vadå bomber? Vadå religion? Vadå mode? Vadå vad som sägs? Vadå allting fuck you

Jag är på jakt efter formuleringarna för det verkar som ni inte fattar alltså inte kan tänka alltså saknar grundläggande förståelse och kunskap om metoden för att skönja sanningen och således kunna göra någonting vettigt och nyttigt här i livet på jorden och därmed så utgör ni ett hot mot våra liv och därför vill jag att ni ska höjas upp till en högre (basic mänsklig förmåga/definition) nivå; så att ni inte begår massjälvmord. Jag vill försvara mig mot det, jag vill rädda världen, jag vill rädda mänskligheten från den nuvarande systematiska, alltså döda anden, parasiten på sig själv masskulturen som råder, som har många uttryck, alla rotade på individuell nivå och härjar i kollektiv styrka. Allting dåligt som händer pga människan är pga dumma ideer, vare sig medveten ondska eller ignorans. Det är vanföreställningar i relation till livet och vad som främjar, gagnar liv. Så därför måste jag bekämpa dessa dumma ideer, som kan formuleras i ord, som kan skönjas i tankar, via symboler, MED ORD SOM JAG FORMULERAR; DÄR JAG VISAR IDÉERNA OCH RELATIONEN. Men framförallt den underliggande viktigaste gåvan: METODEN ATT SKÖNJA SANNINGEN, vilken ger säkerhet, ger möjlighet, till att resonera med livet, till att tjäna livet, leva i sanning, i kärlek, i samklang, i samarbete, symbios, etc. Att inte vara en dödsdansare, inte vara en parasit, eller plundrare, eller tiggare, eller lögnare, eller psykotiskt, eller egoloop, eller idiot, eller whatever bullshit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>